De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LvdK288:1, 8 Matteüs6:24- 26 Matteüs7: 7- 11 Psalm73:1, 2, 6 Matteüs7:11 Psalm34: 4- 6 LvdK429: Gezang 182D:Amen Collecte:Voedselbank Best Liturgie ds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LvdK288:1, 8 Matteüs6:24- 26 Matteüs7: 7- 11 Psalm73:1, 2, 6 Matteüs7:11 Psalm34: 4- 6 LvdK429: Gezang 182D:Amen Collecte:Voedselbank Best Liturgie ds."— Transcript van de presentatie:

1 LvdK288:1, 8 Matteüs6:24- 26 Matteüs7: 7- 11 Psalm73:1, 2, 6 Matteüs7:11 Psalm34: 4- 6 LvdK429: Gezang 182D:Amen Collecte:Voedselbank Best Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

2 Dienst 19:30voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. De collecte is bestemd voor de Voedselbank Best e.o. Dienst 19:30voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. De collecte is bestemd voor de Voedselbank Best e.o. Mededelingen kerkenraad

3 Biddag voor gewas en arbeid 12 maart 2014

4 LvdK288:1, 8 Matteüs6:24- 26 Matteüs7: 7- 11 Psalm73:1, 2, 6 Matteüs7:11 Psalm34: 4- 6 LvdK429: Gezang 182D:Amen Collecte:Voedselbank Best Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

5 LvdK288:1, 8 Matteüs6:24- 26 Matteüs7: 7- 11 Psalm73:1, 2, 6 Matteüs7:11 Psalm34: 4- 6 LvdK429: Gezang 182D:Amen Collecte:Voedselbank Best Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

6 175 C

7 ● LvdK288:1, 8 Matteüs6:24- 26 Matteüs7: 7- 11 Psalm73:1, 2, 6 Matteüs7:11 Psalm34: 4- 6 LvdK429: Gezang 182D:Amen Collecte:Voedselbank Best Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

8 LvdK 288: 1, 8 1 Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt. God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. De hemel en de aarde wordt stralende en puur. God zal zich openbaren in heel zijn kreatuur.

9 LvdK 288: 1, 8 8 Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon, dan heffen wij daar allen met grote vreugde aan: lof zij en eer en sterkte de Vader en de Zoon, de Geest om al zijn werken zij lof van nu voortaan.

10 LvdK288:1, 8 Matteüs6:24- 26 Matteüs7: 7- 11 Psalm73:1, 2, 6 Matteüs7:11 Psalm34: 4- 6 LvdK429: Gezang 182D:Amen Collecte:Voedselbank Best Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

11 LvdK288:1, 8 ● Matteüs6:24- 26 Matteüs7: 7- 11 Psalm73:1, 2, 6 Matteüs7:11 Psalm34: 4- 6 LvdK429: Gezang 182D:Amen Collecte:Voedselbank Best Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

12 LvdK288:1, 8 Matteüs6:24- 26 ● Matteüs7: 7- 11 Psalm73:1, 2, 6 Matteüs7:11 Psalm34: 4- 6 LvdK429: Gezang 182D:Amen Collecte:Voedselbank Best Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

13 LvdK288:1, 8 Matteüs6:24- 26 Matteüs7: 7- 11 ● Psalm73:1, 2, 6 Matteüs7:11 Psalm34: 4- 6 LvdK429: Gezang 182D:Amen Collecte:Voedselbank Best Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

14 1 Ja, God is goed voor Israël, voor elk die leeft naar zijn bevel, die rein van hart de Heer blijft vrezen, hoe donker ook zijn weg mag wezen. Maar ach, hoe goed ik dit ook weet, zo zwaar te dragen was mijn leed, dat ik welhaast gewankeld had en bijna uitgleed op mijn pad. Psalm 73: 1, 2, 6

15 2 Met afgunst werd mijn hart vervuld, ik had geen rust meer of geduld, toen ik de hoogmoed zag de bozen, de voorspoed van de goddelozen. Voor moeiten worden zij behoed, gaaf is hun lichaam, weldoorvoed. Zij worden voor het leed bewaard, dat anderen niet blijft bespaard. Psalm 73: 1, 2, 6

16 6 Maar als ik ook zo spreken zou, dan was ik aan Gods volk ontrouw. Ik zou Gods kinderen verraden, met grote schuld mijzelf beladen. Ik heb dit raadsel overdacht, 't ging boven mijn verstand en macht, totdat ik in Gods woning kwam, waar Hij die moeite van mij nam. Psalm 73: 1, 2, 6

17 LvdK288:1, 8 Matteüs6:24- 26 Matteüs7: 7- 11 Psalm73:1, 2, 6 ● Matteüs7:11 Psalm34: 4- 6 LvdK429: Gezang 182D:Amen Collecte:Voedselbank Best Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

18 Matteüs 7: 11 bidden als een kind geven als een Vader

19 LvdK288:1, 8 Matteüs6:24- 26 Matteüs7: 7- 11 Psalm73:1, 2, 6 Matteüs7:11 ● Psalm34: 4- 6 LvdK429: Gezang 182D:Amen Collecte:Voedselbank Best Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

20 Psalm 34: 4, 5, 6 4 Vrees God, de HEER, die leeft, u die aan Hem bent toegewijd. Want wie Hem vreest ontvangt altijd al wat hij nodig heeft. Een jonge leeuw vol moed' lijdt wel ontbering telkens weer' maar wie 't verwacht van God de HEER mist nimmer enig goed.

21 Psalm 34: 4, 5, 6 5 Hoort, kinderen, mijn woord, dat u des HEREN vreze leert: als u het goede deel begeert en 't leven u bekoort, houd dan, hoe het ook ga, uw tong in toom, pleegt geen verraad. Maar doe het goede, haat het kwaad en jaagt de vrede na.

22 Psalm 34: 4, 5, 6 6 God neemt oprechten aan, toont hun zijn vriendelijk gelaat. Maar wie zich toelegt op het kwaad doet Hij voorgoed vergaan. Zie, elk die in gebed Hem aanroept, pleitend op zijn woord, wordt zeker door de HEER verhoord en uit zijn nood gered.

23 LvdK288:1, 8 Matteüs6:24- 26 Matteüs7: 7- 11 Psalm73:1, 2, 6 Matteüs7:11 Psalm34: 4- 6 LvdK429: Gezang 182D:Amen Collecte:Voedselbank Best Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

24 LvdK288:1, 8 Matteüs6:24- 26 Matteüs7: 7- 11 Psalm73:1, 2, 6 Matteüs7:11 Psalm34: 4- 6 LvdK429: Gezang 182D:Amen Collecte:Voedselbank Best Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

25 LvdK288:1, 8 Matteüs6:24- 26 Matteüs7: 7- 11 Psalm73:1, 2, 6 Matteüs7:11 Psalm34: 4- 6 ● LvdK429: Gezang 182D:Amen Collecte:Voedselbank Best Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

26 LvdK 429: 1,2,3 1 Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen, die redt Hij godlijk, wonderbaar: wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd.

27 LvdK 429: 1,2,3 2 Blijf dan eerbiedig God verbeiden en zwijg de Heer ootmoedig stil; Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 't is goed en heilig wat Hij wil. God die ons uitverkoren heeft, kent alle zorg die in ons leeft.

28 LvdK 429: 1,2,3 3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, neemt zijn gebod getrouw in acht. 't Wordt eind'lijk alles u ten zegen, wanneer gij daarop biddend wacht. En wie gelovig op Hem ziet, weet zeker, Hij verlaat ons niet.

29 LvdK288:1, 8 Matteüs6:24- 26 Matteüs7: 7- 11 Psalm73:1, 2, 6 Matteüs7:11 Psalm34: 4- 6 LvdK429: ● Gezang 182D:Amen Collecte:Voedselbank Best Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

30 182 D

31 LvdK288:1, 8 Matteüs6:24- 26 Matteüs7: 7- 11 Psalm73:1, 2, 6 Matteüs7:11 Psalm34: 4- 6 LvdK429: Gezang 182D:Amen Collecte:Voedselbank Best Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best


Download ppt "LvdK288:1, 8 Matteüs6:24- 26 Matteüs7: 7- 11 Psalm73:1, 2, 6 Matteüs7:11 Psalm34: 4- 6 LvdK429: Gezang 182D:Amen Collecte:Voedselbank Best Liturgie ds."

Verwante presentaties


Ads door Google