De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over de waarde van diploma’s mag nooit twijfel bestaan !

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over de waarde van diploma’s mag nooit twijfel bestaan !"— Transcript van de presentatie:

1 Over de waarde van diploma’s mag nooit twijfel bestaan !
Helicon Opleidingen april ’17 Over de waarde van diploma’s mag nooit twijfel bestaan ! Dr. M. Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, juni 2014 Onderhoudstraining Assessoren

2 Steeds weer verschillende opvattingen / beoordelingen bij examinatoren
Helicon Opleidingen april ’17 Examens… Steeds weer verschillende opvattingen / beoordelingen bij examinatoren In de hele PP heb ik de tekst gecentreerd i.v.m. betere lay-out Onderhoudstraining Assessoren

3 Te weinig grip op uitvoering en kwaliteit bij BPV
Examens… Te weinig grip op uitvoering en kwaliteit bij BPV

4 Balans tussen kennis en competenties is zoek
Examens… Balans tussen kennis en competenties is zoek

5 Docent kan leerlingen niet goed voorbereiden op het examen
Examens… Docent kan leerlingen niet goed voorbereiden op het examen

6 Per computer? Hoe kan dat ‘ding’ competent gedrag waarnemen?
Examens… Per computer? Hoe kan dat ‘ding’ competent gedrag waarnemen?

7 Het blijft lastig: observeren & registreren
Helicon Opleidingen april ’17 Examens… Het blijft lastig: observeren & registreren tegelijk! Beoordelen eruit gehaald! In de werkpROCessen is duidelijk beschreven dat de assessor pas mag oordelen na de observatie en registratie! Onderhoudstraining Assessoren

8 Examens… Aantoonbaar deskundig als beoordelaar / examinator / assessor! Waar te vinden?

9 Waar vind ik geschikte examens?

10 Examens… Hoe komen we tot onafhankelijkheid in afname / beoordeling / verantwoording ?

11 Waar vind ik deskundige examinatoren/assessoren?
Helicon Opleidingen april ’17 Examens… Waar vind ik deskundige examinatoren/assessoren? Lay-out wat aangepast Onderhoudstraining Assessoren

12 Helicon Opleidingen april ’17 Examens… Kosten uitvoering examens staan in geen verhouding tot kosten onderwijs Punt achter de zin gezet Onderhoudstraining Assessoren

13 Wat zijn ‘goed opgeleide vakmensen’?
Citaten Bussemaker 1 Wat zijn ‘goed opgeleide vakmensen’?

14 Helicon Opleidingen april ’17 Citaten Bussemaker 1 Onze economie heeft goed opgeleide vakmensen nodig. Mensen moet flexibel inzetbaar zijn, sociaal vaardig en creatief en hun leven lang blijven leren. De sleutel daartoe is het mobiliseren en toepassen van innovaties en technieken over de grenzen van bedrijven, sectoren of landen heen. De zinnen onder elkaar gezet, zodat het beter leesbaar is Onderhoudstraining Assessoren

15 Helicon Opleidingen april ’17 Citaten Bussemaker 2 Jongeren moeten vaardigheden leren om te kunnen omgaan met een veranderende arbeidsmarkt. Punt achter de zin gezet Onderhoudstraining Assessoren

16 Helicon Opleidingen april ’17 Citaten Bussemaker 2 Terwijl de werkgelegenheid voor het middensegment (MBO 2/3) onder druk staat, neemt de werkgelegenheid voor lager en hoger opgeleiden toe. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar persoonlijke dienstverlening. Jongeren moeten daarom naast goede vakkennis ook vaardigheden leren om te kunnen omgaan met een veranderende arbeidsmarkt. Iets meer ruimte tussen de zinnen gemaakt voor betere leesbaarheid Onderhoudstraining Assessoren

17 Wat verwachten we van kundige schoolleiders?
Citaten Bussemaker 2 Wat verwachten we van kundige schoolleiders?

18 Helicon Opleidingen april ’17 Citaten Bussemaker 2 De mate waarin bestuurders, toezichthouders en schoolleiders in control zijn is van wezenlijk belang voor het onderwijsproces. Daarbij zijn kundige schoolleiders als verbindende schakel cruciaal. Iets meer ruimte tussen de zinnen gemaakt voor betere leesbaarheid Onderhoudstraining Assessoren

19 Citaten Bussemaker 4 Professionaliseringsslag van de loopbaan-oriëntatie in het gehele onderwijs is nodig.

20 Helicon Opleidingen april ’17 Citaten Bussemaker 4 Voor het schooljaar wil ik met het wetsvoorstel Macrodoelmatigheid MBO objectieve voorlichting aan toekomstige studenten wettelijk verplichten. Een professionaliseringsslag van de loopbaanoriëntatie in het gehele onderwijs is nodig. Dit vereist van de instelling een verdere professionalisering van het systeem van intake, selectie en plaatsing. De zinnen onder elkaar gezet, zodat het beter leesbaar is Onderhoudstraining Assessoren

21 Helicon Opleidingen april ’17 Citaten Bussemaker 5 Kwaliteit van schoolleiders, docenten en instructeurs… Wat verstaan we onder kwaliteit? Opmaak aangepast Onderhoudstraining Assessoren

22 Helicon Opleidingen april ’17 Citaten Bussemaker 5 De kwaliteit van schoolleiders, docenten en instructeurs is van doorslaggevend belang voor de onderwijskwaliteit. Met de lerarenagenda heb ik een ambitieuze agenda neergelegd voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijspersoneel. Goed onderwijs vraagt om herkenbaar onderwijs gegeven in professionele instellingen. De menselijke maat moet daarom stevig verankerd zijn in de instelling. De zinnen onder elkaar gezet en meer ruimte tussen zinnen voor betere leesbaarheid Onderhoudstraining Assessoren

23 Helicon Opleidingen april ’17 Citaten Bussemaker 6 Hoewel veel MBO-instellingen een begin hebben gemaakt met verbetering van het onderwijskundig leiderschap, is het beeld uit evaluaties toch dat hier nog veel te winnen valt. Ik denk daarbij dan vooral aan het adequaat leiden en sturen van het primair proces: ontwikkeling en beoordeling van onderwijsteams in hun kennis, pedagogisch en didactisch handelen samenwerking met het bedrijfsleven om tot verdieping te komen van de praktijkkennis, examinering, programmering, roostering en uitvoering. Idem vorige Onderhoudstraining Assessoren

24 Helicon Opleidingen april ’17 Citaten Bussemaker 7 Professionalisering van examenfunctionarissen. Wat verwachten we van een examenfunctionaris? Opmaak aangeapst Onderhoudstraining Assessoren

25 Helicon Opleidingen april ’17 Citaten Bussemaker 7 De kwaliteit van de examens is een groot zorgpunt. Ook onvoldoende borging van de examenkwaliteit door examencommissies is een zorgpunt. Ik ondersteun scholen daarom bij standaardiseren van examens en de professionalisering van examen- functionarissen, waaronder de leden van de examencommissie. Maar dit heeft nog niet geleid tot het over de hele linie op orde krijgen van de examenkwaliteit, er is blijkbaar nog te veel sprake van vrijblijvendheid. Opmaak aangepast i.v.m. betere leesbaarheid Onderhoudstraining Assessoren

26 Citaten Bussemaker 8 Het versterken van de kwaliteit van opleidingen ligt in de eerste plaats bij MBO-instellingen, docenten en de directeur als onderwijskundig leider. Ik wil daarom bevorderen dat MBO-instellingen elkaar ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en dat zij intensieve verbindingen aangaan met bedrijven in hun omgeving. Door van elkaar te leren, best practices uit te wisselen en aan te geven wanneer de kwaliteit onder de maat is, kan de kwaliteit omhoog.

27 Bussemaker: toezichtskader 2016
Helicon Opleidingen april ’17 Bussemaker: toezichtskader 2016 Voor de ontwikkeling van excellentie in het MBO heeft het kabinet € ,- beschikbaar gesteld Idem vorige Onderhoudstraining Assessoren

28 Toelating – Onderwijs – Examen – Diploma
Kwaliteitszorgsysteem Act Raad van Toezicht College van Bestuur Resultaat Toelating Onderwijs BPV Examen Diploma Tevreden-heid Leerlingen Ouders Bedrijfs-leven Vervolg-onderwijs Eisen Overheid WEB SBB BRIN-nr. Bedrijfs-leven BPV via stagemarkt Toele-verende scholen Ouders Leerling Plan Huisvest. Personeel Middelen Check Registr. Rapport Do Primair Proces Toelating – Onderwijs – Examen – Diploma & BPV

29 Verantwoordelijk / Bevoegd / Taak
CvB Con- structie & Vast- stelling Examen Instellingsexamencommissie Bevoegd Vestigingsexamencommissie BOL BBL Cursus Taak Assessor / Gecommitteerde

30 Eisen Realisatie vooraf achteraf
Min. OCW Min. EZ Min. OCW Min. EZ SBB Kwal.doss. BPV-register BRON / CfI / DUO ROC / AOC Inspectie Bedrijfsleven Werkgevers Toeleverend onderwijs Vervolg onderwijs

31 Organisatie Toelating
Toelatingscommissie Kwali- ficatie- dossier In- schrijving Eisen aan leerling Intake Besluit Beleid Intaker Ad- ministratie

32 Onderwijsorganisatie
Onderwijscommissie Kwalificatie- dossier Toelating tot examen Uit- voering Afronding / Toelating Ex. Plan Team- leider Docenten & praktijkopl. Admin.

33 Examenorganisatie Examencommissie Kwalificatie- Diploma dossier
Constructie Vaststelling Examen / Assessment Constructeur Vaststeller Assessoren

34 Kwaliteit = Proces + Product + Producent

35 Procesarchitectuur MBO
Kaders stellen Evaluatie Leren Construeren & Vaststellen Examineren Diplomeren

36 Toezichtskader Inspectie 2012
Voorlichting voor intake Professionalisering w.o. docenten: Bevoegd en bekwaam Besturing instelling - PDCA Bedrijfsvoering instelling - rendement Check via tevredenheidsonderzoeken: bedrijfsleven & studenten & docenten

37 Helicon Opleidingen april ’17 Toezichtskader 2016 Per 1 augustus 2016: binnen het MBO zet de minister vooral in op het versterken van de verbetercultuur. De inspectie gaat in de verslaglegging de geconstateerde kwaliteit en het oordeel over kwaliteitsborging meer met elkaar in verband brengen. Voor de ontwikkeling van excellentie in het MBO heeft het kabinet € 25 miljoen beschikbaar gesteld. Meer ruimte ertussen gemaakt i.v.m. leesbaarheid Onderhoudstraining Assessoren

38 Eisen overheid Standaardisatie Prestatie Transparante bedrijfsvoering
Bedrijfsmatig werken  Niet goed ? Geen € !


Download ppt "Over de waarde van diploma’s mag nooit twijfel bestaan !"

Verwante presentaties


Ads door Google