De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Extra Leertijd Conferentie Children’s Zone 6 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Extra Leertijd Conferentie Children’s Zone 6 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Extra Leertijd Conferentie Children’s Zone 6 maart 2014

2 Kwalitatief onderzoek op 16 scholen; november 2013- februari 2014: Welke interventies onder welke omstandigheden dragen bij aan verhoging van onderwijsopbrengsten? Verschillende vormen VS en LTU onder de loep; Case-studie onderzoek Beter Presteren

3 LTU levert de beste resultaten op als: Leerlingen worden ingedeeld op basis van leerresultaten; Werken aan individuele leerdoelen Andere benadering / methode / aanpak; Meer individuele aandacht per leerling; Het programma is verbonden met het reguliere lesprogramma (doelen, inhoud); Het programma richt zich op cognitieve vaardigheden EN op niet-cognitieve vaardigheden (bijv. zelfvertrouwen, samenwerken, motivatie) Case-studie onderzoek Beter Presteren

4 Vakantieschool: Langer dan 10 dagen; Afstemming met leerkracht die de leerling het voorgaande schooljaar in de klas had Aansluiting bij het lesprogramma gedurende het schooljaar Case-studie onderzoek Beter Presteren

5 Vereist: Inbreng, inzet, samenwerking, creativiteit leerkrachten/vakkrachten, schoolleiders Tijd! Meer dan alleen de uren op het rooster Case-studie onderzoek Beter Presteren

6 Bemensing extra leertijd: externen of eigen mensen?? Case-studie onderzoek Beter Presteren

7 Kleine tot gemiddelde significante effecten op de onderwijsresultaten en sociaal- emotionele vaardigheden van de leerlingen, MITS (Inter)nationaal onderzoek leertijduitbreiding

8 1.Een opbrengstgerichte en doelgerichte aanpak 2.Monitoring van de voortgang van leerlingen 3.Individuele benadering van leerlingen 4.Het programma is inhoudelijk en qua leerdoelen verbonden aan het reguliere programma 5.Uitwisseling tussen docenten over houding en leerdoelen 6.Het programma bestaat uit een combinatie van cognitieve activiteiten niet cognitieve, verrijkende, activiteiten 7.Leerlingen nemen langdurig of zeer intensief deel 8.Een zeer sterke motivatie om deel te nemen bij leerlingen en ouders; 9.Leerstof wordt op een andere manier aangeboden: leren door te doen / leren in een context / spelenderwijs leren 10.de kwaliteit en bevoegdheid van de leerkracht/vakkracht Meer effect bij achterstandsleerlingen (Inter)nationaal onderzoek leertijduitbreiding

9 Opbrengstgericht/doelgericht Individuele aanpak / maatwerk ‘Anders dan anders’, andere methodes/ aanpak/ sfeer/benadering, maar wel: Verbonden aan het reguliere programma Gecombineerd programma: cognitieve en niet- cognitieve elementen Motivatie leerlingen en ouders Conclusies:

10 Top 10 werkcongres Extra Leertijd Voor leerling: 1. Zorg voor contextrijk leren en meer plezier, dit leidt tot meer opbrengsten. 2. Werk aan meer opbrengsten dan cognitief: bijvoorbeeld zelfvertrouwen. 3. Maak deze andere opbrengsten ook zichtbaar. 4. Plaats leerlingen in andere groepen dan gebruikelijk voor betere resultaten. Voor leerkracht: 5. Geef je professionaliteit meer facetten: out of the box, passie en lef. 6. Extra leertijd kan niet losstaan: programma verbinden en zelf doen of van externen collega’s maken. Voor schoolleider: 7. Daag leerkrachten meer uit, geef ze autonomie en boor hun passie aan. 8. Intensiveer samenwerking PO-VO en VO-MBO zonder angst voor acquisitie (inclusief beroepsoriëntatie). Voor gemeente en schoolbesturen: 9. Optimale invulling en investering in extra leertijd vraagt om continuïteit. 10. Trek samen op in de buurt, t.b.v. doorgaande leerlijnen en extra leertijd, bijvoorbeeld de samenwerking PO-VO.

11


Download ppt "Workshop Extra Leertijd Conferentie Children’s Zone 6 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google