De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm97:1, 2 Exodus19:9b- 25 LvdK457:3, 4 H.C.Zondag:32- 33 Psalm147:7 Opwekking430: Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van Hemmen Ede- Noord Collecte: GPZ/

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm97:1, 2 Exodus19:9b- 25 LvdK457:3, 4 H.C.Zondag:32- 33 Psalm147:7 Opwekking430: Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van Hemmen Ede- Noord Collecte: GPZ/"— Transcript van de presentatie:

1 Psalm97:1, 2 Exodus19:9b- 25 LvdK457:3, 4 H.C.Zondag:32- 33 Psalm147:7 Opwekking430: Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van Hemmen Ede- Noord Collecte: GPZ/ Eleos

2 Voor de leerdienst van vanmiddag Exodus 19:10-25: God die zich laat "zien" en "horen“. Wat roept dat bij u, bij jou op? Exodus 20:1-21 : Gods regels Wat roepen deze regels bij jou en bij u op? Moeten wij die Tien Woorden nog steeds horen?

3 Agenda 10 februari 19:30 LEF in Best 10 februari 19:30 LEF in Best 16 februari 19:30 Lidwina in concert 16 februari 19:30 Lidwina in concert 17 februari 19:30 LEF in Eindhoven (in plaats van 10 februari) 17 februari 19:30 LEF in Eindhoven (in plaats van 10 februari) 17 februari 9:30 kinderclub 17 februari 9:30 kinderclub

4 Diensten 9:30voorganger: ds. H. Folkers uit Bennekom 16:30 voorganger: ds H. Van Hemmen uit Ede-Noord Vanmiddag is de tweede preek van de serie over de wet. Diensten 9:30voorganger: ds. H. Folkers uit Bennekom 16:30 voorganger: ds H. Van Hemmen uit Ede-Noord Vanmiddag is de tweede preek van de serie over de wet. Mededelingen kerkenraad

5 De collecte is bestemd voor Eleos (dat betekent barmhartigheid). Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis is onderdeel van Eleos. De collecte is bestemd voor Eleos (dat betekent barmhartigheid). Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis is onderdeel van Eleos. Mededelingen kerkenraad

6 Psalm97:1, 2 Exodus19:9b- 25 LvdK457:3, 4 H.C.Zondag:32- 33 Psalm147:7 Opwekking430: Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van Hemmen Ede- Noord Collecte: GPZ/ Eleos

7 Psalm97:1, 2 Exodus19:9b- 25 LvdK457:3, 4 H.C.Zondag:32- 33 Psalm147:7 Opwekking430: Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van Hemmen Ede- Noord Collecte: GPZ/ Eleos

8 175 C

9 ● Psalm97:1, 2 Exodus19:9b- 25 LvdK457:3, 4 H.C.Zondag:32- 33 Psalm147:7 Opwekking430: Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van Hemmen Ede- Noord Collecte: GPZ/ Eleos

10 Psalm 97: 1, 2 1 De HEER alleen regeert, als Koning hoog geëerd tot aan de verste stranden. Verheugt u alle landen. Hij hult zijn majesteit in wolk en donkerheid. Zijn troon staat vast en hecht, gegrond op heilig recht en op gerechtigheid.

11 Psalm 97: 1, 2 2 Een vuur gaat voor Hem uit, een vlam die niemand stuit, verzengt aan alle zijden hen die zijn macht bestrijden. De aarde, fel verlicht, beeft voor zijn bliksemschicht. voor ’t heilig aanschijn Gods versmelten berg en rots, als Hij de wereld richt.

12 Psalm97:1, 2 Exodus19:9b- 25 LvdK457:3, 4 H.C.Zondag:32- 33 Psalm147:7 Opwekking430: Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van Hemmen Ede- Noord Collecte: GPZ/ Eleos

13 Psalm97:1, 2 ● Exodus19:9b- 25 LvdK457:3, 4 H.C.Zondag:32- 33 Psalm147:7 Opwekking430: Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van Hemmen Ede- Noord Collecte: GPZ/ Eleos

14 Psalm97:1, 2 Exodus19:9b- 25 ● LvdK457:3, 4 H.C.Zondag:32- 33 Psalm147:7 Opwekking430: Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van Hemmen Ede- Noord Collecte: GPZ/ Eleos

15 LvdK 457: 3, 4 3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, een en al vuur en liefde en majesteit. 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt

16 Psalm97:1, 2 Exodus19:9b- 25 LvdK457:3, 4 ● H.C.Zondag:32- 33 Psalm147:7 Opwekking430: Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van Hemmen Ede- Noord Collecte: GPZ/ Eleos

17 Psalm97:1, 2 Exodus19:9b- 25 LvdK457:3, 4 ● H.C.Zondag:32- 33 Psalm147:7 Opwekking430: Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van Hemmen Ede- Noord Collecte: GPZ/ Eleos

18 Inleiding: Afspraken ! preek

19 Thema: Relatie ! Blok 1. De waarheid van de relatie preek

20 Thema: Relatie ! Blok 1. De waarheid van de relatie preek

21 Thema: Relatie ! Blok 1. De waarheid van de relatie Deut 4:33+35-36 : Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord en dat heeft overleefd? U bent er getuige van geweest opdat u zou beseffen dat de HEER de enige God is; er is geen ander naast hem. Vanuit de hemel heeft hij zijn stem laten horen om u op te voeden, en op aarde heeft hij u dat grote vuur laten zien en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt. preek

22 Thema: Relatie ! Blok 1. De waarheid van de relatie preek

23 Thema: Relatie ! Exodus 19:10-21 beschrijft God die zich laat zien en horen. Wat roept dat bij u, bij jou op? preek

24 Thema: Relatie ! Blok 2. Het wonder van deze relatie preek

25 Thema: Relatie ! Blok 2. Het wonder van deze relatie preek

26 Thema: Relatie ! Blok 2. Het wonder van deze relatie preek

27 Thema: Relatie ! Blok 2. Het wonder van deze relatie preek

28 Thema: Relatie ! Blok 2. Het wonder van deze relatie preek

29 Thema: Relatie ! Blok 2. Het wonder van deze relatie preek

30 Thema: Relatie ! Blok 2. Het wonder van deze relatie Hebr 12:29: Onze God is een verterend vuur! preek

31 Thema: Relatie ! Blok 2. Het wonder van deze relatie Hebr 12:29: Onze God is een verterend vuur! Hebr 10:19: Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. preek

32 Thema: Relatie ! Blok 3. Een relatie: zonder voorwaarden vooraf preek

33 Thema: Relatie ! Blok 3. Een relatie: zonder voorwaarden vooraf Groter en sterker?Nee zegt Deut 7:7-8 Economisch beter?Nee zegt Deut 8:17-18 Ethisch / moreel beter?Nee zegt Deut 9:4-6 preek

34 Thema: Relatie ! Blok 3. Een relatie: zonder voorwaarden vooraf Deut 7:8-9: Maar omdat hij u liefhad en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de HEER u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht. preek

35 Thema: Relatie ! Blok 4. Een relatie: toch met voorwaarden ? Exodus 19:5 Exodus 20:1-21 Elke week de Tien Geboden? Wat roepen deze regels bij u, bij jou op? preek

36 Thema: Relatie ! Blok 4. Een relatie: toch met voorwaarden ? 1.God dwingt je niet preek

37 Thema: Relatie ! Blok 4. Een relatie: toch met voorwaarden ? 1.God dwingt je niet 2.Geen kogelvrij vest preek

38 Thema: Relatie +Verantwoordelijkheid ! Blok 4. Een relatie: toch met voorwaarden !!! 1.God dwingt je niet 2.Geen kogelvrij vest 3.Toch voorwaarden preek

39 Thema: Relatie +Verantwoordelijkheid ! Blok 5. Een relatie: met verantwoordelijkheid preek

40

41 Psalm97:1, 2 Exodus19:9b- 25 LvdK457:3, 4 H.C.Zondag:32- 33 ● Psalm147:7 Opwekking430: Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van Hemmen Ede- Noord Collecte: GPZ/ Eleos

42 Psalm 147: 7 7 De HEER heeft Jakob uitverkoren om naar zijn heilig woord te horen. Aan Israel heeft Hij ten leven zijn rechten en zijn wet gegeven. Zo deed Hij aan geen andre volken. Laat ons des HEREN lof vertolken. De kracht, de heerlijkheid, de ere zijn Hem, die eeuwig zal regeren.

43 Psalm97:1, 2 Exodus19:9b- 25 LvdK457:3, 4 H.C.Zondag:32- 33 Psalm147:7 Opwekking430: Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van Hemmen Ede- Noord Collecte: GPZ/ Eleos

44 Psalm97:1, 2 Exodus19:9b- 25 LvdK457:3, 4 H.C.Zondag:32- 33 Psalm147:7 Opwekking430: Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van Hemmen Ede- Noord Collecte: GPZ/ Eleos

45 Psalm97:1, 2 Exodus19:9b- 25 LvdK457:3, 4 H.C.Zondag:32- 33 Psalm147:7 Opwekking430: Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van Hemmen Ede- Noord Collecte: GPZ/ Eleos

46 Psalm97:1, 2 Exodus19:9b- 25 LvdK457:3, 4 H.C.Zondag:32- 33 Psalm147:7 ● Opwekking430: Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van Hemmen Ede- Noord Collecte: GPZ/ Eleos

47 Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam.

48 Psalm97:1, 2 Exodus19:9b- 25 LvdK457:3, 4 H.C.Zondag:32- 33 Psalm147:7 Opwekking430: ● Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van Hemmen Ede- Noord Collecte: GPZ/ Eleos

49 182 E 4-stemmig

50 Psalm97:1, 2 Exodus19:9b- 25 LvdK457:3, 4 H.C.Zondag:32- 33 Psalm147:7 Opwekking430: Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van Hemmen Ede- Noord Collecte: GPZ/ Eleos


Download ppt "Psalm97:1, 2 Exodus19:9b- 25 LvdK457:3, 4 H.C.Zondag:32- 33 Psalm147:7 Opwekking430: Gezang 182E:Amen Liturgieds. H. van Hemmen Ede- Noord Collecte: GPZ/"

Verwante presentaties


Ads door Google