De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond Andere Schooltijden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond Andere Schooltijden"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond Andere Schooltijden

2 Aanleiding voor deze avond:
Signalen van team en ouders Tendens binnen De Groeiling Veranderingen in de maatschappij. Nieuw schoolgebouw

3 Informatie geven om de enquête in te kunnen vullen ( januari 2015)
Doel van deze avond: Informatie geven om de enquête in te kunnen vullen ( januari 2015)

4 Andere Schooltijden. https://www.youtube.com/watch?v=9oUiRiDB7pg

5 Drie opties schooltijden
Optie 1: Huidige tijden handhaven Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Groep 1 t/m 4 13.15 – 15.15 Groep 5 t/m 8

6 Optie 2: Huidige tijden aanpassen
Begin en eindtijden zijn gelijk voor de hele school Kwartier eerder starten, kwartier eerder eindigen De groepen 1 t/m 3 hebben woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij. Mogelijkheid voor TSO van uur Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Groep 1 t/m 3 Groep 4 t/m 8

7 Optie 3: Continurooster
Continurooster: 8.30 tot uur voor alle groepen. Van – uur geen lesgebonden tijden. De leerkracht eet met de groep in de klas, daarna gaan de kinderen buitenspelen onder begeleiding van een TSO medewerker. Alle ouders betalen voor de TSO medewerker, +\- €30,-- per kind per jaar. De leerkrachten hebben 15 min. pauze terwijl de kinderen buitenspelen. Groep 1 – 3: woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij Groep 4 - 8: woensdagmiddag vrij. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Groep 1 t/m 3 8.30 – 14.30 8.30 – 12.00 Groep 4 t/m 8

8 Voor- en nadelen alle opties.
Optie 1: Huidige tijden handhaven Voordelen Nadelen Is bekend TSO Thuis lunchen Laat beginnen Niet zo vroeg beginnen Ongelijke eindtijden Adempauze

9 Optie 2: Huidige tijden aanpassen
Voordelen Nadelen Gelijke begin en eindtijden voor de hele school Vroeger naar school Iedere dag 8.30 uur beginnen, vroeger uit. Meer drukte doordat hele school gelijk uit is. Groep 1 t/m 3 woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij.

10 Optie 3: Continurooster
Voordelen leerling Nadelen leerling Meer structuur, rust Kinderen zien ouder niet tussen de middag Minder deelname in drukke momenten verkeer Lange dagen op school. Concentratie beter vasthouden Geen lange middagpauze Effectieve besteding van lestijd Gelijkheid, alle kinderen eten op school Meer vrije tijd, eerder uit.

11 Optie 3: Continurooster
Voordeel ouder Nadeel ouder Alle kinderen gelijk naar school Na schooltijd eerder oppas nodig. Eén breng en één haalmoment op de dag Niet samen eten ouder/ opa, oma Geen TSO regelen Eventueel werktijden aanpassen Sluit aan bij systeem voorgezet onderwijs. Meer BSO na schooltijd Extra kosten +/- €30,-- per kind per jaar.

12 Optie 3: Continurooster
Voordeel leerkracht Nadeel leerkracht Rust en structuur in de groep Een voorbereidingsmoment voor de hele dag Per dag minder aanspreekmomenten Kortere pauze Minder versnippering in de schooldag leidt tot betere concentratie en prestaties van kinderen Schoolteam: minder ontmoetingsmogelijkheden tussen de middag. Pedagogische band tussen leerkracht en leerling versterkt door informele sfeer tussen de middag Concentratie activiteiten wordt beter vastgehouden. Effectieve besteding van lestijd Meer overlegtijd na schooltijd

13 Ouderbetrokkenheid Schooltijden kunnen niet gewijzigd worden zonder de ouders erbij te betrekken. Oudergeleding MR heeft instemmingsrecht. Enquête doorslaggevend. Enquête onder de ouders van kinderen groep 1 t/m 7 en nieuwe aangemelde leerlingen. Enquête in januari Streven 100% respons

14 Afronding Enquête in januari 2015 (onder ouders groep en nieuwe ouders ) is doorslaggevend ( 70 % stemmen nodig voor een verandering) Als de schooltijden veranderen, hoort u dit vóór de voorjaarsvakantie. Verandering start in het nieuwe schooljaar 2015/2016 in het nieuwe gebouw. Het team vult de enquête niet in

15 Zijn er nog vragen of opmerkingen?

16 Bedankt voor uw komst. Tot ziens


Download ppt "Welkom op de informatieavond Andere Schooltijden"

Verwante presentaties


Ads door Google