De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SESSIE 8 PLEIDOOI VOOR DUURZAME CULTUURBELEVING OP SCHOOL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SESSIE 8 PLEIDOOI VOOR DUURZAME CULTUURBELEVING OP SCHOOL."— Transcript van de presentatie:

1 SESSIE 8 PLEIDOOI VOOR DUURZAME CULTUURBELEVING OP SCHOOL

2 “Een externe culturele partner (kunst- of cultuureducatieve organisatie, museum, bibliotheek, individuele kunstenaar …) is nodig om een kwalitatief cultuureducatief proces op school te realiseren.”

3 “Elke docent en directeur moeten zichzelf regelmatig cultureel onderdompelen om duurzaam en creatief te kunnen werken met kinderen en jongeren.”

4 “De culturele partner aan de slag in de klas met de kinderen, de leraar ondertussen in de leraarskamer vergaderen met de collega’s.”

5 “Dat kinderen en jongeren de cultuureducatieve prikkel “leuk” vinden, is de voornaamste doelstelling”

6 Een cultureel veranderingsproces op school is maar mogelijk als… -er openheid bestaat bij àlle leerkrachten (ook die van LO), niet enkel de 'gespecialiseerde leraar, zijnde de PO-leraar'. -alle actoren en stakeholders op één lijn staan (Ministerie van Onderwijs, directies, leerkrachten, oudercomités, inrichtende macht, ouders; cultuurgroep, leerlingenraad, leerlingen, externe partners en ondersteunend personeel) -er een duidelijk engagement van al deze actoren uitgaat en de nodige expertise kunnen (opleiding) en willen (bijscholing) opdoen. -er voldoende visie, engagement en doelgerichtheid aanwezig is om hier op een duurzame manier aan te werken. -er een aanspreekpunt en procesbegeleider is (wie maakt in principe niet uit) en ook een stuurgroep die het beleidsproces concreet vorm geeft; -het hele traject bewust zichtbaar wordt gemaakt (eventueel met vallen en opstaan). -het onderwijspakket ruimte laat voor cultuureducatieve projecten. Het belang van culturele opvoeding moet onderstreept worden.... diverse cultuurhuizen investeren in kwalitatieve cultuureducatie.

7 “Een duurzame cultuurbeleving is maar mogelijk als…” -je er van jongs af aan (of op latere leeftijd) mee geconfronteerd wordt door begeleiders met de juiste educatieve kwaliteiten die de cultuurbeleving in een groter geheel kunnen plaatsen. -kinderen en kunstenaar/cultuuraanbieder zich echt met elkaar kunnen verbinden. -cultuur een essentieel onderdeel wordt van het dagelijkse leven en niet als een surplus wordt aanzien. -als er een open klimaat heerst op school, gestoeld op ervaringsgericht leren, zonder einddoelen en goals of niveaus die gehaald moeten worden en met respect voor ieders eigenheid en talenten. -er voldoende tijd in het voorbereidende traject en overleg met de brede context rond de school op gang is gebracht en aandacht voor cultuureducatie (van exploratie tot creatie, van passieve tot actieve participatie, van kijken naar tonen) in zoveel mogelijk aspecten met elkaar verweven worden, zowel binnen de schooltijd, linken met vrije tijd en gezinstijd, op een open en positieve (geen dwingende) manier met oog voor de talenten van alle kinderen en jongeren. -iedereen toegang krijgt tot kunst en cultuur, ook de moeilijk bereikbare sociale en etnische minderheidsgroepen.... zowel de school als de leerkrachten de meerwaarde van cultuurbeleving vatten en uitdragen. -de school een breed spectrum aan culturele vorming/activiteiten aanbiedt zodat iedereen er zijn gading in vindt. Samenwerking tussen scholen kan dit vergemakkelijken.


Download ppt "SESSIE 8 PLEIDOOI VOOR DUURZAME CULTUURBELEVING OP SCHOOL."

Verwante presentaties


Ads door Google