De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleid met betrekking tot roken. Waarom een rookbeleid? Nieuwe Tabakswet Arbowet Gezondheidsredenen Financieel Imago.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleid met betrekking tot roken. Waarom een rookbeleid? Nieuwe Tabakswet Arbowet Gezondheidsredenen Financieel Imago."— Transcript van de presentatie:

1 Beleid met betrekking tot roken

2 Waarom een rookbeleid? Nieuwe Tabakswet Arbowet Gezondheidsredenen Financieel Imago

3 Nieuwe Tabakswet Sinds januari 2004 Recht op rookvrije werkplek Ongeacht type bedrijf, sector Betreft ook trap, hal, gang, lift, toilet, wachtruimte, kantine e.d. Boetes VWA

4 Arbowet Tabaksrook is gevaarlijke stof Gezonde en veilige werkomstandigheden Bronaanpak Besluit arbeidsplaatsen Milieuwetgeving

5 Roken en de gezondheid Tabaksrook 4.000 chemische stoffen Roken vergroot kans op longkanker, astma, COPD, hart- en vaatziekten, beroerte Vroegtijdige sterfte

6 Ook voor niet-roker Tabaksrook: -85% zijstroom: direct van sigaret -15% hoofdstroom: via uitblazen van roker -Zijstroom is schadelijker dan hoofdstroom

7 Cijfers roken en werk 72,3% is niet-roker 70% van bedrijven een rookbeleid

8 Financieel Boetes VWA Verzuim Vervanging Schoonmaakkosten Fiscaal voordeel

9 Imago Bedrijf dat investeert in gezondheid van werknemers Prettige werkomgeving, gezond binnenklimaat Maatschappelijk verantwoord ondernemen

10 Systematische aanpak Zeven-stappenmethodiek: 1.Draagvlak creëren 2.Structuren opzetten 3.De uitgangssituatie vaststellen 4.Het ontwikkelen van een plan 5.Het plan uitvoeren 6.Evalueren 7.Het rookbeleid aanpassen en verankeren

11 Stap 1. Draagvlak creëren Wat is de reden om aandacht aan roken te besteden? Is er overlast door tabaksrook? In hoeverre wordt de Tabakswet nageleefd? Een belangrijk uitgangspunt kan ook zijn: Een consequent arbo- en veiligheidsbeleid

12 Draagvlak vervolg collega's or management arbocoördinator preventiemede- werker management bedrijfsartsen bedrijfsverpleegkundige veiligheidskundige externe deskundige P&O Bij het opzetten van een rookbeleid kunnen meer disciplines worden betrokken:

13 Stap 2. Structuren Aanhaken bij: Disciplines Lopende projecten Lopende werkgroepen Lopend beleid Bestaande communicatiekanalen

14 Stap 3. Analyse van uitgangssituatie Is er overlast door tabaksrook? Waar en in welke mate? Wat zijn de huidige regels rondom roken en werk? Is er steun onder rokende werknemers voor een rookbeleid c.q. -verbod?

15 Stap 4. Plan van aanpak -Wat gaan we doen -Wie gaat wat doen -Wanneer -Welke doelstelling

16 Plan van aanpak vervolg Concreet doelstellingen formuleren om: Duidelijk te maken waartoe het beleid moet leiden Achteraf de resultaten van het beleid te kunnen analyseren Mogelijke doelstellingen: Medewerkers zijn zich bewust van risico’s van tabaksrook Het opstellen van regels, rookverbod

17 Plan van aanpak vervolg Formuleren van activiteiten: Voorlichting over roken en werk Ondersteuning stoppen met roken aan rokende medewerkers Opstellen van regels Toezicht en sancties

18 Stap 5. Uitvoeren van plan Bepaal wie wat wanneer doet En met welk doel Communiceer over de activiteiten die in gang gezet worden Houd tussentijds de resultaten bij

19 Stap 6. Evalueren Zijn de doelstellingen bereikt? Hoe verliep het proces? Wat zijn de behaalde effecten?

20 Stap 7. Aanpassen en verankeren Communiceer de successen Kondig aan wat nog volgt Maak activiteiten onderdeel van bedrijfsvoering Herhaaldelijk aandacht vragen voor onderwerp Eén activiteit is geen beleid!


Download ppt "Beleid met betrekking tot roken. Waarom een rookbeleid? Nieuwe Tabakswet Arbowet Gezondheidsredenen Financieel Imago."

Verwante presentaties


Ads door Google