De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 www.risicomanagement.nl Risicomanagement binnen de decentralisaties In het sociale domein Regionale bijeenkomst 11 juni 2014 gemeenteraden over decentralisatiedossiers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 www.risicomanagement.nl Risicomanagement binnen de decentralisaties In het sociale domein Regionale bijeenkomst 11 juni 2014 gemeenteraden over decentralisatiedossiers."— Transcript van de presentatie:

1 1 www.risicomanagement.nl Risicomanagement binnen de decentralisaties In het sociale domein Regionale bijeenkomst 11 juni 2014 gemeenteraden over decentralisatiedossiers Robert `t Hart 11 juni 2014 Robert.t.hart@risicomanagement.nl

2 2 www.risicomanagement.nl

3 3 www.risicomanagement.nl PROGRAMMA  Korte inleiding risicomanagement  Decentralisaties  Rol gemeenteraad

4 4 www.risicomanagement.nl  Pluriform risicoprofiel  Veel goede beheersing  88% risico’s oorzaak menselijk handelen Visie Risicomanagement gemeenten  Minder verborgen buffers  Bezuinigingen/ reorganisaties  Minder vertrouwen  Focus strategische risico’s  Verschuiving risicoprofiel  Communicatie onzekerheid Actualiteiten

5 5 www.risicomanagement.nl Optie B u wint 100% zeker € 3.000 Maak een keuze…. Optie A u heeft – 80% kans om € 4.000 te winnen – 20% om niets te winnen waar kiest u voor? Stel u heeft de kans om geld te winnen

6 6 www.risicomanagement.nl Stel u heeft de kans om geld te verliezen Optie A:  u heeft – 80% kans om € 4.000 te verliezen – 20% om niets te hoeven betalen Maak een keuze Optie B:  u verliest 100% zeker € 3.000

7 7 www.risicomanagement.nl Intern Beheersbaar Vaak betrekking hebbend op gedrag actieve preventie Missie statements, waarden, grenzen Compliance! Te voorkomen risico’s  Niet onwenselijk (bijv. grondexploitatie, drie D’s, verbonden partijen)  Afweging kansen en bedreigingen  Kans verkleinen dat het mis gaat  Impact beperken  Scenario’s en dialoog  Integrale benadering  Politieke rampen, natuurrampen etc.  Niet beheersbaar   Identificatie / Alertheid  Impact beperken  Scenario’s en dialoog Externe Risico’s Strategische Risico’s Risicomanagement gericht op het :  Intern  Beheersbaar  Vaak betrekking hebbend op gedrag  Actieve preventie  Verdedigingslinies  Regels

8 8 www.risicomanagement.nl RM decentralisaties

9 9

10 10 www.risicomanagement.nl  Media-gevoeligheid  Veranderingen voor burgers  Veel betrokken partijen en contracten  Directe efficiency korting  Grote data en ICT component  Verandering gemeentelijke organisatie Waarom zijn de decentralisaties risicovol?

11 11 www.risicomanagement.nl Einde Fouten in data Verborgen gebreken Extra inhuur Verborgen rechten Fouten in data Verborgen gebreken Extra inhuur Verborgen rechten

12 12 www.risicomanagement.nl Rol van raad Gemeenteraad B&W Programmamanager

13 13 www.risicomanagement.nl Vragen gemeente raad inzake decentralisaties Cultuur  Acceptatie onzekerheid  Hoe is reflectie georganiseerd?  Opmerkzaamheid  Fouten / incidenten RM proces Kwaliteitseisen risicoanalyse Positionering risicomanagers Diversiteit en objectiviteit Actuele en regelmatige rapportage Strategie & beleid Welke risico’s zijn acceptabel? Welke risico’s kunnen we dragen? Welke risicobuffer noodzakelijk? Risicoanalyses belangrijke keuzes Beheersing  Sturing eigen organisatie  Monitoren externe risico’s (data en trendanalyse)  Scenario’s en oefening incidenten  Regie op contractpartijen

14 14 www.risicomanagement.nl Voorbeelden… NIET Is er een beleid om hoe om te gaan met incidenten? Is er een Rmbeleid? Is er aantoonbare reflectie georganiseerd? WEL Wanneer hebben jou voor het laatste signalen bereikt over mogelijke incidenten? Bij welke grote beslissingen heb je laatste de risicoanalyse erbij gepakt? Wanneer ben je voor het laatst overtuigd van je ongelijk?

15 Welke risico’s zijn acceptabel? Transitie zelf De organisatie is niet op 1/1/2015 gereed om de taken over te nemen De wethouder doet te ambitieuze toezeggingen De burgers hebben te hoge verwachtingen van de gemeente Juni 2015 “geld is op” Verkeerde keuzes gemeente qua inrichting Er vindt geen tijdige uitwisseling van informatie plaats De samenwerkende gemeenten verschillen veel van inzicht over de risicoverevening Risico’s beleidsveld Jeugdzorg Kindje overlijdt Doktertje spelen Professionals ondervinden teveel bureaucratie en daardoor vrijheidsbeperking van handelen AWBZ - WMO Er ontstaat een discussie in de media over verlies aan werkgelegenheid bij aanbiedende partijen De gemeente is te afhankelijk van zorgaanbieders Zorgaanbieder gaat failliet Cliënten die tussen wal en het schip vallen Participatiewet  De verwachting is dat er een tekort kan ontstaan op het WSW deel. Dit tekort zal ten koste gaan van het budget van het W-deel en de re-integratie voorziening.  Het overleg tussen de gemeenten en de partners vergt teveel tijd  Er worden niet voldoende kansen benut om banen te creëren. 15

16 Leren van fouten Negatieve foutencultuur  Verdoezelen fouten  Afstraffen fouten  Angst door fouten  Fouten niet zien  Misplaatste arrogantie Positieve foutencultuur  Praten over fouten  Leren van fouten  Risico nemen  Zoeken naar oorzaken  Open voor reflectie

17 17 www.risicomanagement.nl Risico’s beheersen ZELF DRAGENVermijdenVerminderenAccepteren DELEN OVERDRAGEN

18

19 19 www.risicomanagement.nl

20 20 www.risicomanagement.nl Tot slot…  Risico-analyse als basis voor onderhandelingen  Let op exit en goede governance samenwerkingsverbanden (max 6 jr)  Reserveer voor tegenvallers  Investeer in organisatie en ontwikkelingstraject  Diversiteit en reflectie in projectgroep

21 Samenwerking Cli ënten Organisatie, innovatie & leren Interne Processen Doelstellingen 1/1/2017 VISIE Gefaseerde aanpak Verdeling aantal `dure cliënten` Flexibiliteit in samenwerkings- overeenkomsten Hoge motivatie personeel Proactieve werkwijze Voldoende gekwalificeerd personeel Inbouwen reflectiemomenten op werkwijzen Juiste balans maatwerk vs. standaardisatie Sterke filter 1e en 2e lijn Sterke filter 1e en 2e lijn Realisatie doelstellingen binnen beschikbare middelen Het wijkteam in het gebied is voor 100% herkenbaar bij de doelgroep 95% van alle aanvragen heeft binnen 10 werkdagen adequaat aanbod De inzet van 2e Lijns zorg is met 10% afgenomen t.o.v. 2012 Gemotiveerd `nee` willen en kunnen zeggen Snel op- en af kunnen schalen Soepele overgang Koppeling inhoudsgerichte en bedrijfsproces gerichte mensen Optimale prijs/kwaliteit- verhouding 1e lijn Overlap tussen regelingen eruit “Wij willen dat alle hulp- en zorgbehoevenden de kans krijgen om zich te ontwikkelen en naar eigen vermogen mee te doen in de samenleving.” “Wij willen dat alle hulp- en zorgbehoevenden de kans krijgen om zich te ontwikkelen en naar eigen vermogen mee te doen in de samenleving.” Het productenpakket biedt ruimte voor maatwerk 5 5 2 2 6 6 8 8 8 8 4 4 13 11 1 1 3 3 4 4 9 9 6 6 10 11 5 5 9 9 6 6 9 9 12 13 6 6 2 2 1 1 7 7 8 8 2 2


Download ppt "1 www.risicomanagement.nl Risicomanagement binnen de decentralisaties In het sociale domein Regionale bijeenkomst 11 juni 2014 gemeenteraden over decentralisatiedossiers."

Verwante presentaties


Ads door Google