De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 19 dec. 2013 Rijnsburg 19 dec. 2013 Rijnsburg. 2 Hebreeën 8 1 De hoofdzaak VAN ONS ONDERWERP is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 19 dec. 2013 Rijnsburg 19 dec. 2013 Rijnsburg. 2 Hebreeën 8 1 De hoofdzaak VAN ONS ONDERWERP is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is."— Transcript van de presentatie:

1 1 19 dec. 2013 Rijnsburg 19 dec. 2013 Rijnsburg

2 2 Hebreeën 8 1 De hoofdzaak VAN ONS ONDERWERP is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen,

3 3 Hebreeën 8 1 DE HOOFDZAAK van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen,

4 4 Hebreeën 8 1 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat WIJ zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen,

5 5 Hebreeën 8 1 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij ZULK EEN HOGEPRIESTER HEBBEN, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen,

6 6 Hebreeën 8 1 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die GEZETEN is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen,

7 7 Hebreeën 8 1 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is TER RECHTERZIJDE van de troon der majesteit in de hemelen,

8 8 Hebreeën 8 1 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde VAN DE TROON DER MAJESTEIT in de hemelen,

9 9 Hebreeën 8 1 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit IN DE HEMELEN,

10 10 Hebreeën 8 2 de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens.

11 11 Bedienaar van het heiligdom: 1.jaarlijks op jom kipoer met het bloed van het zondoffer het heilige der heiligen binnengaan (Lev.16);

12 12 Bedienaar van het heiligdom: 1.jaarlijks op jom kipoer met het bloed van het zondoffer het heilige der heiligen binnengaan (Lev.16); 2.dagelijks de lampen van de kandelaar verzorgen (Lev.24:2-4);

13 13 Bedienaar van het heiligdom: 1.jaarlijks op jom kipoer met het bloed van het zondoffer het heilige der heiligen binnengaan (Lev.16); 2.dagelijks de lampen van de kandelaar verzorgen (Lev.24:2-4); 3.dagelijks reukwerk ontsteken op het reukofferaltaar (Ex.30:7,8)

14 14 Hebreeën 8 2 de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens.

15 15 Hebreeën 8 2 de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens.

16 16 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf... -Hebreeën 9:24-

17 17 Hebreeën 8 3 Want iedere hogepriester treedt op om gaven en offers te brengen, en om die reden was het noodzakelijk, dat ook deze iets had om te offeren.

18 18 Hebreeën 8 3 Want iedere hogepriester treedt op om gaven en offers te brengen, en om die reden was het noodzakelijk, dat ook deze iets had om te offeren.

19 19 Hebreeën 8 4 Indien Hij nu op aarde was, dan zou Hij niet eens priester wezen, daar er hier reeds zijn om volgens de wet de gaven te offeren.

20 20 het is immers duidelijk, dat onze Here uit Juda is gesproten, ten aanzien van welke stam Mozes met geen woord van priesters gerept heeft. -Hebreeën 7:14-

21 21 Hebreeën 8 4 Indien Hij nu op aarde was, dan zou Hij niet eens priester wezen, daar er hier reeds zijn om volgens de wet de gaven te offeren.

22 22 Hebreeën 8 5 Dezen verrichten slechts dienst bij een AFBEELDING en schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken...

23 23 Hebreeën 8 5 Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en SCHADUW van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken...

24 24 Hebreeën 8 5 Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken...

25 25 Hebreeën 8 5 (...) Zie toe, zegt Hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, dat u getoond werd op de berg.

26 26 Hebreeën 8 5 (...) Zie toe, zegt Hij immers, dat gij alles maakt naar HET VOORBEELD, dat u getoond werd op de berg.

27 27 Hebreeën 8 5 (...) Zie toe, zegt Hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, DAT U GETOOND WERD op de berg.

28 28 Hebreeën 8 6 Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust.

29 29 Hebreeën 8 6 Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de MIDDELAAR is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust.

30 30 Hebreeën 8 6 Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op BETERE BELOFTEN berust.

31 31 8 En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de HERE over. 9 Daarna zeide de HERE tot Mozes: Zie, Ik kom tot u in een donkere wolk... -Exodus 19-

32 32 Hebreeën 8 7 Want indien dat eerste onberispelijk ware geweest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede.

33 33 Hebreeën 8 7 Want indien dat eerste onberispelijk ware geweest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede.

34 34 Hebreeën 8 8 Want Hij berispt hen, als Hij zegt: "Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israels en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen,

35 35 Hebreeën 8 8 Want Hij berispt hen, als Hij zegt: "Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israels en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen,

36 36 Hebreeën 8 8 Want Hij berispt hen, als Hij zegt: "Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor HET HUIS ISRAELS en HET HUIS JUDA een nieuw verbond tot stand zal brengen,

37 37 Hebreeën 8 9 niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen maakte ten dage, dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, (...)

38 38 Hebreeën 8 9 niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen maakte ten dage, dat Ik hen BIJ DE HAND NAM om hen uit het land Egypte te leiden, (...)

39 39 Hebreeën 8 9 (...) want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Here.

40 40 8 En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de HERE over. 9 Daarna zeide de HERE tot Mozes: Zie, Ik kom tot u in een donkere wolk... -Exodus 19-


Download ppt "1 19 dec. 2013 Rijnsburg 19 dec. 2013 Rijnsburg. 2 Hebreeën 8 1 De hoofdzaak VAN ONS ONDERWERP is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is."

Verwante presentaties


Ads door Google