De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marketing Marketingoriëntatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marketing Marketingoriëntatie"— Transcript van de presentatie:

1 Marketing Marketingoriëntatie
Hoofdstuk 2 Marketingmanagement Hoofdstuk 3 Markt en vraag

2 Voordat we beginnen eerst nog even de basis.
( De basis van Marketing)

3

4 Hoofdstuk 2 Marketing- management
2.1 Management en organisaties 2.4 Marketingplanningproces 2.5 Markbewerkingsstrategieeën 2.6 Mondiale marketing

5 2 betekenis management Management als vak en wetenschap
Management als team in de zin van het leiding geven. Jouw wereld… Management is het leiden van een organisatie naar het gestelde doel!

6 Definitie organisatie
Een geordende groep mensen die de beschikking heeft over middelen om een gemeenschappelijk doel te realiseren.

7 Plannen Wat is plannen? Nu beslissen wat er in de toekomst gedaan moet worden!

8 Plan geeft antwoord op Wat willen we bereiken? Hoe realiseren we dat?
Binnen welke periode moet dat gebeuren?

9 3 soorten plannen naar periode
Lange termijn: jaar Middellange termijn: 2-5 jaar Korte termijn: binnen 1 jaar! Medewerker Evenementen

10 Marketingplan Situatieanalyse Prognose Probleemstelling Doelstelling
Strategie Tactiek Controle Bijsturing

11 Marketingplan De markt De concurrentie De doelgroep
1. Situatieanalyse De markt De concurrentie De doelgroep De distributiestructuur Het eigen beleid Externe factoren

12 Marketingplan 2. Prognose
Je maakt een vooruitzicht naar bijvoorbeeld de verkoopverwachting. 3. Probleemstelling. De situatieanalyse en de prognose zijn de basis voor de probleemstelling of te wel het centrale probleem.

13 Marketingplan 4. Doelstellingen FORMULEER DEZE ALTIJD SMART!!
Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden

14 5. Ansoff strategieën

15 6.Tactiek Gedetailleerde nieuwe beschrijving van de inhoud van de marketinginstrumenten in de planningsperiode.

16 Marketingplan 7. Controle
Bij controle zal worden bekeken of de huidige doelstellingen zijn behaald. 8. Bijsturing Welke bijsturing is nodig.

17 Marktbewerkingstrategieën
Massamarketing Productdifferentiatie Marktsegmentatie

18 Massamarketing Massaproductie
Op 1 manier maken van reclame en massaproductie

19 Productdifferentiatie
Producten op de markt die verschillen op producteigenschappen: Kwaliteit Grootte Smaak Prijs

20 Marktsegmentatie Opdelen van een markt in verschillende ‘homogene’ groepen afnemers (segmenten) Voor elk marktsegment een aparte marketingstrategie of marketingmix.

21 Vul zelf aan!!!! Samenvatting paragraaf mondiale marketing
Huiswerk zie lesplanner!!!


Download ppt "Marketing Marketingoriëntatie"

Verwante presentaties


Ads door Google