De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

2 Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Morgenavond vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diakenen vergaderen bij een van de brs thuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur. U wordt herinnerd aan de vergadering van de kerkenraad met de gemeente van woensdag 20 november a.s. Aanvang 20.00 uur. Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Morgenavond vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diakenen vergaderen bij een van de brs thuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur. U wordt herinnerd aan de vergadering van de kerkenraad met de gemeente van woensdag 20 november a.s. Aanvang 20.00 uur. Mededelingen kerkenraad

3 Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de Diaconie onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden. Volgende week zondag zal er een extra collecte zijn voor ZOA ten behoeve van noodhulp aan de Filippijnen. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de Diaconie onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden. Volgende week zondag zal er een extra collecte zijn voor ZOA ten behoeve van noodhulp aan de Filippijnen. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken Mededelingen kerkenraad

4 Agenda 17 November 09. 30 Kinderclub 19. 30 Lef 19. 30 Gelegenheidskoor 17 November 09. 30 Kinderclub 19. 30 Lef 19. 30 Gelegenheidskoor

5 18 november:br Ronald van den Aker zr Gérida Nelemans-Tillema 19 november:Daniël Semere 20 november:zr Joke van den Dool-Timmerman br Joost Sytsma br Gerrit Westerik 23 november:Ruben van Kleef 18 november:br Ronald van den Aker zr Gérida Nelemans-Tillema 19 november:Daniël Semere 20 november:zr Joke van den Dool-Timmerman br Joost Sytsma br Gerrit Westerik 23 november:Ruben van Kleef Deze week zijn jarig:

6 Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

7 Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

8 175 C

9 ● Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

10 Gezang 48, Gz 8: 1, 4 1 Lof aan de God van Israel, de HERE, die zijn volk gedenkt en in zijn liefderijk bestel, ons aanziet en verlossing schenkt. Hij komt tot ons met grote kracht en wat reeds eeuwen werd verwacht dat wil Hij nu bewerken: in 't huis van David, zijn verkoren knecht, verrijst een hoorn van heil en recht, zoals het vroeger reeds was toegezegd.

11 Gezang 48, Gz 8: 1, 4 4 Dan hoort Gods volk van zaligheid, als alle schuld vergeven wordt en kent het de barmhartigheid waartoe Gods hart gedreven wordt, waarmee ons nu bezoeken gaat, verschijnend als de dageraad, de Opgang uit de hoogte. Wie neerzit in de doodse donkerheid ziet door dit licht zich overspreid, zijn voet wordt vast op 't vredepad geleid.

12 Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

13 Gezang48:1, 4 ● Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

14 Psalm 135: 8, 11 8 HEER, uw naam die heerlijk is zal in eeuwigheid bestaan. Nooit zal uw gedachtenis bij het nageslacht vergaan. Want Hij doet zijn volk naar recht, schenkt ontferming aan zijn knecht.

15 Psalm 135: 8, 11 11 Israel, loof God, de HEER. Prijs, Aarons huis, uw God. Huis van Levi, geef Hem eer; U die leeft naar zijn gebod, Looft Hem om zijn majesteit, Prijst de HEER in eeuwigheid.

16 Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

17 Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 ● Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

18 Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 ● Psalm20:2, 3, 4 Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

19 Psalm 20: 2, 3, 4 2 Als u ten hemel heft uw handen, verhore u de HEER. Hij zie, wanneer uw offers branden, vol vreugde op u neer. Hij moge overvloedig schenken al wat uw hart zal vragen. De plannen die u zult bedenken, doe God, de HERE, slagen.

20 Psalm 20: 2, 3, 4 3 Uw overwinning gaan wij vieren, bejubelen uw macht. Wij heffen hoog de krijgsbanieren: Gods naam heeft grote kracht! Hij schenke u zijn rijke zegen, Hij doe naar uw begeren. Ik weet: God baant voor u de wegen en doet u triomferen.

21 Psalm 20: 3, 4 4 De HEER geeft antwoord uit zijn woning aan zijn gezalfde knecht: zijn machtig heilswerk redt de koning, als Hij de strijd beslecht. De trotse mens mag zich beroemen op wagens en op paarden - maar wij, wij zullen krachtig roemen in ’s HEREN naam op aarde.

22 Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 ● Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

23 Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 ● Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

24 Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 Matteüs18:20 ● LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

25 LvdK 310: 1, 2, 3 1 Bewaar ons, Here, bij uw woord, betoom des vijands roof en moord. Hij trok ten strijde om uw Zoon te stoten van uw hoge troon 2 Heer Jezus Christus, toon uw macht, Heer aller heren, kom met kracht. Bescherm uw arme christenheid, dat zij U love te allen tijd.

26 LvdK 310: 1, 2, 3 3 O Geest, die onze Trooster zijt, geef dat uw volk één Heer belijdt, wees bij ons in de laatste nood, leid ons ten leven uit de dood.

27 Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

28 Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

29 Extra collecte Zondag 24 november

30 ‘De situatie is desastreus. De schade is enorm. Er is geen voedsel en water in het getroffen gebied. Vele huizen zijn verwoest. Op dit moment onderzoeken we de schade en delen we hulppakketten uit’ Jun Pascual, AMG Filipijnen Extra collecte Zondag 24 november

31 Huizen zijn verwoest en wegen weggevaagd. Er is gebrek aan eten, water, dekens, tenten en medicijnen Extra collecte Zondag 24 november

32  Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA voeren gezamenlijk actie  Plaatselijke hulporganisaties en lokale kerken bieden medische zorg, schoon drinkwater, voedsel en onderdak Extra collecte Zondag 24 november

33  De eerste noodhulp is geboden, zoals medische zorg en het uitdelen van voedsel, water, slaapmatjes, zeildoek en kleding aan 12.000 mensen  Noodhulpteams ter plaatse onderzoeken waar en hoe hulp uitgebreid kan worden Extra collecte Zondag 24 november

34  Heel veel meer mensen hebben dringend hulp nodig!  Bid alstublieft voor de slachtoffers  Geef gul aan de collecte Extra collecte Zondag 24 november

35 Extra collecte Zondag 24 november

36 Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

37 Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 ● Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

38 Gezang 139, Gz30: 2, 3 2 U looft d’ apostelschaar in heerlijkheid, o Heer. Profeten, martelaars vermelden daar uw eer. Door heel uw kerk wordt steeds, daarboven, hier beneden, in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden. Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen, onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen.

39 Gezang 139, Gz30: 2, 3 3 U, Vader, U zij lof, op een verhoogde toon. Lof uwen eigenen, uw eengeboren Zoon. Lof uwen Geest, die ons ten Trooster is gegeven, ten Leidsman op de weg naar ’t eeuwig zalig leven. U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde, U loov’, wat loven kan, in hemel en op aarde.

40 Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

41 182 E 4-stemmig

42 Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

43 Hé, spaar je mee? Voor DCE!.

44 vooraankondiging Reserveer vast in je agenda: Maandag 28 april – Vrijdag 2 mei www.facebook.com/najothkamp Moenie Worrie N ie


Download ppt "Gezang48:1, 4 Psalm135:8, 11 Matteüs18:10 - 20 Psalm20:2, 3, 4 Matteüs18:20 LvdK310:1, 2, 3 Gezang139:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."

Verwante presentaties


Ads door Google