De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: Matteüs 7: Psalm 73: 1, 2, 6

Verwante presentaties


Presentatie over: "LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: Matteüs 7: Psalm 73: 1, 2, 6"— Transcript van de presentatie:

1 LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: 24 - 26 Matteüs 7: 7 - 11 Psalm 73: 1, 2, 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: Matteüs 7: Psalm 73: 1, 2, 6 Matteüs 7: 11 Psalm 34: LvdK 429: Gezang 182D: Amen Collecte: Voedselbank Best

2 Mededelingen kerkenraad
Dienst 19:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. De collecte is bestemd voor de Voedselbank Best e.o.

3 Biddag voor gewas en arbeid
12 maart 2014

4 LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: 24 - 26 Matteüs 7: 7 - 11 Psalm 73: 1, 2, 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: Matteüs 7: Psalm 73: 1, 2, 6 Matteüs 7: 11 Psalm 34: LvdK 429: Gezang 182D: Amen Collecte: Voedselbank Best

5 LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: 24 - 26 Matteüs 7: 7 - 11 Psalm 73: 1, 2, 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: Matteüs 7: Psalm 73: 1, 2, 6 Matteüs 7: 11 Psalm 34: LvdK 429: Gezang 182D: Amen Collecte: Voedselbank Best

6 175 C

7 Matteüs 6: 24 - 26 Matteüs 7: 7 - 11 Psalm 73: 1, 2, 6 Matteüs 7: 11
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best ● LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: Matteüs 7: Psalm 73: 1, 2, 6 Matteüs 7: 11 Psalm 34: LvdK 429: Gezang 182D: Amen Collecte: Voedselbank Best

8 LvdK 288: 1, 8 1 Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt. God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. De hemel en de aarde wordt stralende en puur. God zal zich openbaren in heel zijn kreatuur.

9 LvdK 288: 1, 8 8 Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon, dan heffen wij daar allen met grote vreugde aan: lof zij en eer en sterkte de Vader en de Zoon, de Geest om al zijn werken zij lof van nu voortaan.

10 LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: 24 - 26 Matteüs 7: 7 - 11 Psalm 73: 1, 2, 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: Matteüs 7: Psalm 73: 1, 2, 6 Matteüs 7: 11 Psalm 34: LvdK 429: Gezang 182D: Amen Collecte: Voedselbank Best

11 LvdK 288: 1, 8 Matteüs 7: 7 - 11 Psalm 73: 1, 2, 6 Matteüs 7: 11
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best LvdK 288: 1, 8 ● Matteüs 6: Matteüs 7: Psalm 73: 1, 2, 6 Matteüs 7: 11 Psalm 34: LvdK 429: Gezang 182D: Amen Collecte: Voedselbank Best

12 LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: 24 - 26 Psalm 73: 1, 2, 6 Matteüs 7: 11
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: ● Matteüs 7: Psalm 73: 1, 2, 6 Matteüs 7: 11 Psalm 34: LvdK 429: Gezang 182D: Amen Collecte: Voedselbank Best

13 LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: 24 - 26 Matteüs 7: 7 - 11 Matteüs 7: 11
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: Matteüs 7: ● Psalm 73: 1, 2, 6 Matteüs 7: 11 Psalm 34: LvdK 429: Gezang 182D: Amen Collecte: Voedselbank Best

14 Psalm 73: 1, 2, 6 1 Ja, God is goed voor Israël, voor elk die leeft naar zijn bevel, die rein van hart de Heer blijft vrezen, hoe donker ook zijn weg mag wezen. Maar ach, hoe goed ik dit ook weet, zo zwaar te dragen was mijn leed, dat ik welhaast gewankeld had en bijna uitgleed op mijn pad.

15 Psalm 73: 1, 2, 6 2 Met afgunst werd mijn hart vervuld, ik had geen rust meer of geduld, toen ik de hoogmoed zag de bozen, de voorspoed van de goddelozen. Voor moeiten worden zij behoed, gaaf is hun lichaam, weldoorvoed. Zij worden voor het leed bewaard, dat anderen niet blijft bespaard.

16 Psalm 73: 1, 2, 6 6 Maar als ik ook zo spreken zou, dan was ik aan Gods volk ontrouw. Ik zou Gods kinderen verraden, met grote schuld mijzelf beladen. Ik heb dit raadsel overdacht, 't ging boven mijn verstand en macht, totdat ik in Gods woning kwam, waar Hij die moeite van mij nam.

17 LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: 24 - 26 Matteüs 7: 7 - 11 Psalm 73: 1, 2, 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: Matteüs 7: Psalm 73: 1, 2, 6 ● Matteüs 7: 11 Psalm 34: LvdK 429: Gezang 182D: Amen s je kind je om een brood vraagt, geef je het geen steen helder maar als mensen God bidden om brood, krijgen ze het niet altijd dan moeten ze het soms wel met stenen doen dat is ons probleem met bidden je kunt wel vragen om iets dat goed en zinvol is maar soms krijg je precies het tegenovergestelde het maakt het wel eens moeilijk om te blijven vertrouwen je weet nooit wat God zal doen het lijkt soms zo willekeurig de een bidt niet of nauwelijks en heeft veel de ander bidt veel maar krijgt bijna niets het motiveert niet voor een dag als deze bidden is prima maar zou het verschil maken? mooi is om te merken dat onze God oog heeft voor deze moeiten hij benoemt het meermalen in de Bijbel beroemd voorbeeld is Psalm 73 waar het uitvoerig wordt beschreven waarom gaat het de goddeloze zo goed en mij als gelovige zo slecht? maar ook het onderwijs van Jezus Matteüs 7 is een antwoord op ons geloofsprobleem er zitten in ieder geval twee kanten aan die ik nu wil bespreken 1. hoe bidden wij 2. hoe geeft God Collecte: Voedselbank Best

18 Matteüs 7: 11 bidden als een kind geven als een Vader

19 LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: 24 - 26 Matteüs 7: 7 - 11 Psalm 73: 1, 2, 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: Matteüs 7: Psalm 73: 1, 2, 6 Matteüs 7: 11 ● Psalm 34: LvdK 429: Gezang 182D: Amen Collecte: Voedselbank Best

20 Psalm 34: 4, 5, 6 4 Vrees God, de HEER, die leeft, u die aan Hem bent toegewijd. Want wie Hem vreest ontvangt altijd al wat hij nodig heeft. Een jonge leeuw vol moed' lijdt wel ontbering telkens weer' maar wie 't verwacht van God de HEER mist nimmer enig goed.

21 Psalm 34: 4, 5, 6 5 Hoort, kinderen, mijn woord, dat u des HEREN vreze leert: als u het goede deel begeert en 't leven u bekoort, houd dan, hoe het ook ga, uw tong in toom, pleegt geen verraad. Maar doe het goede, haat het kwaad en jaagt de vrede na.

22 Psalm 34: 4, 5, 6 6 God neemt oprechten aan, toont hun zijn vriendelijk gelaat. Maar wie zich toelegt op het kwaad doet Hij voorgoed vergaan. Zie, elk die in gebed Hem aanroept, pleitend op zijn woord, wordt zeker door de HEER verhoord en uit zijn nood gered.

23 LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: 24 - 26 Matteüs 7: 7 - 11 Psalm 73: 1, 2, 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: Matteüs 7: Psalm 73: 1, 2, 6 Matteüs 7: 11 Psalm 34: LvdK 429: Gezang 182D: Amen Collecte: Voedselbank Best

24 LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: 24 - 26 Matteüs 7: 7 - 11 Psalm 73: 1, 2, 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: Matteüs 7: Psalm 73: 1, 2, 6 Matteüs 7: 11 Psalm 34: LvdK 429: Gezang 182D: Amen Collecte: Voedselbank Best

25 LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: 24 - 26 Matteüs 7: 7 - 11 Psalm 73: 1, 2, 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: Matteüs 7: Psalm 73: 1, 2, 6 Matteüs 7: 11 Psalm 34: ● LvdK 429: Gezang 182D: Amen Collecte: Voedselbank Best

26 LvdK 429: 1,2,3 1 Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen, die redt Hij godlijk, wonderbaar: wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd.

27 LvdK 429: 1,2,3 2 Blijf dan eerbiedig God verbeiden en zwijg de Heer ootmoedig stil; Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 't is goed en heilig wat Hij wil. God die ons uitverkoren heeft, kent alle zorg die in ons leeft.

28 LvdK 429: 1,2,3 3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, neemt zijn gebod getrouw in acht. 't Wordt eind'lijk alles u ten zegen, wanneer gij daarop biddend wacht. En wie gelovig op Hem ziet, weet zeker, Hij verlaat ons niet.

29 LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: 24 - 26 Matteüs 7: 7 - 11 Psalm 73: 1, 2, 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: Matteüs 7: Psalm 73: 1, 2, 6 Matteüs 7: 11 Psalm 34: LvdK 429: ● Gezang 182D: Amen Collecte: Voedselbank Best

30 182 D

31 LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: 24 - 26 Matteüs 7: 7 - 11 Psalm 73: 1, 2, 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: Matteüs 7: Psalm 73: 1, 2, 6 Matteüs 7: 11 Psalm 34: LvdK 429: Gezang 182D: Amen Collecte: Voedselbank Best


Download ppt "LvdK 288: 1, 8 Matteüs 6: Matteüs 7: Psalm 73: 1, 2, 6"

Verwante presentaties


Ads door Google