De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Antilliaanse/Curaçaose eenoudergezinnen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Antilliaanse/Curaçaose eenoudergezinnen"— Transcript van de presentatie:

1 Antilliaanse/Curaçaose eenoudergezinnen

2 Gezin/familiesstructuren
Kerngezinnen (nuclear family/ twee generaties) Meerkerngezinnen (extended family/ meer generaties) Gemengde gezinnen (blended gezinnen / hertrouw na scheiding of dood van een partner en nieuwe generatie kinderen)

3 Familiestructuren Kerngezinnen (nuclear family/ twee generaties)
Meerkerngezinnen (extended family/ meer generaties) Gemengde gezinnen (blended gezinnen / hertrouw na scheiding of dood van een partner en nieuwe generatie kinderen)

4 Defintie gezin/leefverband
Elk leefverband van één of meer volwassen die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van één of meer kinderen

5 Definitie gezin Het gezin is een verzamelplaats van maatschappelijke functies,zoals ontplooiing,ontwikkeling,zorg voor elkaar,zorg voor anderen buiten het gezin,zorg voor de samenleving, ontspanning,debat en dialoog

6 Werkdefinitie DSO(1995) Een entiteit van personen die:
Duurzaam met elkaar samenwonen Een affectieve relatie met elkaar hebben Zich als gezineenheid beschouwen Een economische eenheid vormen Een gezamenlijke huishouden voeren Verantwoordelijkheid dragen voor elkaar Een socialisatie functie hebben Bezig zijn met opvoedingsprocessen van hun kinderen Warmte en geborgenheid aan elkaar geven

7 Kenmerken gezinnen / families
Het meest universeel Het oudst (institutie) Het meest duurzaam Het meest fundamenteel Het meest ambivalent Emotionele basis Educatieve rol Bepaalde grootte Kernpositie Gedeelde verantwoordelijkheid Sociale regulering en normering Blijvend en onderhevig aan veranderingen

8 Een systeem met functies (traditioneel)
Economische functies (Perkura pa nesesidat material basiko,trabou pa genera entrada) Seksuele functie (Regula relashon seksual den komunidat) Reproductieve functie (Reprodukshon di e rasa humano) Sociale functie (Kuido,formashon,sosialisahon) Berscherm functie (Protekshon/seguridat)

9 Karakteristieken eenouder gezin
Een vrouw/man aan het hoofd Ongehuwd moederschap/vaderschap Bewuste keuze Scheiding/ overlijden partner Passagierende vader Buitenechtelijke relatie Sterke relatie met extended familie

10 Historisch verband en heden
Matrifocaal Gender Ras en etniciteit Katholieke missie Industrialisatie Invloeden van buiten (mondiaal) Moderne samenleving

11 Wat zijn onze problemen/ disfunctioneren
Geen eensgezindheid Geen/weinig communicatie Langdurige werkloosheid Relationeel geweld Uitsluiting van bepaalde groepen Huisvestingsproblemen Chronisch zieken Psycho sociale problemen Tienermoederproblematiek Schuldenproblematiek Drugsgebruik en verkoop

12 Wat zijn onze problemen…
Geen of onvoldoende inkomen Onveilige woon en leefomgeving/situatie Geen liefde,geen affectie Deviant gedrag(moreel) Geen respect voor zichzelf noch voor de ander Geen begeleiding of ondersteuning Geen aanpak conflicten Analfabetisme

13 De samenleving heeft er baat bij….
De meeste kinderen worden in een gezin/familie groot gebracht. Een gezonde ontwikkeling van een kind ontwikkelt bij hem,haar vertrouwen en eigenwaarde Normen dienen gebaseerd te zijn op de universele rechten van de mens. Een goed functionerend gezin levert ook een positieve bijdrage aan de samenleving.

14 Vanuit sociaal perspectief
Hoe familieleden met elkaar omgaan Hoe familieleden zich tot elkaar verhouden: Sekse (man/vrouw) Leeftijdgroepen (intergeneraties) Etnische groepen (afkomst) Sociale klassen(rijk/arm)

15 Kritische analyse Wie is of wordt uitgesloten?
Waarom wordt die uitgesloten? Wie hoort er bij? Waarom hoort die er bij? Exclusion or inclusion

16 Waar moeten wij de antwoorden vinden?
Eerst degelijke analyse maken van structurele en conjuncturele aspecten Economische,sociale,culturele,religieuze en politieke analyse De familie nooit los zien van het geheel

17 Een ouder gezinnen een maatschappelijk probleem?!
J.Juliet-Pablo


Download ppt "Antilliaanse/Curaçaose eenoudergezinnen"

Verwante presentaties


Ads door Google