De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10, 11 Opwekking407: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: br. J. Blom (preeklezen) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. J Blom, preeklezen 16:30 voorganger: br. D. van Harten sr., preeklezen De collecte is bestemd voor stichting het Diaconaal Centrum Eindhoven Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Deze week zijn jarig: 3 augustus:Jelle de Graaf 7 augustus:Lessa Kramer Johanna Schoonhein-Schaaij 8 augustus:Evie de Fouw Peter Kamps 9 augustus:Chiel Bareman

5 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10, 11 Opwekking407: Gezang182C:Amen

6 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10, 11 Opwekking407: Gezang182C:Amen

7 Gezang 175C

8 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10, 11 Opwekking407: Gezang182C:Amen

9 LvdK 457: 1, 2, 3, 4 1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, vroeg in de morgen word’U ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt 2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden al uwe eng’len, onvolprezen Heer.

10 LvdK 457: 1, 2, 3, 4 3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, een en al vuur en liefde en majesteit. 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt

11 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10, 11 Opwekking407: Gezang182C:Amen

12 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10, 11 Opwekking407: Gezang182C:Amen

13 Psalm 19: 5, 6 5Het woord van uw vermaan neem ik gehoorzaam aan; het is mijn richtsnoer, HEER. Elk die op U vertrouwt, zich aan uw wetten houdt, zal leven tot uw eer. Maar, HEER, wie kent de maat van zijn verborgen kwaad, wie kan zichzelf doorgronden? Verlos en heilig mij, o HERE, spreek mij vrij van mijn verborgen zonden.

14 Psalm 19: 5, 6 6Houd alle overmoed, die mij licht struiklen doet, toch altijd ver van mij. Maak mij ootmoedig, HEER; dan leef ik tot uw eer, van grove zonden vrij. O, laat al wat ik zeg en wat ik overleg, U welgevallig wezen. U, Heer, die mij verblijdt en die mijn rotssteen zijt, Verlosser, hoog geprezen!

15 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10, 11 Opwekking407: Gezang182C:Amen

16 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10, 11 Opwekking407: Gezang182C:Amen

17 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10, 11 Opwekking407: Gezang182C:Amen

18 Psalm 104: 1, 2 1 Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht. Bekleed is Hij met majesteit en pracht, het licht heeft Hij als mantel omgeslagen, Hij maakt de wolken tot zijn zegewagen. Hij die de hemel uitspant als een tent, Hij bouwt zijn zalen in het firmament. Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven, storm zendt Hij uit, door vuur wordt Hij omgeven.

19 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10, 11 Opwekking407: Gezang182C:Amen

20 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10, 11 Opwekking407: Gezang182C:Amen

21 Psalm 104: 7 7 O HEER, hoe groot moet dan uw wijsheid zijn, Gij hebt het al gemaakt, van groot tot klein. Vol is de aarde van uw wonderwerken. Daar is de zee, hoe wijd stelt Gij haar perken. Hoe wemelt zij van dieren zonder tal. De schepen varen aan van overal. En in de schoot der zee leggen uw handen de leviathan spelende aan banden.

22 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10, 11 Opwekking407: Gezang182C:Amen

23 Job 42: 1 - 6 Intro: God heeft het laatste woord Als God gaat spreken... herroep ik mijn woorden en geef me over

24 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10, 11 Opwekking407: Gezang182C:Amen

25 10 Wie heb ik in de hemel hoog behalve U? Wat zou mijn oog op aarde naast U ooit begeren? U kan ik immers nooit ontberen! Bezwijkt mijn vlees en hart in nood, U blijft mijn rots, zelfs tot de dood. Niets is er wat mij van U scheidt, mijn erfdeel tot in eeuwigheid. Psalm 73: 10, 11

26 11 Wie ver van U geweken is, komt eenmaal om in duisternis. Hun zal in ’t oordeel niets meer baten, die trouweloos uw dienst verlaten. Maar dit is mijn gelukkig lot: te mogen schuilen bij mijn God. Ik bouw op Hem geheel en al, de HEER, wiens werk ik roemen zal. Psalm 73: 10, 11

27 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10, 11 Opwekking407: Gezang182C:Amen

28 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10, 11 Opwekking407: Gezang182C:Amen

29 Vragen om mee te nemen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven Gods antwoord aan Job bestaat hoofdzakelijk uit de opsomming van een groot aantal scheppingswonderen. En God roept meer vragen op dan dat hij antwoorden geeft. Hoe zou je het zelf vinden om zo'n antwoord van God te krijgen op je concrete vragen? Een heel spannende vraag die als een rode draad door het boek Job heel loopt is of hij God dient "om niet". Denk je dat je zelf in staat bent God "om niet" te dienen. En laat zich dat een beetje uitleggen, aan je kinderen of buren bijvoorbeeld?

30 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10, 11 Opwekking407: Gezang182C:Amen

31 Opwekking 407 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

32 Opwekking 407 Refrein: Dan zingt mijn ziel ) tot U, o Heer mijn God: )2x hoe groot zijt Gij, ) hoe groot zijt Gij! )

33 Opwekking 407 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een Lam, sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

34 Opwekking 407 Refrein: Dan zingt mijn ziel ) tot U, o Heer mijn God: )2x hoe groot zijt Gij, ) hoe groot zijt Gij! )

35 Opwekking 407 Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

36 Opwekking 407 Refrein: Dan zingt mijn ziel ) tot U, o Heer mijn God: )2x hoe groot zijt Gij, ) hoe groot zijt Gij! )

37 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10, 11 Opwekking407: Gezang182C:Amen

38 Gezang 182C

39 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10, 11 Opwekking407: Gezang182C:Amen


Download ppt "Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven LvdK457:1- 4 Psalm19:5, 6 Job38:1 - 15 Psalm104:1 Job40:1- 19 Psalm104:7 Job42:1- 6 Psalm73:10,"

Verwante presentaties


Ads door Google