De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over de waarde van diploma’s mag nooit twijfel bestaan ! Dr. M. Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over de waarde van diploma’s mag nooit twijfel bestaan ! Dr. M. Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Over de waarde van diploma’s mag nooit twijfel bestaan ! Dr. M. Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, juni 2014

2 Examens… Steeds weer verschillende opvattingen / beoordelingen bij examinatoren

3 Examens… Te weinig grip op uitvoering en kwaliteit bij BPV

4 Examens… Balans tussen kennis en competenties is zoek

5 Examens… Docent kan leerlingen niet goed voorbereiden op het examen

6 Examens… Per computer? Hoe kan dat ‘ding’ competent gedrag waarnemen?

7 Examens… Het blijft lastig: observeren & registreren tegelijk!

8 Examens… Aantoonbaar Aantoonbaar deskundig als beoordelaar / examinator / assessor! Waar te vinden?

9 Examens… Waar vind ikgeschikte examens?

10 Examens… Hoe komen we tot onafhankelijkheid in afname / beoordeling / verantwoording ?

11 Examens… Waar vind ik deskundige examinatoren/assessoren?

12 Examens… Kosten uitvoering examens staan in geen verhouding tot kosten onderwijs

13 Citaten Bussemaker 1 Wat zijn ‘goed opgeleide vakmensen’?

14 Citaten Bussemaker 1 goed opgeleide vakmensen Onze economie heeft goed opgeleide vakmensen nodig. Mensen moet flexibel inzetbaar zijn, sociaal vaardig en creatief en hun leven lang blijven leren. De sleutel daartoe is het mobiliseren en toepassen van innovaties en technieken over de grenzen van bedrijven, sectoren of landen heen.

15 Citaten Bussemaker 2 vaardigheden leren om te kunnen omgaan met een veranderende arbeidsmarkt. Jongeren moeten vaardigheden leren om te kunnen omgaan met een veranderende arbeidsmarkt.

16 Citaten Bussemaker 2 Terwijl de werkgelegenheid voor het middensegment (MBO 2/3) onder druk staat, neemt de werkgelegenheid voor lager en hoger opgeleiden toe. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar persoonlijke dienstverlening. vaardigheden leren om te kunnen omgaan met een veranderende arbeidsmarkt Jongeren moeten daarom naast goede vakkennis ook vaardigheden leren om te kunnen omgaan met een veranderende arbeidsmarkt.

17 Citaten Bussemaker 2 Wat verwachten we van kundige schoolleiders kundige schoolleiders?

18 Citaten Bussemaker 2 De mate waarin bestuurders, toezichthouders en schoolleiders in control zijn is van wezenlijk belang voor het onderwijsproces. kundige schoolleiders Daarbij zijn kundige schoolleiders als verbindende schakel cruciaal.

19 Citaten Bussemaker 4 Professionaliseringsslag van de loopbaan- oriëntatie in het gehele onderwijs is nodig Professionaliseringsslag van de loopbaan- oriëntatie in het gehele onderwijs is nodig.

20 Citaten Bussemaker 4 Voor het schooljaar 2015-2016 wil ik met het wetsvoorstel Macrodoelmatigheid MBO objectieve voorlichting aan toekomstige studenten wettelijk verplichten. professionaliseringsslag van de loopbaanoriëntatie in het gehele onderwijs is nodig Een professionaliseringsslag van de loopbaanoriëntatie in het gehele onderwijs is nodig. Dit vereist van de instelling een verdere professionalisering van het systeem van intake, selectie en plaatsing.

21 Citaten Bussemaker 5 waliteit van Kwaliteit van schoolleiders, docenten en instructeurs… Wat verstaan we onder kwaliteit?

22 Citaten Bussemaker 5 kwaliteit van schoolleiders, docenten en instructeurs is van doorslaggevend belang voor de onderwijskwaliteit De kwaliteit van schoolleiders, docenten en instructeurs is van doorslaggevend belang voor de onderwijskwaliteit. Met de lerarenagenda heb ik een ambitieuze agenda neergelegd voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijspersoneel. Goed onderwijs vraagt om herkenbaar onderwijs gegeven in professionele instellingen. De menselijke maat moet daarom stevig verankerd zijn in de instelling.

23 Citaten Bussemaker 6 Hoewel veel MBO-instellingen een begin hebben gemaakt met verbetering van het onderwijskundig leiderschap, is het beeld uit evaluaties toch dat hier nog veel te winnen valt. Ik denk daarbij dan vooral aan het adequaat leiden en sturen van het primair proces: ontwikkeling en beoordeling van onderwijsteams in hun kennis, pedagogisch en didactisch handelen samenwerking met het bedrijfsleven om tot verdieping te komen van de praktijkkennis, examinering, programmering, roostering en uitvoering.

24 Citaten Bussemaker 7 Professionalisering van examenfunctionarissen. Wat verwachten we van een examenfunctionaris?

25 Citaten Bussemaker 7 De kwaliteit van de examens is een groot zorgpunt. Ook onvoldoende borging van de examenkwaliteit door examencommissies is een zorgpunt. professionalisering van examen- functionarissen Ik ondersteun scholen daarom bij standaardiseren van examens en de professionalisering van examen- functionarissen, waaronder de leden van de examencommissie. Maar dit heeft nog niet geleid tot het over de hele linie op orde krijgen van de examenkwaliteit, er is blijkbaar nog te veel sprake van vrijblijvendheid.

26 Citaten Bussemaker 8 versterken van de kwaliteit van opleidingen ligt in de eerste plaats bij MBO-instellingen, docenten en de directeur Het versterken van de kwaliteit van opleidingen ligt in de eerste plaats bij MBO-instellingen, docenten en de directeur als onderwijskundig leider. Ik wil daarom bevorderen dat MBO-instellingen elkaar ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en dat zij intensieve verbindingen aangaan met bedrijven in hun omgeving. Door van elkaar te leren, best practices uit te wisselen en aan te geven wanneer de kwaliteit onder de maat is, kan de kwaliteit omhoog.

27 Bussemaker: toezichtskader 2016 Voor de ontwikkeling van excellentie in het MBO heeft het kabinet 25.000.000,- b € 25.000.000,- beschikbaar gesteld

28 Act Raad van Toezicht College van Bestuur Kwaliteitszorgsysteem Plan Huisvest. Personeel MiddelenCheck Registr. Rapport € Do Primair Proces Toelating – Onderwijs – Examen – Diploma & BPV Eisen Overheid WEB SBB BRIN-nr. Bedrijfs- leven BPV via stagemarkt Toele- verende scholen Ouders Leerling Resultaat Toelating Onderwijs BPV Examen Diploma Tevreden- heid Leerlingen Ouders Bedrijfs- leven Vervolg- onderwijs

29 Taak Bevoegd Verantwoordelijk Verantwoordelijk / Bevoegd / Taak Verantwoordelijk / Bevoegd / Taak CvB Instellingsexamencommissie Vestigingsexamencommissie BOLBBL Assessor / Gecommitteerde Cursus Con-structie&Vast-stellingExamen

30 Eisen Realisatie vooraf achteraf Eisen Realisatie vooraf achteraf ROC / AOC SBB Kwal.doss. BPV-register Min. OCW Min. EZ Bedrijfsleven Toeleverend onderwijs BRON / CfI / DUO Inspectie Werkgevers Vervolg onderwijs Min. OCW Min. EZ

31 Organisatie Toelating BeleidIntaker Ad- ministratie Toelatingscommissie Kwali-ficatie-dossierIn-schrijving Eisen aan leerling Intake Besluit

32 Onderwijsorganisatie Team- leider Docenten & praktijkopl. Admin. Onderwijscommissie Kwalificatie- dossier Plan Uit- voering Afronding / Toelating Ex. Toelating tot examen

33 Examenorganisatie ConstructeurVaststellerAssessoren Examencommissie Kwalificatie-dossierDiploma Constructie Vaststelling Examen / Assessment

34 Kwaliteit = Proces + Product + Producent

35 Procesarchitectuur MBO Kaders stellen Leren Construeren & Vaststellen Examineren Diplomeren Evaluatie

36 Toezichtskader Inspectie 2012 Voorlichting voor intake Professionalisering w.o. docenten: – Bevoegd en bekwaam Besturing instelling - PDCA Bedrijfsvoering instelling - rendement Check via tevredenheidsonderzoeken: – bedrijfsleven & studenten & docenten

37 Toezichtskader 2016 versterken van de verbetercultuur Per 1 augustus 2016: binnen het MBO zet de minister vooral in op het versterken van de verbetercultuur. verslaglegging de geconstateerde kwaliteit en het oordeel over kwaliteitsborging De inspectie gaat in de verslaglegging de geconstateerde kwaliteit en het oordeel over kwaliteitsborging meer met elkaar in verband brengen. excellentie €25 miljoen Voor de ontwikkeling van excellentie in het MBO heeft het kabinet € 25 miljoen beschikbaar gesteld.

38 Eisen overheid Standaardisatie Prestatie Transparante bedrijfsvoering Bedrijfsmatig werken  Niet goed ? Geen € !


Download ppt "Over de waarde van diploma’s mag nooit twijfel bestaan ! Dr. M. Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google