De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eigen Leren Centraal Ruud Gorter Klaas van Veen Helene Labout Carolien Prinsen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eigen Leren Centraal Ruud Gorter Klaas van Veen Helene Labout Carolien Prinsen."— Transcript van de presentatie:

1 Eigen Leren Centraal Ruud Gorter Klaas van Veen Helene Labout Carolien Prinsen

2 • Loopbaanontwikkeling • Infrastructuur Opleidingsschool • Interviews leerbehoeften • Prioriteitstelling 3 topics • Selectie intern adviseurs • Training intern adviseurs • Uitvoering 3 leertrajecten • Evaluatiemethoden en -momenten

3 Leerbehoeften, analyse Werkfasen Klaas van Veen

4 |Datum 07-03-2014 Achtergronden en onderzoek › Literatuur › Opzet › Training › Resultaten 4

5 |Datum 07-03-2014 Literatuur PD › Veel PD is van buitenaf… tekort-opvatting › Bij veel PD wordt weinig aan leraren gevraagd › Vaak wel onderwerp in functioneringsgesprekken, maar… › Leraren hebben zelf beelden van… › Aansluiten bij problemen en zorgen van…zorgt voor… › Collega’s bevragen collega’s 5

6 |Datum 07-03-2014 Opzet en training › trainen van schoolopleiders (als collega-interviewer) › oefenen met vragen en format › vragen over: wat heb je geleerd, waar loop je tegen aan, wat zou je nu willen leren › onderscheid in werkfase, bouw, school › totaal: 156 leraren 6

7 |Datum 07-03-2014 Resultaten › Leraren willen leren › Goede gesprekken/dialoog over/erkenning › Per leraar, per school, per werkfase, per bouw › Algemeen: veel behoefte aan leren over leerling gedrag › Per school: reflectie van schoolissues (werkdruk, onderlinge communicatie, Engels) › Per werkfase: leren van het beroep vs verdieping › Vooral veel leren van collega’s… 7

8 Verzamelen van tips met de aanwezigen Miranda Timmermans

9 Competenties Contextbewust Onderwijsgerichtheid Servicegerichtheid Probleemanalyse Impact Organiseren eigen werk Samenwerken Flexibel gedrag Resultaat gerichtheid Selectie intern adviseurs ? Persoonlijke motivatie Kennis ? Combinatie huidige werkzaamheden en intern adviseurschap ? ?

10 Drie leertrajecten

11 Leren van leraren Leren van de leerlingen Leren van intern adviseurs Leren van de extern adviseurs

12

13 Trainen Nieuwe vaardigheden en kennis verkrijgen Trainen Nieuwe vaardigheden en kennis verkrijgen Oefenen/ toepassen In de praktijk, on the job Oefenen/ toepassen In de praktijk, on the job Reflecteren Hoe gedaan, welk effect, welke feedback, hoe verder Reflecteren Hoe gedaan, welk effect, welke feedback, hoe verder Integreren Vaardigheden optimaliseren, kennis verdiepen Integreren Vaardigheden optimaliseren, kennis verdiepen Nieuw doel bepalen Nieuw doel bepalen

14 Opzet training intern adviseurs Advies vaardigheden voor alle intern adviseurs 3x Train de trainer Per onderwerp Intern adviseurs & extern adviseur Voorbereiden Inhoud en opzet Voorbereiden en oefenen eigen deel (presentatie,..) Voorbereiden interventies Scholing cursisten 2 scholingsmiddagen Tussentijds leren d.m.v. interventies intern adviseur Rol en positie als adviseur • Communicatiestijl • Opbouw • Eigen leertraject Vaardigheden Basisvaardigheden, feedback en weerstand Presenteren Organisatie van het traject

15 Evaluatie ELC Effectiviteitsmodel Evaluatiemethoden en -momenten Observatie, vragenlijst en logboek

16  Materiaal van cursisten en van leerlingen bespreken  Analyse, probleemstelling, verbeterslag  Literatuur bespreken, verbinden theorie en praktijk  Praktijkgericht onderzoek  Workshop KVA  Coaching en mentoring (duo’s; door derde); intervisie  Opbouwen PLG  Krachtige voorbeelden, consistentie op niveaus  Interactie tussen deelnemers

17 Evaluatiemethoden en -momenten LeerbehoeftenAdviestalentWerking interventies Tevredenheid InterviewAlle leraren bij start ELC; steekproef tijdens project. Eind project: tevredenheid (steekproeven) Inventarisatie- formulier Bij start traject; tijdens: site. VragenlijstProfiel intern adviseur Bij cursusdagen Tevredenheid ObservatieTijdens trainingen Bij cursusdagen LogboekTussen cursusdagen in GesprekkenHRM cyclusHRM cyclus; assessment

18 Inhoud + Interventies Leren Samenhang Duur Samenwerken Toename KVA leraar Verandering in klasse org. en ped.did. handelen Verbetering prestaties leerlingen Contextfactoren: leerlingkenmerken, demografische ontwikkelingen, educatieve partners Bestuur, Management, Leiderschap, Processen, Procedures, Cultuur N a t i o n a l e en I n t e r n a t i o n a l e

19 Verzamelen van tips met de aanwezigen Miranda Timmermans

20 Bedankt voor uw aandacht! Voor informatie neem dan contact op met Ruud Gorter, projectleider (ruud.gorter@gmail.com) Bob Olders (b.olders@onderwijsadvies.nl of 079 329 56 00) Carolien Prinsen (c.prinsen@scodelft.nl of 015 215 48 80)


Download ppt "Eigen Leren Centraal Ruud Gorter Klaas van Veen Helene Labout Carolien Prinsen."

Verwante presentaties


Ads door Google