De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mijn rechten als oop-er: wat zegt de cao-vo?. Waar gaat de workshop over?  Wat is mijn functie?  Welke taken horen daarbij?  Wat is mijn werktijd?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mijn rechten als oop-er: wat zegt de cao-vo?. Waar gaat de workshop over?  Wat is mijn functie?  Welke taken horen daarbij?  Wat is mijn werktijd?"— Transcript van de presentatie:

1 Mijn rechten als oop-er: wat zegt de cao-vo?

2 Waar gaat de workshop over?  Wat is mijn functie?  Welke taken horen daarbij?  Wat is mijn werktijd?  Hoe zit het met overwerk en werk buiten normale werktijden?  Wat zijn mijn rechten op verlof en vakantie?  Nieuwe cao: wat vindt ú belangrijk?

3 Functie en salaris  Je wordt benoemd in een functie  Bij die functie hoort een salarisschaal  Salaris wordt bepaald met functiewaardering  Hangt af van taken en verantwoordelijkheden  En wat je moet weten/kunnen  Bij elke functie hoort een functiebeschrijving

4 Welke taken moet ik doen?  Je functiebeschrijving is bepalend!  Moet je zwaardere taken doen?  Taken met meer verantwoordelijkheid?  Trek aan de bel! Klopt mijn functiebeschrijving wel?  Bij onenigheid: bezwarencommissie  CNV Onderwijs kan je daarbij helpen!

5 Werktijden  Volle baan 1659 uur per jaar  Weekrooster keuze uit: 40 of 38 of 36 uur per week (gevolgen voor vakantie)  Werktijden regeling met PMR

6 Werktijden deeltijders BaanMax aantal dagdelen Max dagen t/m 0,1 t/m 0,2 t/m 0,3 t/m 0,4 22342234 12331233 t/m 0,5 t/m 0,6 t/m 0,7 t/m 0,8 56785678 3 3 (was 4) 4 t/m 0,9 > 0,9 9 10 5555

7 Invulling dagen en uren  In overleg met de werknemer  Zoveel mogelijk aaneengesloten  Rekening houden met andere verplichtingen werknemer

8 Overwerk  Compensatie schaal 1 t/m 8  Overwerk opgedragen door werkgever  Meer dan een half uur per dag  Compensatie in uren  Plus extra uren afhankelijk van dag en tijdstip  Bijv. zaterdagavond geeft meer compensatie dan woensdagmiddag  Uitbetaling uren ook mogelijk

9 Onverwachte verschuiving rooster  Compensatie schaal 1 t/m 8  Onverwachte verschuiving werkzaamheden buiten normale rooster  Minder dan 96 uur van tevoren opgedragen  Compensatie in uren of geld  Niet in combinatie met compensatie overwerk

10 Onregelmatigheidstoeslag  Schaal 1 t/m 8  Regelmatig werken op andere tijden dan maandag t/m vrijdag tussen 8 en 18.00 uur  Niet vallend onder compensatieregeling overwerk

11 Vakantie Aantal uren per jaar afhankelijk van gekozen werkweek 40 uur -> 160 + 266 = 426 uur per jaar 38 uur -> 152 + 170 = 322 uur per jaar 36 uur -> 144 + 74 = 218 uur per jaar Deeltijders naar rato

12 Vakantie: extra uren Extra uren als werkgever vakantiedagen aanwijst: compensatie regeling met PMR Extra uren afhankelijk van leeftijd 50 t/m/ 54-> 32 uur 55 t/m 59 -> 40 uur > 60 -> 48 uur Deeltijders naar rato

13 Vakantie: opnemen Tegoed in uren (basis + extra) Verbruik uren afhankelijk van werkrooster Bijv. woensdag van 8.00 tot 13.00 uur -> 5 uur

14 Verlof  Kort verlof: bijv. huwelijk, begrafenis, verhuizing enz.  Kortdurend zorgverlof  Lang onbetaald verlof  Ouderschapsverlof  BAPO verlof  Vakbondsverlof

15 Vakbondsverlof  Voor het deelnemen aan ledenbijeenkomsten (bijv. OOP-dag) ten hoogste 2 dagen per schooljaar  Cursus op uitnodiging van bond ten hoogste 6 dagen per schooljaar  Als kaderlid deelnemen aan vergaderingen ten hoogste 12 dagen per schooljaar  GOVAK: verlof op basis van faciliteiten

16 Cao 2011-2012  Extra eindejaarsuitkering schaal 1 t/m 8 naar € 1200 ( € 230 tot € 275 erbij ondanks nullijn)  Verbetering rooster deeltijders 0,6  Compensatie kortere zomervakantie (kan indirect van belang zijn voor OOP)

17 Cao 2012- ….. Wat vindt ú belangrijk?

18 Vragen over rechtspositie?  CNV Onderwijs afdeling belangenbehartiging belangenbehartiging@cnvo.nl belangenbehartiging@cnvo.nl  Antwoord op vragen over rechtspositie  Hulp bij rechtspositionele problemen  Voor leden

19 Maak ook je collega’s lid… Jouw belangen worden behartigd. Bij de overheid en bij de werkgever. Problemen op juridisch gebied? Je mag gebruik maken van gratis rechtshulp (extra: beperkte rechtshulp in de privé-sfeer). Je ontvangt jaarlijks de Rechtspositiegids. Geen dure verzekeringen meer. Je ontvangt aantrekkelijke kortingen op verzekeringen bij OHRA, VGZ, FBTO en Meeùs. OHRAVGZFBTOMeeùs Blijf bij in je vak. Je kunt deelnemen aan interessante trainingen en cursussen (gratis of tegen zeer lage tarieven). Gratis informatieve brochures en folders over belangrijke en actuele onderwerpen aanvragen. Niet meer zelf tobben met je belastingpapieren. Schakel onze gratis belastinghulp in! Op de hoogte blijven met het onderwijsblad Schooljournaal (verschijnt tweewekelijks) In 2010 krijg je met de ledenpas korting in meer dan 10.000 winkels, horeca-gelegenheden en attractieparken Tot en met schaal 8 voor netto €6,- per maand! Zie www.cnvo.nlwww.cnvo.nl


Download ppt "Mijn rechten als oop-er: wat zegt de cao-vo?. Waar gaat de workshop over?  Wat is mijn functie?  Welke taken horen daarbij?  Wat is mijn werktijd?"

Verwante presentaties


Ads door Google