De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 145 : 1 Schriftlezing: Maleachi 2 : 17 - 3 : 5 Matteϋs 11 : 7 - 15 Tekst: Maleachi.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 145 : 1 Schriftlezing: Maleachi 2 : 17 - 3 : 5 Matteϋs 11 : 7 - 15 Tekst: Maleachi."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 145 : 1 Schriftlezing: Maleachi 2 : 17 - 3 : 5 Matteϋs 11 : 7 - 15 Tekst: Maleachi 3 : 1

2 "Maar uit de stronk van Isai schiet een telg op, een scheut uit zijn wortels komt tot bloei" Jesaja 11:1 Vandaag de derde advent de derde kaars brandt. Dwars door de donkere takken zien we hoop op vernieuwing; meer groen en meer witte bloemen

3 Zondag 22 december Focus Jongeren sing-in

4 Thema: Hoera… een Zoon! Wanneer: 22 december ’13 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Kandelaarkerk Heemse (Weidebuurt 9) Meer info: focusnu.nl facebook.com/focus.heemse

5

6 KERSTVIERING dinsdag 24 december i.p.v. 2 e kerstdag KERSTAVOND 1 8. 3 0 u u r H e t M o r g e n l i c h t na de viering gelegenheid om koffie, thee of ranja te drinken en de kinderen krijgen de kerstboekjes

7 Kerkplein Hardenberg Platform van kerken en gemeenten in Hardenberg uitnodiging zangmoment 19 dec. op de Markt

8 Advent- en Kerstzang op de markt in Hardenberg 19 december vanaf 19.45 tot 20.15u op het Marktplein in het centrum van Hardenberg. Met zoveel mogelijk christenen willen we het Blijde Grote Nieuws bezingen van de geboorte van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Door zijn komst vanuit de heerlijkheid van de Hemelse Vader naar de donkere aarde, opent Hij ons de weg vanuit onze duisternis naar het heerlijk hemelse licht. Daarom gaat deze uitnodiging ook naar ALLE kerken uit. Om 19.15u laatste voorbereidingen en om 19.45u kunnen we dan beginnen. Om klokslag 20.00u zullen we met elkaar het ‘Ere, zij God’ laten klinken door het centrum van Hardenberg… zo vreugdevol en zo hartelijk mogelijk!!!!

9 Gemengd koor ‘The Spirit of Joy’ en Jongerenkoor ‘Carry the Light’ o.l.v. Bertil Niezink Datum : maandag 23 december 2013 Aanvang: 20.00 uur Plaats: G.K.V. Mariënberg Entree: voorverkoop € 5,- (af te halen bij de koorleden) en aan de zaal € 6,50

10 Kerstzangavond in Heemse kom meezingen en luisteren naar liederen over het grote wonder van kerst! Wanneer: 20 december 2013 om 20.00 uur Waar: in de Kandelaarkerk te Heemse m.m.v. de Worshipband ( van Focus) en koor Te Deum Laudamus uit Heemse-Hardenberg ( collecte voor de onkosten)

11 In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 145 : 1 Schriftlezing: Maleachi 2 : 17 - 3 : 5 Matteϋs 11 : 7 - 15 Tekst: Maleachi 3 : 1

12  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps. 145 : 1  Lezen van de wet  Ps. 145 : 5  Gebed  Lezen:Maleachi 2 : 17 - 3 : 5 Matteϋs 11 : 7 - 15  Ps. 73 : 2, 4, 5, 6  Tekst: Maleachi 3 : 1 Mededelingen

13

14  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps. 145 : 1  Lezen van de wet  Ps. 145 : 5  Gebed  Lezen:Maleachi 2 : 17 - 3 : 5 Matteϋs 11 : 7 - 15  Ps. 73 : 2, 4, 5, 6  Tekst: Maleachi 3 : 1

15  Votum en zegengroet  Ps. 145 : 1  Lezen van de wet  Ps. 145 : 5  Gebed  Lezen:Maleachi 2 : 17 - 3 : 5 Matteϋs 11 : 7 - 15  Ps. 73 : 2, 4, 5, 6  Tekst: Maleachi 3 : 1  Preek

16 Psalm 145 : 1

17

18  Votum en zegengroet  Ps. 145 : 1  Lezen van de wet  Ps. 145 : 5  Gebed  Lezen:Maleachi 2 : 17 - 3 : 5 Matteϋs 11 : 7 - 15  Ps. 73 : 2, 4, 5, 6  Tekst: Maleachi 3 : 1  Preek

19

20  Votum en zegengroet  Ps. 145 : 1  Lezen van de wet  Ps. 145 : 5  Gebed  Lezen:Maleachi 2 : 17 - 3 : 5 Matteϋs 11 : 7 - 15  Ps. 73 : 2, 4, 5, 6  Tekst: Maleachi 3 : 1  Preek

21 Psalm 145 : 5

22

23  Votum en zegengroet  Ps. 145 : 1  Lezen van de wet  Ps. 145 : 5  Gebed  Lezen:Maleachi 2 : 17 - 3 : 5 Matteϋs 11 : 7 - 15  Ps. 73 : 2, 4, 5, 6  Tekst: Maleachi 3 : 1  Preek

24

25  Votum en zegengroet  Ps. 145 : 1  Lezen van de wet  Ps. 145 : 5  Gebed  Lezen:Maleachi 2 : 17 - 3 : 5 Matteϋs 11 : 7 - 15  Ps. 73 : 2, 4, 5, 6  Tekst: Maleachi 3 : 1  Preek

26 Maleachi 2 : 17 - 3 : 15 Matteϋs 11 : 7 - 15

27  Votum en zegengroet  Ps. 145 : 1  Lezen van de wet  Ps. 145 : 5  Gebed  Lezen:Maleachi 2 : 17 - 3 : 5 Matteϋs 11 : 7 - 15  Ps. 73 : 2, 4, 5, 6  Tekst: Maleachi 3 : 1  Preek

28 2 Psalm 73 : 2, 4, 5, 6

29

30 4 Psalm 73 : 2, 4, 5, 6

31

32 5 Psalm 73 : 2, 4, 5, 6

33

34 6 Psalm 73 : 2, 4, 5, 6

35

36  Ps. 145 : 1  Lezen van de wet  Ps. 145 : 5  Gebed  Lezen:Maleachi 2 : 17 - 3 : 5 Matteϋs 11 : 7 - 15  Ps. 73 : 2, 4, 5, 6  Tekst: Maleachi 3 : 1  Preek  Ps. 50 : 2, 3, 11

37 “Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER van de hemelse machten.” Maleachi 3 : 1

38 Na de preek: Ps. 50 : 2, 3, 11

39  Ps. 73 : 2, 4, 5, 6  Preek  Ps. 50 : 2, 3, 11  Gebed  Collecte  Gez. 48 : 1, 3, 4  Zegen

40 2 Psalm 50 : 2, 3, 11

41

42 3 Psalm 50 : 2, 3, 11

43

44 11 Psalm 50 : 2, 3, 11

45

46  Ps. 73 : 2, 4, 5, 6  Preek  Ps. 50 : 2, 3, 11  Gebed  Collecte  Gez. 48 : 1, 3, 4  Zegen

47

48  Ps. 73 : 2, 4, 5, 6  Preek  Ps. 50 : 2, 3, 11  Gebed  Collecte  Gez. 48 : 1, 3, 4  Zegen

49  Vandaag  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Gez. 48 : 1, 3, 4

50  Ps. 73 : 2, 4, 5, 6  Preek  Ps. 50 : 2, 3, 11  Gebed  Collecte  Gez. 48 : 1, 3, 4  Zegen

51 Vers 1 Lof aan de God van Israël, de HERE, die zijn volk gedenkt en in zijn liefderijk bestel ons aanziet en verlossing schenkt. Hij komt tot ons met grote kracht.... Gezang 48 : 1, 3, 4

52 .... en wat reeds eeuwen werd verwacht, dat wil Hij nu bewerken: in 't huis van David, zijn verkoren knecht, verrijst een hoorn van heil en recht, zoals het vroeger reeds was toegezegd. Gezang 48 : 1, 3, 4

53 Vers 3 Hij gaf ons uitzicht op de tijd dat ons geen vrees meer kwellen zou, en dat, van 's vijands juk bevrijd, ons leven zich dan stellen zou tot dienst aan God, in heiligheid,.... Gezang 48 : 1, 3, 4

54 .... oprecht van hart, Hem toegewijd. En God de Allerhoogste roept u, mijn kind, om voor Hem uit te gaan, bereidend Hem een vlakke baan. Zo treedt ge als profeet des H EREN aan. Gezang 48 : 1, 3, 4

55 Vers 4 Dan hoort Gods volk van zaligheid, als alle schuld vergeven wordt en kent het de barmhartigheid waartoe Gods hart gedreven wordt, waarmee ons nu bezoeken gaat, Gezang 48 : 1, 3, 4

56 .... verschijnend als de dageraad, de Opgang uit de hoogte. Wie neerzit in de doodse donkerheid, ziet door dit licht zich overspreid, zijn voet wordt vast op 't vredepad geleid. Gezang 48 : 1, 3, 4

57  Ps. 73 : 2, 4, 5, 6  Preek  Ps. 50 : 2, 3, 11  Gebed  Collecte  Gez. 48 : 1, 3, 4  Zegen

58

59

60 Tot vanmiddag om 16:30 uur Met Ds. R. Tigelaar In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 145 : 1 Schriftlezing: Maleachi 2 : 17 - 3 : 5 Matteϋs 11 : 7 - 15 Tekst: Maleachi."

Verwante presentaties


Ads door Google