De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rookbeleid in de onderneming

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rookbeleid in de onderneming"— Transcript van de presentatie:

1 Rookbeleid in de onderneming
van rookverbod naar rookbeleid Infosessie voor bedrijven in kader van tabaksproject Stad Waregem Logo Zuid-West-Vlaanderen

2 Rookbeleid meer dan reglement
: rookverbod op werkvloer Rookbeleid meestal = reglement Rookreglement draagt bij rookbeleid Rookbeleid : Voorlichting Interventies /aanbod Reglementering

3 Roken en bedrijf : cijfers
Ongeveer 30 % van de Vlaamse volwassen bevolking rookt dagelijks Roken is de grootste vermijdbare oorzaak van ziekte, handicap en vroegtijdige sterfte 39,4 % van de werkende mannen rookt dagelijks, vrouwen : 26,1 % Arbeiders (45 %) roken meer dan bedienden (31 %)

4 Roken en bedrijf : cijfers
Rokers zijn tweemaal zoveel afwezig Gemiddeld tijdverlies per dag van rokers is 30 ‘ Productiviteit van rokers ligt 4 % lager dan van niet-rokers Verlies van werkjaren van rokende mannen 3 jaar t.o.v.niet-rokers

5 Roken en bedrijf : cijfers
Helft van de rokers zal sterven ingevolge tabaksgebruik, waarvan de helft reeds in de leeftijd van jaar In rookvrije ruimten liggen de ventilatiekosten 5/6 maal lager

6 Rookbeleid in de onderneming : hoever staan we ?
3-jaarlijkse bevraging ( ) Bedrijven + 50 werknemers Onderzoek naar gezondheidsbeleid in bedrijven voor thema’s : Tabak Voeding Beweging

7 Rookbeleid in de onderneming : hoever staan we ?
50 % respons ( 2077 bedrijven) Gemiddelde totaalscore : 2.9 op 20 Resultaten hangen samen met resultaten voor andere gezondheidsthema’s Bedrijfskenmerken bepalen het beleid : Non-profit >profit dienstverlening>productie>distributie >1000 werknemers

8 Rookbeleid in onderneming : hoever staan we ?
(nog) geen vanzelfsprekend onderdeel van bedrijfsvoering Goedscorende bedrijven hebben duidelijk uitgebalanceerde beleidsaanpak Evenwichtig aanbod van gezondheidsbeleid Ondersteuning nodig

9 Rookbeleid in de onderneming : wat ?
Pijlers niveaus Individuele werknemer organisatie derden Educatie Intranet boodschappen Infosessies Infostand Personeelsblad Info voor externen Info voor andere bedrijven Interventies Individuele begeleiding Gesprek met bedrijfsarts Verwijzen naar tabacoloog, rookstoplijn Rookstopcursussen NS beschikbaar stellen Rookstopweek signalisatie Signalisatie voor bezoekers/klanten Regelgeving Afspraken in arbeidscontract Afspraken met Interne/EDPBW arbeidsreglement Afspraken bezoekers Personeelsfeesten

10 Rookbeleid in de onderneming : waarom ?
Roken schaadt de gezondheid Roken is gevaar voor veiligheid Roken veroorzaakt spanningen & conflicten op de werkvloer Roken brengt economische kosten mee Roken versnelt ouderdomsproces Roken is een verslaving

11 Rookbeleid in onderneming: waarom ?
Een kostenplaatje : Bedrijf met werknemers 3000 zijn rokers 6 sigaretten per dag Elke rookpauze : 5 ‘ Elke roker verliest : 30 ‘ per dag Uurloon 8,64 EUR EUR per jaar 3000 werknemers = EUR per jaar

12 Rookbeleid in onderneming : waarom ?
Voordelen voor werknemer Betere werkomgeving Betere arbeidsverhoudingen Daling stress Verbeterd algemeen welbevinden Meer arbeidstevredenheid Betere gezondheid

13 Rookbeleid in de onderneming : waarom ?
Voordelen voor de werkgever : Verhoogde productiviteit Betere relaties werknemers ‘bezorgde’ organisatie Beter algemeen welbevinden Positief bedrijfsimago Gemakkelijker aantrekken nieuw personeel Minder personeelsverloop

14 Rookbeleid in de onderneming : waarom ?
Opbrengstenplaatje : investering : voorlichting + interventies 1 EUR opbrengst : 1,50 EUR ziekteverzuim : 36 % naar 12 % kosten gelinkt aan ziekteverzuim :- 34 %

15 Rookbeleid in de onderneming : hoe ?
Een proces in stappen Draagvlak voor gezondheid en rookbeleid Structuur opzetten voor rookbeleid Noden en behoeften bepalen Actieplan Rookbeleid uitvoeren Evalueren Verankeren

16 Rookbeleid in de onderneming een proces in stappen
Sleutelfiguren ( HR-preventieadviseur,vakbondsafgevaardigde,arbeidsgeneesheer) en management overtuigen van belang van rookbeleid Economische, sociale,gezondheidsmotieven oplijsten Hoe werkt gezondheidsbeleid, welzijns-of veiligheidsbeleid ?

17 Rookbeleid in de onderneming een proces in stappen
Overlegstructuur organiseren Interesse van werknemers wekken Bestaande overlegvormen betrekken ( Comité, werkgroep) Werkgroep opstarten of bestaande aanpassen Werknemers informeren over structuur

18 Rookbeleid in de onderneming een proces in stappen
Noden en behoeften verkennen Resultaten bekendmaken bij werknemers Roken plaatsen binnen het gezondheidsbeleid (vb. binnen risico-analyse in kader van globaal preventieplan)

19 Rookbeleid in de onderneming een proces in stappen
Opstellen van beleidsdocument Op basis van resultaten van bevraging Formeel plan met goedkeuring management Geeft verantwoording, einddoel, concrete doelstellingen,timing,planning activiteiten en contactpersoon aan.

20 Rookbeleid in de onderneming een proces in stappen
Werknemers informeren van plan Informeren en consulteren hiërarchische lijn Uitvoeren van de acties Hier hebben infosessies, rookstopcursussen enz… plaats

21 Rookbeleid in de onderneming een proces in stappen
Verantwoording van de bestede middelen Nagaan als activiteiten werden uitgevoerd, doelstellingen behaald Is het beleid door iedereen gekend ? Tevredenheid ? Deelname aan activiteiten ? Verandering rookgedrag ?

22 Rookbeleid in de onderneming een proces in stappen
Blijvende aandacht noodzakelijk Regelmatige stand van zaken van beleid Integratie in gezondheids-en welzijnsbeleid Continuïteit rookbeleid garanderen

23 Rookbeleid in de onderneming : maatwerk
Stappenplan is leidraad Eindverantwoordelijke /trekkerfiguur Budget Geen enkel bedrijf start van nul

24 Rookbeleid in onderneming maakt deel uit van…
CAO alcohol en drugbeleidsplan in elke onderneming vanaf Rookbeleid als onderdeel van middelenbeleid Middelenbeleid als onderdeel van gezondheidsbeleid Gezondheidsbeleid maakt deel uit van welzijns-en personeelsbeleid

25 Rookbeleid in de onderneming : ondersteuning en partners
EDPBW / interne dienst voor peventie en bescherming op werk Lokaal bestuur Logo : Lokaal Gezondheids Overleg : CGG : preventiewekers Centra Geestelijke gezondheid (Roeselare) indien gelinkt aan alcohol en andere drugs Provincie West-Vlaanderen : provinciale drugpreventiecoördinatie VIGEZ : Vlaams instituut voor gezondheidspromotie en ziektepreventie : VAD : Vlaamse vereniging voor alcohol en andere drugs

26 Rookbeleid in de onderneming : materialen en methodieken
Affiches : reeks van 3 affiches ( Logo) Folders/Brochures (Logo): didactische info op Rookvrij werk(t) ( Logo) Stapsgewijs naar een rookbeleid op het werk (VIGEZ) Wegwijzer : Van Rookverbod naar rookbeleid in de onderneming :’gericht adviseren en begeleiden’


Download ppt "Rookbeleid in de onderneming"

Verwante presentaties


Ads door Google