De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderhandelaarsakkoord

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderhandelaarsakkoord"— Transcript van de presentatie:

1 Onderhandelaarsakkoord
CAO VO T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

2 Context Complexe onderhandelingen vanwege: Nationaal onderwijsakkoord
Sector akkoord VO Sociaal akkoord (najaarsakkoord okt. 2013) Langdurige periode van de nullijn T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

3 Loonparagraaf 1,2% loonsverhoging per 1-8-2014
x% - 1,2% loonsverhoging per x% = de door het Kabinet geboden loonruimte in 2015 Indien in 2015 de pensioenpremie omlaag gaat, wordt overleg gevoerd over de vrijval van middelen T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

4 Werkgelegenheid aannemen en behoud jong personeel
1200 jonge docenten Aannemen of behoud Financiering komt uit NOA Startende docenten 20% lesreductie in eerste jaar en 10% in tweede jaar Beschikbaar budget € 69,85 x aantal ll Verantwoording aan P(G)MR in formatieplan T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

5 Werkgelegenheid tegengaan sprokkelbanen
T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

6 Werkgelegenheid werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt
Verplichting vanuit Sociaal Akkoord ‘Vrijwillige’ fase: verantwoordelijkheid bij sector 315 fte uiterlijk 31 december 2015 Zo niet dan Quotumwet Detacheringsconstructie nog ter discussie Artikel 10.2 cao m.b.t. wajongers wordt uitgebouwd T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

7 Werkgelegenheid werkdrukonderzoek
Een desk onderzoek een overzicht van oplossingen aanbevelingen T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

8 Invoering nieuwe wet op de Onderwijstijd
Transitieplan (uiterlijk voorjaar 2015) T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

9 Spreiding lesweken 37,8 beschikbare onderwijsweken (189 dagen)
School bepaalt hoeveelheid lesweken Alleen indien sprake is van 37,8 lesweken én het taakbeleid van de school uitgaat van 750 klokuren, kan sprake zijn van 23,8 lessen per week (van 50 minuten) T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

10 Zeggenschap en professioneel statuut
T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

11 Levensfasebewust personeelsbeleid structurele regeling
Jaarlijks 50 uur voor iedere werknemer Bestedingsdoelen: Werkdruk verminderende maatregelen Verlof (max. 200 uur sparen; 4 jaar sparen) Bijdrage kinderopvang Aanvulling pensioen OOP t/m schaal 8 ook uitbetaling mogelijk T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

12 Levensfasebewust personeelsbeleid vanaf 57 jaar
Vanaf 57 jaar aanvullend budget: Van 120 uur tegen eigen bijdrage van 50%, mogelijkheid samenvoegen tot 170 uur Van nog eens 170 uur tegen eigen bijdrage van 100%, mogelijkheid samenvoegen tot 340 uur Of sparen gedurende 5 jaar voor: Sabbatical, extra zorgverlof, studieverlof of recuperatieverlof T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

13 Levensfasebewust personeelsbeleid vanaf 57 jaar
170 uur extra tegen eigen bijdrage van 100% Pensioenbijdrage als of geen verlof is ( ) = 340 uur verlaging lestaak met 6 lesuren Jaarlijks 170 uur sparen mogelijk. Maximaal 340 uur opnemen. Niet opgenomen verlof gaat verloren. 120 uur tegen eigen bijdrage van 50% (40%). Alle aan het salaris gerelateerde aanspraken alsof geen verlof. (50+120) =170 uur => verlaging lestaak met drie lessen. Aantal in te roosteren dagen maximaal 4 en dan maximaal 10 dagdelen in te zetten bestemd voor niet-lesgevende taken. 50 uur T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

14 Levensfasebewust personeelsbeleid overgangsregeling
Overgangsrecht van maximaal 5 jaar voor 52+ Kleine BAPO eigen bijdrage totaal 35%, loopt over in reguliere regeling 57+ Grote BAPO eigen bijdrage totaal 42,6% OOP eigen bijdrage 10%-punt minder Aanvullend verlof voor werknemers van 56 jaar en ouder na de periode van vijf jaar (tot 67) T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

15 Schema overgangsrecht
Geel gearceerd: overgangsrecht maximaal 5 jaar (afhankelijk van leeftijd werknemer). Blauw gearceerd: aanvullend budget maximaal 6 jaar (afhankelijk van leeftijd werknemer). Structurele regeling vanaf 57 jaar: 120 uur In alle gevallen is de eigen bijdrage: schaal 1 t/m 8: 40% vanaf schaal 9: 50% Alle uren gelden naar rato van de betrekkingsomvang ur T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

16 T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

17 T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

18 T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

19 Professionalisering Minimaal 10% van de personele lumpsum per jaar
Basisrecht Docent: 85 uur en 600 euro via dlg te besteden naar rato wtf. OOP: 40 uur en 500 euro T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

20 Loopbaanonderzoek OOP
Gericht op werknemers in schaal 4 t/m 8 Beoogde resultaten: goede voorbeelden van loopbanen voor OOP-functies behoefte van scholen aan ondersteuning van het onderwijs nu en in de toekomst mogelijkheden om loopbanen voor OOP-functies op te nemen in fuwa-VO ur T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

21 Entreerecht Uitleg structurele formatie: formatie niet zijnde projectformatie of kortdurende vervanging minder dan een jaar. Recht loopt af op 31 juli 2015 Uitzondering: docenten die voor 1 augustus 2014 zijn gestart met een masteropleiding  31 juli 2017 Binnen twee jaar te voldoen aan de functievereisten LD. T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

22 Vakantieregeling In de cao wordt vastgelegd dat de vermindering van de zomervakantie met een week voor de docent wordt gecompenseerd in vijf dagen verlof met behoud van bezoldiging. ur T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

23 Bespreekpunten n.a.v. nieuwe CAO
Keuzes op basis van cao voor 1 augustus 2015 - inzet persoonlijk budget van 50 klokuren - persoonlijk wijzigen of beëindigen van de bapo - keuzes binnen leeftijdsfasebewust personeelsbeleid - entreerecht - ….. r T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

24 Bespreekpunten n.a.v. nieuwe CAO
Beleidsvoornemens op basis van cao cursusjaar (wenselijkheid) van differentiatiemogelijkheden persoonlijk budget van 50 klokuren Inzet middelen voor aannemen en behoud jonge docenten Beleidsplan aannemen werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt Transitieplan invoering nieuwe Wet op de Onderwijstijd Professionalisering ……. r T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

25 Vragen? T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g


Download ppt "Onderhandelaarsakkoord"

Verwante presentaties


Ads door Google