De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie, een oplossing voor het toenemend beroep op jeugdzorg? Marjolein Knaap Nederlands Jeugdinstituut Bron Tom van Yperen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie, een oplossing voor het toenemend beroep op jeugdzorg? Marjolein Knaap Nederlands Jeugdinstituut Bron Tom van Yperen"— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisatie, een oplossing voor het toenemend beroep op jeugdzorg? Marjolein Knaap Nederlands Jeugdinstituut Bron Tom van Yperen m.knaap@nji.nl

2 Waarom een stelselwijziging? Grote druk op gespecialiseerde zorg terug dringen Verkokerde manier van werken binnen de jeugdhulp aanpakken 2

3 Quote van een collega “Met mij is het net als met de decentralisatie van de jeugdzorg: Het wordt anders en het wordt vast beter maar wanneer en hoe precies dat blijft de vraag” 3

4 Thuisz Sport BJZ SchoolBSO (S)MW GGD CB 4 Voorzieningen gewone opgroeien en opvoeden jeugdigen Signalering opgroei- en opvoedproblemen Indicatie voor specialistische hulp / maatregel J&O-hulpJeugd-GGZ Nazorg? Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s Jeugd- Bescherming & Reclassering Zorg voor Jeugd-LVG Speciaal onder- wijs (Cluster IV ) 0 e lijn 1 e lijn 2 e lijn Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd) Zie ook: www.nji.nl

5 5 Voorzieningen gewone opgroeien en opvoeden jeugdigen Signalering opgroei- en opvoedproblemen Indicatie voor specialistische hulp / maatregel Jeugd-GGZ (AWBZ pgb zorgverz.) Vrijwillige J&O-hulp: (ambulant, dag/nacht, pleegzorg) Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s Jeugd- Bescherming & Reclassering Zorg voor Jeugd-LVG (AWBZ … etc) Speciaal onder- wijs (Cluster IV ) 0 e lijn 1 e lijn 2 e lijn Huidige problemen 1. Enorme groei gespecialiseerde zorg: * o Jeugd- & opvoedhulp gemiddeld ± 7,4% per jaar o Jeugd GGZ ± 12,5% per jaar o Cluster 4 onderwijs ± 17,5% per jaar 2. Eerste lijn ontbreekt of is versnipperd 3. Systeem verwijst veel door 4. Weinig aandacht gewone opgroeien/opvoeden 5. Versnippering in deelsectoren * Gemeten over 2004-2007. Conservatieve schattingen. Cijfers t/m 2007. Bronnen: SCP 2009 ; De Graaf e.a. 2005, CVZ & Prismant 2004; Rouvoet 2007, 2008; www.cijfers.minocw.nl, 2009www.cijfers.minocw.nl

6 6 Voorzieningen gewone opgroeien en opvoeden jeugdigen Signalering opgroei- en opvoedproblemen Indicatie voor specialistische hulp / maatregel Jeugd-GGZ (AWBZ pgb zorgverz.) Vrijwillige J&O-hulp: (ambulant, dag/nacht, pleegzorg) Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s Jeugd- Bescherming & Reclassering Zorg voor Jeugd-LVG (AWBZ … etc) Speciaal onder- wijs (Cluster IV ) 0 e lijn 1 e lijn 2 e lijn Transitie en Transformatie 1.Jeugdzorg naar gemeente (transitie) Niet voldoende. Daarom ook: 2.Inhoudelijke zorgvernieuwing (transformatie) m.b.t. eerste en tweede lijn Niet voldoende. Daarom ook: 3.Verbinding jeugdzorg en (passend) onderwijs

7 7 Voorzieningen gewone opgroeien en opvoeden jeugdigen Signalering opgroei- en opvoedproblemen Indicatie voor specialistische hulp / maatregel Jeugd-GGZ (AWBZ pgb zorgverz.) Vrijwillige J&O-hulp: (ambulant, dag/nacht, pleegzorg) Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s Jeugd- Bescherming & Reclassering Zorg voor Jeugd-LVG (AWBZ … etc) Speciaal onder- wijs (Cluster IV ) 0 e lijn 1 e lijn 2 e lijn Ingredienten 1. Samenhangende zorgstructuur 2. Sterke pedagogische basis en eerste lijn 3. Sterke tweede lijn 4. Samenwerking onderwijs en jeugdzorg

8 8 Samenhangende zorgstructuur Gedragsproblemen/opvoedvragen goed signaleren Ondersteun gezin (bv Triple P) e/o klas (bv. Taakspel) in eigen omgeving Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Nazorg Pedagogisch klimaat gezin, klas, buurt (info, advies) (‘resistentie’) Bron: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: NJi

9 9 Samenhangende zorgstructuur Problemen/opvoedvragen goed signaleren Ondersteun gezin (bv Triple P) e/o klas (bv. Taakspel) in eigen omgeving Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Nazorg (‘resistentie’) Bron: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: NJi Versterkt pedagogisch klimaat gezin, klas, Buurt (info, advies) Moet zo worden

10 Veel problemen zijn normaal gedrag 0-6 jaar: Angst, ongehoorzaam, druk, driftig 6-12 jaar: Kattenkwaad, regelovertreding, rituelen 12-16 jaar: Risicovol gedrag, autoriteiten uitdagen Wat is een probleem waarvoor gespecialiseerde hulp nodig is? Een sterke pedagogische basis 10

11 Veel problemen zijn normaal gedrag 0-6 jaar: Angst, ongehoorzaam, druk, driftig 6-12 jaar: Kattenkwaad, regelovertreding, rituelen 12-16 jaar: Risicovol gedrag, autoriteiten uitdagen Normaal opvoedersgedrag leidt het in goede banen Veel ouders doen dat van nature Velen kijken het af van anderenn zijn opgeleid Een sterke pedagogische basis Visie gemeente/school: Gezin, opvang, school belangrijkste opvoedmilieu’s. Dus organiseer versterking pedagogisch klimaat, bijv. via -Triple P -Inzet expertise Jeugdzorg / SO (Alert4You) 11

12 12 3. Een sterke eerste lijn ! Matching van vraag en aanbod Effectieve programma’s Wrap around care Diagnostiek en zorgtoeleiding Deskundigheid tweede lijn naar voren

13 13 3. Een sterke tweede lijn ! Laat zien om welke doelgroep het gaat Effectieve programma’s en Intensieve hulp in eigen om- geving Samenwerking met onderwijs

14 14 4. Hou het simpel *Bron: Van Yperen & Van Woudenberg (2011). Werk in Uitvoering. Utrecht: NJi / ministerie van VWS De rol van jeugdigen en opvoeders: - Niet praten over, maar met jeugdigen - Informant: wat loopt niet goed, wat wel? Wat is nodig? - De opvoeder (en/of jeugdige) altijd lid zorgteam - De opvoeder (en/of jeugdige) als regisseur - Zo min mogelijk doelen (wat zijn de 5 belangrijkste?) - Zo min mogelijk smoelen Maak het simpeler, zodat opvoeders/jeugdigen grip houden Zo min mogelijk smoelen Zo min mogelijk doelen Alsof het uzelf betreft!

15 15 Voorzieningen gewone opgroeien en opvoeden jeugdigen Signalering opgroei- en opvoedproblemen Indicatie voor specialistische hulp / maatregel Jeugd-GGZ (AWBZ pgb zorgverz.) Vrijwillige J&O-hulp: (ambulant, dag/nacht, pleegzorg) Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s Jeugd- Bescherming & Reclassering Zorg voor Jeugd-LVG (AWBZ … etc) Speciaal onder- wijs (Cluster IV ) 0 e lijn 1 e lijn 2 e lijn Conclusie :Ja, het kan mits... 1.Samenhangende zorgstructuur 2.Sterke pedagogische basis en eerste lijn 3. Sterke tweede lijn 4. Eenvoud


Download ppt "Decentralisatie, een oplossing voor het toenemend beroep op jeugdzorg? Marjolein Knaap Nederlands Jeugdinstituut Bron Tom van Yperen"

Verwante presentaties


Ads door Google