De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 6 febr. 2014 Rijnsburg 6 febr. 2014 Rijnsburg. 2 Hebreeën 9 5 daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwen; hierover.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 6 febr. 2014 Rijnsburg 6 febr. 2014 Rijnsburg. 2 Hebreeën 9 5 daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwen; hierover."— Transcript van de presentatie:

1 1 6 febr. 2014 Rijnsburg 6 febr. 2014 Rijnsburg

2 2 Hebreeën 9 5 daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwen; hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden.

3 3 Hebreeën 9 6 Dit was dan aldus ingericht, en de priesters kwamen bij het vervullen van hun diensten voortdurend in de voorste tent, = geconstrueerd

4 4 Hebreeën 9 6 Dit was dan aldus ingericht, en de priesters kwamen bij het vervullen van hun diensten voortdurend in de voorste tent, lett. ingingen

5 5 Hebreeën 9 7 maar in de tweede alleen de hogepriester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonden door het volk in onwetendheid bedreven. = de 10-de van de 7-de maand > Lev.16:29 e.v; Lev.23:27 e.v.

6 6 vóór het ingaan in het heiligdom  eerst baden in water (Lev.16:14)  linnen kleding aantrekken (16:4)  loten tussen twee bokken (16:5-8; 20-22)  het bereiden van een stier voor zichzelf en zijn eigen huis (16:11)

7 7 Hebreeën 9 7 maar in de tweede alleen de hogepriester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonden door het volk in onwetendheid bedreven. en zijn huis

8 8 de hogepriester betrad 3x die dag het heiligdom: 1.met een wierookvat (Lev.16:12); 2.met het bloed van een stier voor zichzelf en zijn huis 3.daarna met het bloed van de eerste bok.

9 9 Hebreeën 9 7 maar in de tweede alleen de hogepriester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonden door het volk in onwetendheid bedreven. lett. daden van onwetendheid

10 10 Hebreeën 9 8 Daarmede gaf de Heilige Geest te kennen, dat de weg naar het heiligdom nog niet openlag, zolang de eerste tent nog bestond.

11 11 Hebreeën 9 8 Daarmede gaf de Heilige Geest te kennen, dat de weg naar het heiligdom nog niet openlag, zolang de eerste tent nog bestond. lett. van de heiligdommen

12 12 Hebreeën 9 8 Daarmede gaf de Heilige Geest te kennen, dat de weg naar het heiligdom nog niet openlag, zolang de eerste tent nog bestond. lett. gemanifesteerd was i.t.t. nu: 10:19,20

13 13 Hebreeën 9 8 Daarmede gaf de Heilige Geest te kennen, dat de weg naar het heiligdom nog niet openlag, zolang de eerste tent nog bestond. d.w.z. de aardse

14 14 Hebreeën 9 9 Dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en offers gebracht werden, die niet bij machte waren hem, die God daarmede dient, voor zijn besef te volmaken, lett. parabool, elders: gelijkenis = vergelijking

15 15 Hebreeën 9 9 Dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en offers gebracht werden, die niet bij machte waren hem, die God daarmede dient, voor zijn besef te volmaken, lett. volgens welke (nl. de gelijkenis)

16 16 Hebreeën 9 9 Dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en offers gebracht werden, die niet bij machte waren hem, die God daarmede dient, voor zijn besef te volmaken, lett. naar geweten > 10:2

17 17 Hebreeën 9 10 daar zij met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van het herstel. zoals m.b.t. (bijv.) spijswetten (Lev.11; Deut.14) eten van offers (Lev.3, enz.) ongezuurde broden (Ex.12)

18 18 Hebreeën 9 10 daar zij met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van het herstel. zoals m.b.t. (bijv.) plengoffers m.b.t. nazireeër en sterke dranken

19 19 Hebreeën 9 10 daar zij met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van het herstel. lett. verheven

20 20 Hebreeën 9 10 daar zij met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van het herstel. Gr. baptismos  na diverse verontreinigingen;  bij inwijdingen;  offer rode vaars (Num.19)

21 21 Hebreeën 9 10 daar zij met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van het herstel. de reinigingen golden het vlees, niet het geweten

22 22 Hebreeën 9 10 daar zij met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van het herstel. lett. van rechtzetting > het nieuwe verbond

23 23 Hebreeën 9 11 Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, lett. aankomende

24 24 Hebreeën 9 11 Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, meervoud van goed > goede dingen

25 25 Hebreeën 9 11 Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, St.Vert. toekomende goederen lett. wordende

26 26 "de toekomende goederen" zoals:  aeonische redding (5:9);  aeonische vrijkoping (9:12);  aeonisch lotsdeel (9:15);  aeonisch verbond (13:20);  volmaakt geweten (9:14);  vrije toegang in het ware heiligdom (10:19);  in het hart geschreven (8:10)  enz.

27 27 Hebreeën 9 11 Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping,

28 28 Hebreeën 9 11 Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping,

29 29 Hebreeën 9 12 en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.

30 30 Hebreeën 9 12 en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. vergl. 7:27

31 31 Hebreeën 9 12 en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. lett. aeonische vrijkoping

32 32 Hebreeën 9 12 en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. lett. vindt > aan het licht brengt

33 33 Hebreeën 9 13 Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, > jom kipoer

34 34 Hebreeën 9 13 Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, > Numeri 19

35 35 Numeri 19 – het boek van de woestijnreis!  een gave, jonge rode koe werd geslacht  en compleet verbrand  het as werd bewaard op een reine plaats  het as werd in een vat gedaan en met levend water begoten  het met as vermengde water werd met hysop op de verontreinigde persoon gesprengd  de verontreinigde (door aanraking met een graf of lijk) werd zo weer rein

36 36 Hebreeën 9 13 Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden,

37 37 Hebreeën 9 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

38 38 Hebreeën 9 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? lett. aeonische Geest = leven i.v.m. de aeonen

39 39 Hebreeën 9 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? > ná de slachting!

40 40 Hebreeën 9 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? > oude verbond = bediening des doods

41 41 Hebreeën 9 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?


Download ppt "1 6 febr. 2014 Rijnsburg 6 febr. 2014 Rijnsburg. 2 Hebreeën 9 5 daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwen; hierover."

Verwante presentaties


Ads door Google