De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Gz. 80 Schriftlezing: Matteüs 16: 13-19 Tekst: Zondag 31 Welkom in deze eredienst

2

3 dinsdag 24 december i.p.v. 2e kerstdag
KERSTVIERING KERSTAVOND dinsdag 24 december i.p.v. 2e kerstdag 18.30 uur Het Morgenlicht na de viering gelegenheid om koffie, thee of ranja te drinken en de kinderen krijgen de kerstboekjes

4 Zondag 22 december Focus Jongeren sing-in

5 Thema: Hoera… een Zoon. Wanneer: 22 december ’13 Aanvang: 19
Thema: Hoera… een Zoon! Wanneer: 22 december ’13 Aanvang: uur Locatie: Kandelaarkerk Heemse (Weidebuurt 9) Meer info: focusnu.nl facebook.com/focus.heemse

6 Kerstzangavond in Heemse kom meezingen en luisteren naar liederen over het grote wonder van kerst!
Wanneer: 20 december 2013 om uur Waar: in de Kandelaarkerk te Heemse m.m.v. de Worshipband ( van Focus) en koor Te Deum Laudamus uit Heemse-Hardenberg ( collecte voor de onkosten)

7 Kerkplein Hardenberg Platform van kerken en gemeenten in Hardenberg uitnodiging zangmoment 19 dec. op de Markt

8 Advent- en Kerstzang op de markt in Hardenberg
19 december vanaf tot 20.15u op het Marktplein in het centrum van Hardenberg. Met zoveel mogelijk christenen willen we het Blijde Grote Nieuws bezingen van de geboorte van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Door zijn komst vanuit de heerlijkheid van de Hemelse Vader naar de donkere aarde, opent Hij ons de weg vanuit onze duisternis naar het heerlijk hemelse licht. Daarom gaat deze uitnodiging ook naar ALLE kerken uit.  Om 19.15u laatste voorbereidingen en om 19.45u kunnen we dan beginnen.  Om klokslag 20.00u zullen we met elkaar het ‘Ere, zij God’ laten klinken door het centrum van Hardenberg… zo vreugdevol en zo hartelijk mogelijk!!!!

9 Kerstconcert Gemengd koor ‘The Spirit of Joy’ en Jongerenkoor
Gemengd koor ‘The Spirit of Joy’ en Jongerenkoor ‘Carry the Light’ o.l.v. Bertil Niezink Datum: maandag 23 december 2013 Aanvang: uur Plaats: G.K.V. Mariënberg Entree: voorverkoop € 5,- (af te halen bij de koorleden) en aan de zaal € 6,50

10 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Gz. 80 Schriftlezing: Matteüs 16: 13-19 Tekst: Zondag 31 Welkom in deze eredienst

11 Liturgie Moment van stilte Votum en zegengroet Gz. 80 Gebed
Mededelingen Moment van stilte Votum en zegengroet Gz. 80 Gebed Lezen: Matteüs 16: 13-19 Tekst: Zondag 31 Ps. 4: 2, 3 Preek Lb. 481: 1, 2, 3

12 Moment van stilte Moment van stilte Votum en zegengroet Gz. 80 Gebed
Lezen: Matteüs 16: 13-19 Tekst: Zondag 31 Ps. 4: 2, 3 Preek Lb. 481: 1, 2, 3

13 Liturgie Moment van stilte Votum en zegengroet Gz. 80 Gebed
Lezen: Matteüs 16: 13-19 Tekst: Zondag 31 Ps. 4: 2, 3 Preek Lb. 481: 1, 2, 3

14 Zingen Moment van stilte Votum en zegengroet Gz. 80 Gebed
Lezen: Matteüs 16: 13-19 Tekst: Zondag 31 Ps. 4: 2, 3 Preek Lb. 481: 1, 2, 3

15 Zingen Vers 1 O Heiland, open wijd de poort,
Gezang 80: 1, 2, 3, 4 Vers 1 O Heiland, open wijd de poort, laat toch uw volk niet onverhoord, ontgrendel dan uw deuren, Heer, ach, scheur de hemel en daal neer.

16 Zingen Vers 2 Daal neer gelijk de hemeldauw
Gezang 80: 1, 2, 3, 4 Vers 2 Daal neer gelijk de hemeldauw die 't leven laaft, dat sterven zou. Wanneer wordt onze hoop vervuld? Waar blijft Gij die ons troosten zult?

17 Zingen Vers 3 O Troost, beloofd aan 't voorgeslacht,
Gezang 80: 1, 2, 3, 4 Vers 3 O Troost, beloofd aan 't voorgeslacht, o Heiland, eeuwenlang verwacht, zuivere zon en schone ster, wij zien uw stralen reeds van ver.

18 Zingen Vers 4 Wij komen om in onze nood,
Gezang 80: 1, 2, 3, 4 Vers 4 Wij komen om in onze nood, wij gaan verloren aan de dood, als Gij ons niet met sterke hand voert naar een beter vaderland.

19 Liturgie Moment van stilte Votum en zegengroet Gz. 80 Gebed
Lezen: Matteüs 16: 13-19 Tekst: Zondag 31 Ps. 4: 2, 3 Preek Lb. 481: 1, 2, 3

20 Lezen Moment van stilte Votum en zegengroet Gz. 80 Gebed
Lezen: Matteüs 16: 13-19 Tekst: Zondag 31 Ps. 4: 2, 3 Preek Lb. 481: 1, 2, 3

21 Tekst Moment van stilte Votum en zegengroet Gz. 80 Gebed
Lezen: Matteüs 16: 13-19 Tekst: Zondag 31 Ps. 4: 2, 3 Preek Lb. 481: 1, 2, 3

22 Zingen Moment van stilte Votum en zegengroet Gz. 80 Gebed
Lezen: Matteüs 16: 13-19 Tekst: Zondag 31 Ps. 4: 2, 3 Preek Lb. 481: 1, 2, 3

23 Zingen Vers 1 Wil, als ik roep, mij antwoord geven,
Psalm 4: 1, 2, 3 Vers 1 Wil, als ik roep, mij antwoord geven, o God van mijn gerechtigheid. U, die voor mij, in 't nauw gedreven, ruim baan gemaakt hebt in mijn leven, toon mij uw trouw, waarop ik pleit. Komt, mannen, wilt u toch bezinnen! Hoe lang nog wordt mijn eer gesmaad? Blijft u de ijdelheid beminnen en zult u steeds op leugen zinnen? Hoe lang nog duurt uw boos beraad?

24 Zingen Vers 2 Weet dit: de HERE slaat mij gade,
Psalm 4: 1, 2, 3 Vers 2 Weet dit: de HERE slaat mij gade, mijn bidden wordt door Hem gehoord. Die mij verkoos in zijn genade, wil mij bewaren voor het kwade. Hij doet mij hopen op zijn woord. Wanneer uw toorn dreigt te ontbranden, ziet toe, dat u geen zonde doet. Legt, als u rust, uw geest aan banden. brengt naar de eis uw offeranden, vertrouwt op God, want Hij is goed.

25 Zingen Vers 3 Ik hoor hoe velen angstig vragen:
Psalm 4: 1, 2, 3 Vers 3 Ik hoor hoe velen angstig vragen: Wie zal het goede ons doen zien? Wil, HERE, ons uw licht doen dagen, toon ons uw godlijk welbehagen, opdat ik met mijn volk u dien. Dat zal mij groter vreugde geven dan overvloed van tarw' en wijn. Ter ruste kan ik mij begeven, in vrede slapen, want mijn leven' zal, HEER, bij U geborgen zijn.

26

27 Kan tucht nog?

28 Sleutels, waarvoor heb je ze nodig?
Sleutels van Gods koninkrijk Het is dus niet zomaar open Christus’ offer en opstanding Binden en ontbinden: het apostolisch getuigenis over Christus Onze weerstanden

29 Sleutels, waarvoor heb je ze nodig?
Sleutels van Gods koninkrijk Sleutels om te gebruiken Luisteren naar de boodschap Voor allen, zowel binnen als buiten

30 Zingen Ps. 4: 1, 2, 3 Preek Lb. 481: 1, 2, 3 Geloofsbelijdenis
Gebed Collecte Gz. 101: 4, 5 Zegen

31 Zingen Vers 1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
Liedboek 481: 1, 2, 3 Vers 1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

32 Zingen Vers 2 Maak ons volbrengers van dat woord,
Liedboek 481: 1, 2, 3 Vers 2 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

33 Zingen Vers 3 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen,
Liedboek 481: 1, 2, 3 Vers 3 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen, opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen. Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

34 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Preek Lb. 481: 1, 2, 3 Geloofsbelijdenis
Gebed Collecte Gz. 101: 4, 5 Zegen

35 Zingen Ps. 4: 1, 2, 3 Preek Lb. 481: 1, 2, 3 Geloofsbelijdenis
Gebed Collecte Gz. 101: 4, 5 Zegen

36 Zingen Vers 4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen.
Liedboek 481: 4 Vers 4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

37 Liturgie Ps. 4: 1, 2, 3 Preek Lb. 481: 1, 2, 3 Geloofsbelijdenis
Gebed Collecte Gz. 101: 4, 5 Zegen

38 Collecte Vandaag 1e Kerk 2e Rente en aflossing Volgende week
1e Catechesatie Gz. 101: 4, 5

39 Zingen Ps. 4: 1, 2, 3 Preek Lb. 481: 1, 2, 3 Geloofsbelijdenis
Gebed Collecte Gz. 101: 4, 5 Zegen

40 Zingen Vers 4 Wie kan zijn hoog en heilig recht
Gezang 101: 4, 5 Vers 4 Wie kan zijn hoog en heilig recht ter wereld ooit verbreken! Wie zal Hem tegenspreken, die voor zijn kerk het pleit beslecht en haar na strijd en kruis voert in het vaderhuis.

41 Zingen Vers 5 O Heer, die onze Koning zijt,
Gezang 101: 4, 5 Vers 5 O Heer, die onze Koning zijt, laat niets uw rijk verhindren, en open voor uw kindren de poorten van uw woning wijd Laat, met uw feestkleed aan, ons tot uw bruiloft gaan.

42 Zegen Ps. 4: 1, 2, 3 Preek Lb. 481: 1, 2, 3 Geloofsbelijdenis
Gebed Collecte Gz. 101: 4, 5 Zegen

43

44 Tot volgende week zondag
Om: Met Ds. R. Tigelaar In de Petrakerk En om: 16.30 Met Ds. A. P. Feijen In het Morgenlicht

45


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google