De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 feedback als leidend principe bij het werken in een krachtige “Blended Learning omgeving”

Verwante presentaties


Presentatie over: " feedback als leidend principe bij het werken in een krachtige “Blended Learning omgeving”"— Transcript van de presentatie:

1  feedback als leidend principe bij het werken in een krachtige “Blended Learning omgeving”

2 aandachtspunten feedback  als we een gebeurtenis evalueren, geven we onze interpretatie van datgene wat wij ervaren; het is die interpretatie die we gebruiken als we feedback geven  dus: naast het ontvangen van de feedback, is het van belang om de feedback op feitelijkheid te controleren  hoe? vragen stellen vanuit een “niet-wetende positie”  vraag feedback om te weten of je het juiste aanbiedt op het juiste moment  N.B.: de gebruikers van de e-learning omgeving zijn de leerling en ouders/begeleiders

3 neem de leerling serieus  stem af op vragen en behoeften  investeer in een goede werkrelatie  biedt de leerling de mogelijkheid tot co-creatie: feedback vragen

4 denk aan het systeem met “systeem” wordt hier bedoeld: alle betrokkenen uit de context van de leerling die invloed kunnen hebben op het leerproces  ouders / verzorgers / begeleiders  duo-collega, onderwijsassistent(en)  therapeuten, maatschappelijk werkers, orthopedagoog, arts  procesbegeleider

5 neem het systeem serieus  stem af op vragen en behoeften  investeer in een goede werkrelatie  biedt de direct bij het leerproces betrokkenen uit het systeem de mogelijkheid tot co-creatie: feedback vragen  vraag actief wat bij kan dragen aan het leerproces (of wat belemmerend werkt)

6 onderleggers co-creatie  duidelijke leerdoelen; deel deze met de leerling (indien mogelijk) en met diens systeem  kijk vanuit het perspectief van de leerling (en systeem)  gebruik de feedback  leerkracht en leerling (systeem) zoveel mogelijk gelijkwaardige partners in het leerproces  gebruik elkaars kwaliteiten

7 maak de bruikbaarheid simpel  zorg dat het navigeren eenvoudig is  werkzaamheid & doelmatigheid verbeteren door afstemmen met leerling  controle door gebruiker: moment, tempo van leren & het kunnen onderbreken taken  taal, content en instructie afgestemd op gebruiker  hulp doelmatig en eenvoudig inrichten  vraag & gebruik feedback van gebruiker


Download ppt " feedback als leidend principe bij het werken in een krachtige “Blended Learning omgeving”"

Verwante presentaties


Ads door Google