De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eric Borst CAO PO 2014 Toelichting op de grootste wijzigingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eric Borst CAO PO 2014 Toelichting op de grootste wijzigingen."— Transcript van de presentatie:

1 Eric Borst CAO PO 2014 Toelichting op de grootste wijzigingen

2 Informatiebijeenkomst Wat doe ik hier? Wie is dat? Waarom staat hij hier? Waar baseert hij dat op? Programma: Toelichting van 14:00 tot 15:00 uur; Algemene vragen van 15:00 tot 16:00 uur; Einde uiterlijk 16:00 uur; Opname en publicatie website STIP.

3 Onderhandelaarsakkoord Voor de zomervakantie akkoord bonden; Ledenraadpleging in september, waarna akkoord; Looptijd nieuwe cao 1-7-2014 tot 1-7-2015; Financiële uitwerkingen met t.w.k. vanaf november Overige zaken: Invoering 2014-2015 > uitvoering 2015-2016; Eerste CAO met looncomponent; Algemeen verbindend verklaring; Waar staat dat dan?

4 Uitgangspunten CAO Kwaliteitsimpuls Primair Onderwijs; Modernere arbeidsvoorwaarden; Gezondere werkomstandigheden; Uitvoerbaar binnen onderwijsbegroting OCW. Stip op de horizon

5 Nadere toelichting op: Loonontwikkeling; Bekwaamheidsniveaus en faciliteiten professionalisering; Wijzigingen BAPO-verlof; Werktijd, werkdruk en verlof; Jaartaak en lestaak; Een beetje meer en minder

6 Loonontwikkeling Vanaf 1 september 2014 1,2%; Uitvoering in oktober met terugwerkende kracht; Geboden loonruimte kabinet totaal 1,6%; Nieuwe pensioenregeling mogelijk ruimte voor verdere loonontwikkeling; In voorjaar 2015 uitwerking met t.w.k. vanaf 1-1-2015. Je verdiende loon

7 Bekwaamheidsniveaus Drie bekwaamheidsniveaus leerkrachten: Startbekwaam (LA 1 t/m 3); Basisbekwaam (LA 4 t/m 7); Vakbekwaam (LA 8 t/m 15); Verplichte toepassing observatie-instrument. Onbewust bekwaam

8 7 kerncompetenties Wet BIO Kernenergie

9 Professionalisering 2 uur per week/ 80 uur per jaar professionaliseringsuren (naar rato); 40 uur duurzame inzetbaarheid per jaar (peerreview, studieverlof, coaching etc.); Startende leerkrachten 40 uur per jaar extra duurzame inzetbaarheid; Startende leerkrachten recht op coaching/begeleiding; Verplichte registratie schoolleidersregister. Nog maar een leven lang te leren..

10 Duurzame inzetbaarheid ouderen Nieuwe regeling: 130 uur vanaf 57 jaar > 50% eigen bijdrage; Vanaf 57 jaar ook 40 uur duurzame inzetbaarheid te gebruiken voor verlof; Samen 170 uur: 130 uur (50% salaris) + 40 uur (100% salaris) = € -27,= p.m. Overgangsregeling: 1. Huidige gebruikers kleine bapo op 30-9-14 van 52 t/m 55 jaar: wordt regeling onder bullet 3 tot pensioen. Geen doorstroom naar ‘grote BAPO’; 2. Huidige gebruikers grote BAPO > regeling onder bullet 3 + 170 uur bijzonder verlof (50%) tot pensioen = € - 78,- p.m.; 3. Huidige gebruikers kleine bapo op 30-9-14 van 56 jaar: Mag nog naar overstappen naar regeling onder 2; Ik ben van de BAPO- generatie

11 Werktijd, werkdruk en verlof 40- urige werkweek voor iedereen (WTF X 40 uur); Langere werkdagen/weken compenseren tussen vakanties; 428 uur verlof (incl. feestdagen) = 10,7 weken / alle verplichte schoolvakanties; Jaartaak blijft 1659 uur / 40 = 41,5 weken werken; Lesrooster leerlingen is 940 uur / 25,5 = 36,9 weken les; Totaal circa 4,5 weken gedurende het schooljaar zonder leerlingen en beschikbaar voor: voor- en nawerk, individuele/schooltaken en professionalisering. Druk, druk, druk…

12 Werkrooster Geroosterde leerkracht

13 Jaartaak, lestaak Twee modellen: Basis- of Overlegmodel; Bestuur kan besluiten voor Overlegmodel – instemming PGMR; Basismodel: Max. lessentaak 930 uur; Werkverdeling blijft nagenoeg gelijk; Overlegmodel: Vervallen max. lessentaak 930 uur; Taken voor- en nawerk dienen te worden vastgelegd; Individuele opslagfactor voor- en nawerk (tussen 35 – 45%) Opslagfactor wordt bepaald a.d.h.v. groepsgrootte, zorgleerlingen, belastbaarheid en ervaring; Afspraken/verdeelplan op schoolniveau – instemming > 50% personeel; Overleg, overwerk, over tijd..

14 Basis - overlegmodel Wie staat er in de basis? BasisOverleg Lesuren:930940 Voor- en nawerk 35 - 45%: 45% 419 35% 329 Professionalisering:40 Duurzame inzetbaarheid:40 Overige uren:230310 1659

15 Hoe verder? Definitief akkoord > uitwerking op papier; Salarisverwerking in november met terugwerkende kracht; Invoering regelingen STIP bespreken en voorbereiden met werkgroep, GMR en MR; Informatie ontwikkelingen nieuwsbrieven, website STIP en via de locatiedirecteur. Filmpje op de website www.stiphilversum.nlwww.stiphilversum.nl Papier hier!

16 Vragen? Papier hier!


Download ppt "Eric Borst CAO PO 2014 Toelichting op de grootste wijzigingen."

Verwante presentaties


Ads door Google