De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Co-teaching Caroline Offerhaus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Co-teaching Caroline Offerhaus"— Transcript van de presentatie:

1 Co-teaching Caroline Offerhaus cofferhaus@cna.uva.nl

2 4Co- teaching

3 Inhoud workshop Wat is co-teaching? Achtergrond Variaties 4C-model Praktische toepassingen Wat is nodig om het te organiseren?

4 Een praktijkgerichte aanpak waarin professionals met verschillende kennis, vaardigheden en talenten vanuit een gezamenlijke leervraag een activiteit of een les(-senserie) ontwerpen, uitvoeren, nabespreken en bijstellen voor een klas of groepje leerlingen in gedeelde verantwoordelijkheid Wat is co-teaching?

5 Co-teaching maakt het mogelijk voor leerkrachten om vanuit een gezamenlijke leervraag onderwijs te creëren o.b.v. hun gedeelde ervaringen

6 Achtergrond: Vragen uit de praktijk: –Wat heeft deze leerling nodig? –Hoe kunnen we specifieke expertise integreren met algemene expertise? Actuele kennis: –Taakuitvoering (Richard Elmore) –Instructional coaching (Joyce & Showers) Inzichten uit de praktijk: –Logistieke & financiële beperkingen aan ‘traditionelere co-teaching’ –Collective learning staat centraal (Beate Planche)

7 De taakuitvoering wordt voorspeld door de context, lesstof, betrokkenheid van de leerling en het handelen van de docent inhouddocent taak leerling context

8 “Stepping back and determining what is actually happening in a classroom before judging what should be happening, is a crucial step to changing instruction for the better”. Richard Elmore

9 Start vanuit een leervraag: “Hoe kunnen we op een natuurlijke manier de woordenschat van de leerlingen vergroten tijdens een thema- activiteit en daarbij kansen creëren voor interactie en ontlui- kende geletterdheid?”

10 performance van leerkracht data verzamelen leren van leerlingen reflecteren conceptualiseren 1.verbeteren 2.veranderen 3.innoveren besluiten 2. De duurzame leercirkel

11 Vormen van co-teaching Coachen in de klas: participerende coaching on the jobtijdelijk Twee leerkrachten onderwijzen & leren van elkaar voor langere tijd Met 4C-model: collectief leren op meerdere lagen in de schooltijdelijk

12

13 Co-planning Co-teaching Co-reflecting Co-debriefing 4 Co-teaching

14 Co-teaching cyclus Co-planning Co-teaching Co-debriefing Co-reflecting Gezamenlijke voorbereiding: Afstemmen van (gezamenlijk) leerdoel, verwachtingen, afspraken Vaststellen van leerlingendoel Gezamenlijk voorbereiden van een activiteit, passend bij het doel Gastleerkracht informeert anderen over de leerlingen (beginsituatie, verwachtingen) Leerlingen inlichten Co-leidsters/leerkrachten verzorgen de activiteit Zakenkundige begeleidt of ondersteunt Co-leidsters/leerkrachten nemen beslissingen samen Co-leidsters/leerkrachten zijn als enige in gesprek met leerlingen Observanten verzamelen gegevens in vooraf besproken format Focus op het leerdoel van de leerlingen Delen van ervaringen: Wat is besproken? Wat is gezien & gehoord? Wat is gemaakt? Bespreken en reflecteren: zoek naar patronen in ervaringen en conclusies Bepalen van volgende stap voor deze leerlingengroep Focus op professionele leerdoelen van de groep Bespreken en reflecteren op groepsdoel & eigen leerdoelen Vaststellen van persoonlijke vervolgdoelen voor de eigen praktijk Reflecteren op gemaakte groepsafspraken

15 Co-teaching met 4-C Wat is het wel?Wat is het niet? Een wedstrijd van ideeën en strategieën Een gezamenlijk manier om een les / activiteit plannen, uitvoeren en nabespreken Samen een demonstratie-les geven Verantwoordelijkheid verdelen over de lesfasen Een interne/externe zakenkundige betrekken, om actuele kennis en praktijk te verdiepen & verbinden Starten vanuit een leervraag, uitwerken in de praktijk met doelen voor leerkrachten én leerlingen Gericht op toepassing van kennis/inzichten in de onderwijspraktijk Opbouwen collectieve professionalisering Het evalueren van de co-leerkrachten (in vorm van tops en tips)

16 Rollen Procesbegeleider (in combinatie met andere rol) Zakenkundige (in combinatie met andere rol) Co-leidsters/leerkrachten Observanten

17 En de praktijk? Artikel MeerTaal Voorbeeld passend onderwijs: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5AQ- er8jgFY Hoe zou in deze situatie 4Co-teaching kunnen worden benut?

18 En uw praktijk? Welke leervragen lenen zich ervoor? Hoe zou co-teaching kunnen bijdragen aan professioneel collectief leren op uw school?

19 Wat is nodig om co-teaching te realiseren? De school/het bestuur als lerende organisatie Belang van collectief leren Schoolmanagement waarin samen leren (gedeeltelijk) tijdens ‘school-uren’ mogelijk is Effectiever als: –Het is ingebed in een professionaliseringstraject –Er tussen de co-teachingteams uitwisseling is –Co-teaching meerdere keren wordt ingezet.

20 Wat neem je mee? Voor jezelf Naar je collega’s Wat puzzelt je nog? Wat ga je doen?


Download ppt "Co-teaching Caroline Offerhaus"

Verwante presentaties


Ads door Google