De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Gz. 80 Schriftlezing: Matteüs 16: 13-19 Tekst: Zondag 31.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Gz. 80 Schriftlezing: Matteüs 16: 13-19 Tekst: Zondag 31."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Gz. 80 Schriftlezing: Matteüs 16: 13-19 Tekst: Zondag 31

2

3 KERSTVIERING dinsdag 24 december i.p.v. 2 e kerstdag KERSTAVOND 1 8. 3 0 u u r H e t M o r g e n l i c h t na de viering gelegenheid om koffie, thee of ranja te drinken en de kinderen krijgen de kerstboekjes

4 Zondag 22 december Focus Jongeren sing-in

5 Thema: Hoera… een Zoon! Wanneer: 22 december ’13 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Kandelaarkerk Heemse (Weidebuurt 9) Meer info: focusnu.nl facebook.com/focus.heemse

6 Kerstzangavond in Heemse kom meezingen en luisteren naar liederen over het grote wonder van kerst! Wanneer: 20 december 2013 om 20.00 uur Waar: in de Kandelaarkerk te Heemse m.m.v. de Worshipband ( van Focus) en koor Te Deum Laudamus uit Heemse-Hardenberg ( collecte voor de onkosten)

7 Kerkplein Hardenberg Platform van kerken en gemeenten in Hardenberg uitnodiging zangmoment 19 dec. op de Markt

8 Advent- en Kerstzang op de markt in Hardenberg 19 december vanaf 19.45 tot 20.15u op het Marktplein in het centrum van Hardenberg. Met zoveel mogelijk christenen willen we het Blijde Grote Nieuws bezingen van de geboorte van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Door zijn komst vanuit de heerlijkheid van de Hemelse Vader naar de donkere aarde, opent Hij ons de weg vanuit onze duisternis naar het heerlijk hemelse licht. Daarom gaat deze uitnodiging ook naar ALLE kerken uit. Om 19.15u laatste voorbereidingen en om 19.45u kunnen we dan beginnen. Om klokslag 20.00u zullen we met elkaar het ‘Ere, zij God’ laten klinken door het centrum van Hardenberg… zo vreugdevol en zo hartelijk mogelijk!!!!

9 Gemengd koor ‘The Spirit of Joy’ en Jongerenkoor ‘Carry the Light’ o.l.v. Bertil Niezink Datum : maandag 23 december 2013 Aanvang: 20.00 uur Plaats: G.K.V. Mariënberg Entree: voorverkoop € 5,- (af te halen bij de koorleden) en aan de zaal € 6,50

10 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Gz. 80 Schriftlezing: Matteüs 16: 13-19 Tekst: Zondag 31

11 Mededelingen  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.80  Gebed  Lezen:Matteüs 16: 13-19  Tekst:Zondag 31  Ps.4: 2, 3  Preek  Lb.481: 1, 2, 3

12  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.80  Gebed  Lezen:Matteüs 16: 13-19  Tekst:Zondag 31  Ps.4: 2, 3  Preek  Lb.481: 1, 2, 3

13  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.80  Gebed  Lezen:Matteüs 16: 13-19  Tekst:Zondag 31  Ps.4: 2, 3  Preek  Lb.481: 1, 2, 3

14  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.80  Gebed  Lezen:Matteüs 16: 13-19  Tekst:Zondag 31  Ps.4: 2, 3  Preek  Lb.481: 1, 2, 3

15 Vers 1 O Heiland, open wijd de poort, laat toch uw volk niet onverhoord, ontgrendel dan uw deuren, Heer, ach, scheur de hemel en daal neer. Gezang 80: 1, 2, 3, 4

16 Vers 2 Daal neer gelijk de hemeldauw die 't leven laaft, dat sterven zou. Wanneer wordt onze hoop vervuld? Waar blijft Gij die ons troosten zult? Gezang 80: 1, 2, 3, 4

17 Vers 3 O Troost, beloofd aan 't voorgeslacht, o Heiland, eeuwenlang verwacht, zuivere zon en schone ster, wij zien uw stralen reeds van ver. Gezang 80: 1, 2, 3, 4

18 Vers 4 Wij komen om in onze nood, wij gaan verloren aan de dood, als Gij ons niet met sterke hand voert naar een beter vaderland. Gezang 80: 1, 2, 3, 4

19  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.80  Gebed  Lezen:Matteüs 16: 13-19  Tekst:Zondag 31  Ps.4: 2, 3  Preek  Lb.481: 1, 2, 3

20  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.80  Gebed  Lezen:Matteüs 16: 13-19  Tekst:Zondag 31  Ps.4: 2, 3  Preek  Lb.481: 1, 2, 3

21  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.80  Gebed  Lezen:Matteüs 16: 13-19  Tekst:Zondag 31  Ps.4: 2, 3  Preek  Lb.481: 1, 2, 3

22  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.80  Gebed  Lezen:Matteüs 16: 13-19  Tekst:Zondag 31  Ps.4: 2, 3  Preek  Lb.481: 1, 2, 3

23 Vers 1 Wil, als ik roep, mij antwoord geven, o God van mijn gerechtigheid. U, die voor mij, in 't nauw gedreven, ruim baan gemaakt hebt in mijn leven, toon mij uw trouw, waarop ik pleit. Komt, mannen, wilt u toch bezinnen! Hoe lang nog wordt mijn eer gesmaad? Blijft u de ijdelheid beminnen en zult u steeds op leugen zinnen? Hoe lang nog duurt uw boos beraad? Psalm 4: 1, 2, 3

24 Vers 2 Weet dit: de HERE slaat mij gade, mijn bidden wordt door Hem gehoord. Die mij verkoos in zijn genade, wil mij bewaren voor het kwade. Hij doet mij hopen op zijn woord. Wanneer uw toorn dreigt te ontbranden, ziet toe, dat u geen zonde doet. Legt, als u rust, uw geest aan banden. brengt naar de eis uw offeranden, vertrouwt op God, want Hij is goed. Psalm 4: 1, 2, 3

25 Vers 3 Ik hoor hoe velen angstig vragen: Wie zal het goede ons doen zien? Wil, HERE, ons uw licht doen dagen, toon ons uw godlijk welbehagen, opdat ik met mijn volk u dien. Dat zal mij groter vreugde geven dan overvloed van tarw' en wijn. Ter ruste kan ik mij begeven, in vrede slapen, want mijn leven' zal, HEER, bij U geborgen zijn. Psalm 4: 1, 2, 3

26

27 Kan tucht nog?

28 Sleutels, waarvoor heb je ze nodig? Sleutels van Gods koninkrijk Het is dus niet zomaar open Christus’ offer en opstanding Binden en ontbinden: het apostolisch getuigenis over Christus Onze weerstanden

29 Sleutels, waarvoor heb je ze nodig? Sleutels van Gods koninkrijk Sleutels om te gebruiken Luisteren naar de boodschap Voor allen, zowel binnen als buiten

30  Ps. 4: 1, 2, 3  Preek  Lb.481: 1, 2, 3  Geloofsbelijdenis  Lb.481: 4  Gebed  Collecte  Gz.101: 4, 5  Zegen

31 Vers 1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren. Liedboek 481: 1, 2, 3

32 Vers 2 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen. Liedboek 481: 1, 2, 3

33 Vers 3 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen, opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen. Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade. Liedboek 481: 1, 2, 3

34  Ps. 4: 1, 2, 3  Preek  Lb.481: 1, 2, 3  Geloofsbelijdenis  Lb.481: 4  Gebed  Collecte  Gz.101: 4, 5  Zegen

35  Ps. 4: 1, 2, 3  Preek  Lb.481: 1, 2, 3  Geloofsbelijdenis  Lb.481: 4  Gebed  Collecte  Gz.101: 4, 5  Zegen

36 Vers 4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven. Liedboek 481: 4

37  Ps. 4: 1, 2, 3  Preek  Lb.481: 1, 2, 3  Geloofsbelijdenis  Lb.481: 4  Gebed  Collecte  Gz.101: 4, 5  Zegen

38  Vandaag  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Catechesatie  2 e Rente en aflossing  Gz.101: 4, 5

39  Ps. 4: 1, 2, 3  Preek  Lb.481: 1, 2, 3  Geloofsbelijdenis  Lb.481: 4  Gebed  Collecte  Gz.101: 4, 5  Zegen

40 Vers 4 Wie kan zijn hoog en heilig recht ter wereld ooit verbreken! Wie zal Hem tegenspreken, die voor zijn kerk het pleit beslecht en haar na strijd en kruis voert in het vaderhuis. Gezang 101: 4, 5

41 Vers 5 O Heer, die onze Koning zijt, laat niets uw rijk verhindren, en open voor uw kindren de poorten van uw woning wijd Laat, met uw feestkleed aan, ons tot uw bruiloft gaan. Gezang 101: 4, 5

42  Ps. 4: 1, 2, 3  Preek  Lb.481: 1, 2, 3  Geloofsbelijdenis  Lb.481: 4  Gebed  Collecte  Gz.101: 4, 5  Zegen

43

44 Tot volgende week zondag Om: 11.00 Om: 11.00 Met Ds. R. Tigelaar Met Ds. R. Tigelaar In de Petrakerk In de Petrakerk En om: 16.30 En om: 16.30 Met Ds. A. P. Feijen Met Ds. A. P. Feijen In het Morgenlicht In het Morgenlicht

45


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Gz. 80 Schriftlezing: Matteüs 16: 13-19 Tekst: Zondag 31."

Verwante presentaties


Ads door Google