De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. R. de Graaf te Rouveen Voorlezer: Dicky Roorda We lezen: Jeremia 8: De preek gaat over: Jeremia 8: 7 De ooievaar als voorbeeld Het eerste lied: Psalm 84: 1, 2 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 84: 1, 2 . .

3 . Psalm 84: 1, 2 . .

4 . Psalm 84: 1, 2 . .

5 gevolgd door Jeremia 31: 31 - 34 Zingen: Psalm 99: 1, 3, 8 Gebed
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 84: 1, 2 Wet van de tien geboden, gevolgd door Jeremia 31: Zingen: Psalm 99: 1, 3, 8 Gebed Lezen: Jeremia 8: Zingen: Psalm 104: 4, 5 Tekst: Jeremia 8: 7 Preek Zingen: Liedboek 375 (melodie Gezang 81) . .

6 gevolgd door Jeremia 31: 31 - 34 Zingen: Psalm 99: 1, 3, 8 Gebed
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 84: 1, 2 Wet van de tien geboden, gevolgd door Jeremia 31: Zingen: Psalm 99: 1, 3, 8 Gebed Lezen: Jeremia 8: Zingen: Psalm 104: 4, 5 Tekst: Jeremia 8: 7 Preek Zingen: Liedboek 375 (melodie Gezang 81) . .

7 . Psalm 99: 1, 3, 8 . .

8 . Psalm 99: 1, 3, 8 . .

9 . Psalm 99: 1, 3, 8 . .

10 gevolgd door Jeremia 31: 31 - 34 Zingen: Psalm 99: 1, 3, 8 Gebed
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 84: 1, 2 Wet van de tien geboden, gevolgd door Jeremia 31: Zingen: Psalm 99: 1, 3, 8 Gebed Lezen: Jeremia 8: Zingen: Psalm 104: 4, 5 Tekst: Jeremia 8: 7 Preek Zingen: Liedboek 375 (melodie Gezang 81) . .

11 gevolgd door Jeremia 31: 31 - 34 Zingen: Psalm 99: 1, 3, 8 Gebed
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 84: 1, 2 Wet van de tien geboden, gevolgd door Jeremia 31: Zingen: Psalm 99: 1, 3, 8 Gebed Lezen: Jeremia 8: Zingen: Psalm 104: 4, 5 Tekst: Jeremia 8: 7 Preek Zingen: Liedboek 375 (melodie Gezang 81) . .

12 gevolgd door Jeremia 31: 31 - 34 Zingen: Psalm 99: 1, 3, 8 Gebed
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 84: 1, 2 Wet van de tien geboden, gevolgd door Jeremia 31: Zingen: Psalm 99: 1, 3, 8 Gebed Lezen: Jeremia 8: Zingen: Psalm 104: 4, 5 Tekst: Jeremia 8: 7 Preek Zingen: Liedboek 375 (melodie Gezang 81) . .

13 Psalm 104: 4, 5

14 Psalm 104: 4, 5

15 gevolgd door Jeremia 31: 31 - 34 Zingen: Psalm 99: 1, 3, 8 Gebed
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 84: 1, 2 Wet van de tien geboden, gevolgd door Jeremia 31: Zingen: Psalm 99: 1, 3, 8 Gebed Lezen: Jeremia 8: Zingen: Psalm 104: 4, 5 Tekst: Jeremia 8: 7 Preek Zingen: Liedboek 375 (melodie Gezang 81) . .

16 gevolgd door Jeremia 31: 31 - 34 Zingen: Psalm 99: 1, 3, 8 Gebed
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 84: 1, 2 Wet van de tien geboden, gevolgd door Jeremia 31: Zingen: Psalm 99: 1, 3, 8 Gebed Lezen: Jeremia 8: Zingen: Psalm 104: 4, 5 Tekst: Jeremia 8: 7 Preek Zingen: Liedboek 375 (melodie Gezang 81) . .

17

18 De ooievaar als voorbeeld

19 De ooievaar als voorbeeld

20 De ooievaar als voorbeeld

21 De ooievaar als voorbeeld

22 De ooievaar als voorbeeld

23 De ooievaar als voorbeeld

24 De ooievaar als voorbeeld
De bomen van de HERE zuigen zich vol, de ceders van de Libanon, door Hemzelf geplant. De vogels bouwen daar hun nesten, in hun kronen huizen de ooievaars. Psalm 104

25 De ooievaar als voorbeeld

26 De ooievaar als voorbeeld
Trouw-vogel

27 De ooievaar als voorbeeld

28 De ooievaar als voorbeeld
Als beschamend voorbeeld

29 De ooievaar als voorbeeld
Als beschamend voorbeeld Als veelbelovend voorbeeld

30 De ooievaar als voorbeeld
Dit is het verbond dat Ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God zijn en zij mijn volk. Iedereen, groot en klein, zal Mij dan kennen. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Jeremia 31

31 De ooievaar als voorbeeld
Als beschamend voorbeeld Als veelbelovend voorbeeld

32 De ooievaar als voorbeeld
Als beschamend voorbeeld Als veelbelovend voorbeeld Als stimulerend voorbeeld

33 Zingen: Liedboek 375 (melodie Gezang 81) Dankgebed Collecte
. . Zingen: Liedboek 375 (melodie Gezang 81) Dankgebed Collecte Zingen: Gezang 149 (NG 77) Zegen . .

34 De trouw en goedheid van de Heer verschijnt ons elke morgen weer
. . Liedboek 375: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (melodie Gezang 81) De trouw en goedheid van de Heer verschijnt ons elke morgen weer en blinkt en blijft als dauw zo fris, zolang het dag op aarde is. . .

35 Maar gij die zegt in overmoed: Als God zo trouw is en zo goed,
. . Liedboek 375: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (melodie Gezang 81) Maar gij die zegt in overmoed: Als God zo trouw is en zo goed, dan doe ik wat mijn hart behaagt, weet, dat Hij rekenschap u vraagt. . .

36 Hij siert zijn hemel niet om niet met sterren, maar opdat gij ziet,
. . Liedboek 375: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (melodie Gezang 81) Hij siert zijn hemel niet om niet met sterren, maar opdat gij ziet, hoe vol van orde, schoon en stil Hij heel zijn schepping hebben wil. . .

37 Daartoe gaf God uw ogen 't licht, opdat ge u naar die orde richt
. . Liedboek 375: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (melodie Gezang 81) Daartoe gaf God uw ogen 't licht, opdat ge u naar die orde richt en blij in al zijn werk herkent, dat u zijn liefde is toegewend. . .

38 O Christus, schone morgenster, wees met uw gunst ons hart niet ver;
. . Liedboek 375: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (melodie Gezang 81) O Christus, schone morgenster, wees met uw gunst ons hart niet ver; steek al uw lichten in ons aan, dan kan uw heil ons niet ontgaan. . .

39 Drijf uit, o licht, wat duister is, behoed ons hart voor ergernis,
. . Liedboek 375: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (melodie Gezang 81) Drijf uit, o licht, wat duister is, behoed ons hart voor ergernis, voor blindheid en voor schande en schuld; houd niet uw glans voor ons verhuld, . .

40 opdat wij wandlen als bij dag en, kome wat er komen mag,
. . Liedboek 375: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (melodie Gezang 81) opdat wij wandlen als bij dag en, kome wat er komen mag, staan vast in het geloof, o Heer, van U verlaten nimmermeer. . .

41 Zingen: Liedboek 375 (melodie Gezang 81) Dankgebed Collecte
. . Zingen: Liedboek 375 (melodie Gezang 81) Dankgebed Collecte Zingen: Gezang 149 (NG 77) Zegen . .

42 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Diakonie
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Diakonie En de 2de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Joëlle de Wolf Volgende week: Tjerk-Pieter v/d Veen Na de collecte zingen we: Gezang 149 (NG 77) . .

43 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Joëlle de Wolf Volgende week: Tjerk-Pieter v/d Veen Na de collecte zingen we: Gezang 149 (NG 77) . .

44 Gezang 149 a (NG 77)

45 Gezang 149 b (NG 77)

46 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

47 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .

48 E&R project Vrouwenpolder 19 juli t/m 1 augustus 2014
Vanavond sing - in om 20.00 U bent van harte welkom in de E&R tent aan de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder voor informatie: E&R team /


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google