De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgstandaard dementie in uitvoering Studiemiddag belangenbehartiging 9 oktober 2014 Van harte welkom!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgstandaard dementie in uitvoering Studiemiddag belangenbehartiging 9 oktober 2014 Van harte welkom!"— Transcript van de presentatie:

1 Zorgstandaard dementie in uitvoering Studiemiddag belangenbehartiging 9 oktober 2014 Van harte welkom!

2 www.alzheimer-nederland.nl

3 12.00 uurinloop met lunch 13.00 uurintermezzo 13.05 uur Welkom door Jasper Kimenai 13.10 uur Actualiteit en lobby door Julie Meerveld 14.00 uur Presentatie webversie: 10 meest gestelde vragen bij dementiezorg door Anne-marie Bruijs en Laurens van Klaveren (ontwerpbureau Onstuimig) Intermezzo: een vermoeden van dementie 14.30 uur Wethouder Blokhuis van Apeldoorn over Zorgstandaard Dementie Reactie Minie Walma, voorzitter afdeling Oost-Veluwe 14.40 uur koffie- en theepauze 15.00 uur Intermezzo: diagnose praktijkvoorbeeld Zorgprogramma Haaglanden intermezzo: dementie en thuiswonend casemanagement intermezzo: dementie en uitwonend 15.40 uur Afsluiting door Anne-marie Bruijs 16.00-17.00Borrel Programma studiemiddag Zorgstandaard Dementie in uitvoering

4 Roelie Actualiteit en lobby

5 Zorgstandaard en Deltaplan  Lobby Den Haag  Inkoop dementieketens en casemanagement  De transitie in 2015 Actualiteit en lobby

6 Zorgstandaard en Deltaplan Praktijkverbeterprogramma: met doel landelijk gebruik van de zorgstandaard als onderdeel van het Deltaplan -regio’s stellen zorgprogramma’s op en voeren deze uit -opvissen ervaringen -methode ontwikkelen om zorgstandaard te actualiseren -één keer zorgstandaard actualiseren Status: Uitgebreid plan is klaar met breed draagvlak Financiers gezocht, belangstelling bij verzekeraars Koppeling aan ontwikkeling Dementieregister Actualiteit en lobby

7

8  Zorgstandaard en Deltaplan Lobby Den Haag  Inkoop dementieketens en casemanagement  De transitie in 2015 Actualiteit en lobby

9 Hervorming langdurige zorg betekent verandering in Wmo, ZvW en Wlz vanaf 2015: Extramurale begeleiding/ dagbesteding incl bijbehorend vervoer naar Wmo (huishoudelijke zorg en mantelzorgondersteuning zaten al in Wmo). Uitvoering: gemeenten. Extramurale behandeling, verpleging en verzorging naar ZvW (inclusief casemanagement). Uitvoering: verzekeraars. Intramurale zorg naar Wet Langdurige zorg exclusief casemanagement. Uitvoering: zorgkantoren.  Versnippering neemt toe, cliënt niet centraalcliënt niet centraal Voornemen tot experimenten met overheveling van Wlz naar ZvW/ Wmo Actualiteit en lobby

10 Verandering in Wmo, ZvW en Wlz vanaf 2015: Dagbesteding:  Het is aan de gemeente of deze dagbesteding als voorziening aanbiedt Casemanagement Casemanagement in ZvW, niet in Wlz. Gemeenten kunnen sociale wijkteams opzetten en financieren. Als gemeente willen dat een wijkverpleegkundige of casemanager onderdeel is van sociaal wijkteam dan moeten ze hierover afspraken maken met zorgverzekeraars Zorgstandaard dementie ZvW en Wlz verwijzen naar actuele standaarden (ZSD)  In Wmo is Zorgstandaard dementie niet verplicht. KING kan Zorgstandaard dementie gebruiken bij opstellen kwaliteitsstandaarden voor gemeenten. Contact met Anja Richt. Actualiteit en lobby

11 Actualiteit: Gemeenten stellen verordeningen maatschappelijke ondersteuning op Tips van belangenbehartiger: Let op eigen bijdragen: als een voorziening ‘algemeen gebruikelijk’ wordt genoemd dan telt deze niet mee in de maximale eigen bijdrage Let op termijnen: soms krijgen ‘cliënten’ heel kort tijd om een plan in te dienen en gemeenten weken de tijd (“je vraagt geen hulp omdat je koude voeten hebt”) Let op vage formuleringen (passende hulp? Wat is passend? Wie bepaalt dat? Vraag om verduidelijking van vage termen. Bv. “Eigen kracht” is het toverwoord van vandaag maar vaag. Let op klachtenregelingen, bezwaarprocedures, privacy (bij bv huisbezoeken). Heeft de “cliënt” keuzevrijheid? Actualiteit en lobby

12  Zorgstandaard en Deltaplan  Lobby Den Haag Inkoop dementieketens en casemanagement  De transitie in 2015 Actualiteit en lobby

13 Mijlpaal: basis voor financiering van casemanagement voor 2015. Aanspraak wijkverpleging (€3,1 miljard), prestatie verpleging, segment 2. Ook de ‘oude’ beleidsregel ketenzorg (AWBZ) dementie is eenmalig omgezet in een beleidsregel (ZvW) voor financiering van de ketenstructuur in 2015. Maar nu lijkt het erop dat we de aanbieders en verzekeraars op onze knieën moeten smeken om ermee aan de slag te gaan. Meest gestelde vragenMeest gestelde vragen. Analyse van inkoopplannen aanspraak wijkverpleging: best goed (contact Actiz) Let op het geld: follow the money Inkoop is gestart: de bal ligt bij verzekeraars en aanbieders Rond 20 november klaar! Dan moeten we het net ophalen Actualiteit en lobby

14  Zorgstandaard en Deltaplan  Lobby Den Haag  Inkoop dementieketens en casemanagement De transitie in 2015 Actualiteit en lobby

15

16

17 Hoe gaan we de effecten van de transitie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers monitoren?  Veel monitoren zijn in omloop (36?): wat kunnen we toevoegen?  Andere monitoren zijn niet ziektespecifiek  Cliëntenperspectief scoort matig (rapportage benchmark ketenindicatoren Vilans)rapportage benchmark ketenindicatoren Vilans  Zorgplannen niet op orde (rapportage benchmark ketenindicatoren Vilans) Wat hebben we te bieden? Alzheimerpanel (1000 deelnemers, niet alle gemeenten) 240 alzheimer cafés 52 afdelingen Vast inkoopoverleg met verzekeraars Actualiteit en lobby

18 Suggesties voor lobbyplan 2015 om de Transitie te monitoren ?

19 Lancering miniwebsite maandag 10 november 2014, dag van de mantelzorg Doelgroep: mantelzorgers/betrokkenen en mensen met dementie Doel: Empoweren in hun vragen bij hun zoektocht naar goede hulp rondom dementie Vragen aan u: 1) wat vindt u van de concept minisite? 2) Welke tips heeft u voor de doelgroep Zodat: De doelgroep met voldoende informatie naar hulpverlener kan gaan en kan voorbereiden op stappen die gezet moeten worden www.10vragenbijdementiezorg.nl

20 Basis is 10 voorwaarden publieksversie Zorgstandaard Dementie Januari-juni Uitkomsten dementiemonitor, analyse vragen forum/infobox/telefoon Eerste set met 10 vragen gedeeld met collega’s Toetsing van deze set bij mantelzorgers Toetsing van deze set bij belangenbehartigers Juli-sept Bevragen van alzheimerpanel en casemanagers wat de meest gestelde vragen zijn Toetsing van design minisite bij mantelzorgers en belangenbehartigers Okt-dec Feedback + nieuw materiaal van 50 belangenbehartigers (9/10) Promofilmpje maken 10 november lancering Print pdf’s maken (=de nieuwe papieren versie van de Zorgstandaard Dementie?) Voorbereiding in 2014

21 Vermoeden van dementie Diagnose Thuiswonen met dementie Als thuiswonen niet meer gaat De 10 vragen


Download ppt "Zorgstandaard dementie in uitvoering Studiemiddag belangenbehartiging 9 oktober 2014 Van harte welkom!"

Verwante presentaties


Ads door Google