De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting op de grootste wijzigingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting op de grootste wijzigingen"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting op de grootste wijzigingen
CAO PO 2014 Toelichting op de grootste wijzigingen Eric Borst

2 Informatiebijeenkomst
Wat doe ik hier? Wie is dat? Waarom staat hij hier? Waar baseert hij dat op? Programma: Toelichting van 14:00 tot 15:00 uur; Algemene vragen van 15:00 tot 16:00 uur; Einde uiterlijk 16:00 uur; Opname en publicatie website STIP.

3 Onderhandelaarsakkoord
Waar staat dat dan? Voor de zomervakantie akkoord bonden; Ledenraadpleging in september, waarna akkoord; Looptijd nieuwe cao tot ; Financiële uitwerkingen met t.w.k. vanaf november Overige zaken: Invoering > uitvoering ; Eerste CAO met looncomponent; Algemeen verbindend verklaring;

4 Uitgangspunten CAO Kwaliteitsimpuls Primair Onderwijs;
Stip op de horizon Kwaliteitsimpuls Primair Onderwijs; Modernere arbeidsvoorwaarden; Gezondere werkomstandigheden; Uitvoerbaar binnen onderwijsbegroting OCW.

5 Nadere toelichting op:
Een beetje meer en minder Loonontwikkeling; Bekwaamheidsniveaus en faciliteiten professionalisering; Wijzigingen BAPO-verlof; Werktijd, werkdruk en verlof; Jaartaak en lestaak;

6 Loonontwikkeling Vanaf 1 september 2014 1,2%;
Je verdiende loon Vanaf 1 september ,2%; Uitvoering in oktober met terugwerkende kracht; Geboden loonruimte kabinet totaal 1,6%; Nieuwe pensioenregeling mogelijk ruimte voor verdere loonontwikkeling; In voorjaar 2015 uitwerking met t.w.k. vanaf

7 Bekwaamheidsniveaus Drie bekwaamheidsniveaus leerkrachten:
Onbewust bekwaam Drie bekwaamheidsniveaus leerkrachten: Startbekwaam (LA 1 t/m 3); Basisbekwaam (LA 4 t/m 7); Vakbekwaam (LA 8 t/m 15); Verplichte toepassing observatie-instrument.

8 7 kerncompetenties Wet BIO
Kernenergie

9 maar een leven lang te leren..
Professionalisering Nog maar een leven lang te leren.. 2 uur per week/ 80 uur per jaar professionaliseringsuren (naar rato); 40 uur duurzame inzetbaarheid per jaar (peerreview, studieverlof, coaching etc.); Startende leerkrachten 40 uur per jaar extra duurzame inzetbaarheid; Startende leerkrachten recht op coaching/begeleiding; Verplichte registratie schoolleidersregister.

10 Duurzame inzetbaarheid ouderen
Ik ben van de BAPO-generatie Nieuwe regeling: 130 uur vanaf 57 jaar > 50% eigen bijdrage; Vanaf 57 jaar ook 40 uur duurzame inzetbaarheid te gebruiken voor verlof; Samen 170 uur: 130 uur (50% salaris) + 40 uur (100% salaris) = € -27,= p.m. Overgangsregeling: Huidige gebruikers kleine bapo op van 52 t/m 55 jaar: wordt regeling onder bullet 3 tot pensioen. Geen doorstroom naar ‘grote BAPO’; Huidige gebruikers grote BAPO > regeling onder bullet uur bijzonder verlof (50%) tot pensioen = € - 78,- p.m.; Huidige gebruikers kleine bapo op van 56 jaar: Mag nog naar overstappen naar regeling onder 2;

11 Werktijd, werkdruk en verlof
Druk, druk, druk… 40- urige werkweek voor iedereen (WTF X 40 uur); Langere werkdagen/weken compenseren tussen vakanties; 428 uur verlof (incl. feestdagen) = 10,7 weken / alle verplichte schoolvakanties; Jaartaak blijft 1659 uur / 40 = 41,5 weken werken; Lesrooster leerlingen is 940 uur / 25,5 = 36,9 weken les; Totaal circa 4,5 weken gedurende het schooljaar zonder leerlingen en beschikbaar voor: voor- en nawerk, individuele/schooltaken en professionalisering.

12 Werkrooster Geroosterde leerkracht

13 Overleg, overwerk, over tijd..
Jaartaak, lestaak Overleg, overwerk, over tijd.. Twee modellen: Basis- of Overlegmodel; Bestuur kan besluiten voor Overlegmodel – instemming PGMR; Basismodel: Max. lessentaak 930 uur; Werkverdeling blijft nagenoeg gelijk; Overlegmodel: Vervallen max. lessentaak 930 uur; Taken voor- en nawerk dienen te worden vastgelegd; Individuele opslagfactor voor- en nawerk (tussen 35 – 45%) Opslagfactor wordt bepaald a.d.h.v. groepsgrootte, zorgleerlingen, belastbaarheid en ervaring; Afspraken/verdeelplan op schoolniveau – instemming > 50% personeel;

14 Basis - overlegmodel Wie staat er in de basis? Basis Overleg Lesuren:
Basis Overleg Lesuren: 930 940 Voor- en nawerk %: 45% 419 35% 329 Professionalisering: 40 Duurzame inzetbaarheid: Overige uren: 230 310 1659

15 Hoe verder? Definitief akkoord > uitwerking op papier;
Papier hier! Definitief akkoord > uitwerking op papier; Salarisverwerking in november met terugwerkende kracht; Invoering regelingen STIP bespreken en voorbereiden met werkgroep, GMR en MR; Informatie ontwikkelingen nieuwsbrieven, website STIP en via de locatiedirecteur. Filmpje op de website

16 Vragen? Papier hier!


Download ppt "Toelichting op de grootste wijzigingen"

Verwante presentaties


Ads door Google