De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor Eleos (dat betekent barmhartigheid). Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis is onderdeel van Eleos. Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor Eleos (dat betekent barmhartigheid). Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis is onderdeel van Eleos. Mededelingen kerkenraad Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

3 Agenda 19 februari Bijbelstudieclub Dabar Ond: schets 4, Meer dan genoeg Inl: Betty Voogt Bij: Henny Visscher 19 februari Bijbelstudieclub Dabar Ond: schets 4, Meer dan genoeg Inl: Betty Voogt Bij: Henny Visscher 23 februari 19 30 LEF 23 februari 19 30 LEF

4 18 februari:Isa de Groot Deze week zijn jarig:

5 Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

6 Psalm 90: 1 1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: Wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.

7 Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

8 Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

9 175 C

10 ● Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

11 Psalm 111: 1, 2 1 Looft, halleluja, looft de HEER. Ik breng met heel mijn hart Hem eer, met allen die oprecht Hem zoeken. Groot zijn Gods werken en zeer goed. Wie vreugde schept in wat Hij doet, moet ze nauwkeurig onderzoeken.

12 Psalm 111: 1, 2 2 Des HEREN doen is majesteit en eeuwig zijn gerechtigheid. Barmhartig is Hij, vol genade. Hij gaf een klaar getuigenis en stichtte een gedachtenis voor zijn geduchte wonderdaden.

13 Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

14 Psalm111:1, 2 ● Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

15 Psalm 111: 5, 6 5 De HERE heeft zijn volk gered en het geheiligd door zijn wet, voor eeuwig zijn verbond gesloten. Zijn naam is groot in heiligheid en zeer geducht, vol heerlijkheid. Hij is nabij zijn gunstgenoten.

16 Psalm 111: 5, 6 6 ’t Begin van ware wijsheid is - zo leert ons Gods getuigenis - de HERE als uw God te vrezen. Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand, hij dient zijn God met hart en hand. Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.

17 Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

18 Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 ● Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

19 Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 ● Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

20 Gezang 30: 1, 2, 5, 6 1 Ik breng een rechter aan het licht, zo spreekt de Heer en zijn gericht zal over alle volken gaan, de tiranie heeft afgedaan.

21 Gezang 30: 1, 2, 5, 6 2 Een koning bij de gratie Gods, het onrecht breekt hij en de trots van die grootspreken in hun waan en kleinen naar het leven staan.

22 Gezang 30: 1, 2, 5, 6 5 Is hij een lamp die helder schijnt, hij dooft de vlam niet die verkwijnt, mijn knecht geeft gloed aan het bestaan, hij wakkert het geringe aan.

23 Gezang 30: 1, 2, 5, 6 6 Hij is het eerste morgenlicht, de blinde ziet een vergezicht, de dove hoort een nieuw geluid, de aangeklaagde gaat vrijuit.

24 Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

25 Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 ● Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

26 KIJK EN LUISTER vergelijk wat je hoort met wat je ziet Israël: eerst straf, nu liefde Jezus: eerst gedood, daarna opgestaan Jesaja 43: 8

27 Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

28 Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

29 Psalm 85: 1-4 1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER, in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. God van ons heil, herstel ons, neem ons aan en doe uw toorn niet over ons bestaan.

30 Psalm 85: 1-4 2 Of blijft uw wrevel tegen ons gericht, verbergt Gij steeds uw godlijk aangezicht? Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer opdat het zich in U verblijde, HEER? Toon ons uw heil en goedertierenheid: ik ben, o God, tot luisteren bereid. Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt, tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt.

31 Psalm 85: 1-4 3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met een kus begroet; de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, het recht dat uit de hemel nederziet. De velden deelt Hij van zijn overvloed, de HERE die ons zegent met zijn goed.

32 Psalm 85: 1-4 4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

33 Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

34 Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

35 Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

36 Gezang 161, NG82: 1, 4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

37 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk. Gezang 161, NG82: 1, 4

38 Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)

39 182 C

40 Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos ((GPZ) gereformeerde geestelijke gezondheidszorg)


Download ppt "Psalm111:1, 2 Psalm111:5, 6 Jesaja42:18 - 43: 8 Gezang30:1, 2, 5, 6 Jesaja43:8 Psalm85: Gezang161:1, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."

Verwante presentaties


Ads door Google