De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De toekomst van casemanagement bij dementie…… Breda 26 november 2013, Julie Meerveld,

Verwante presentaties


Presentatie over: "De toekomst van casemanagement bij dementie…… Breda 26 november 2013, Julie Meerveld,"— Transcript van de presentatie:

1 De toekomst van casemanagement bij dementie…… Breda 26 november 2013, Julie Meerveld, j.meerveld@alzheimer-nederland.nl; @juliemeerveldj.meerveld@alzheimer-nederland.nl

2 Inhoud 1.Wie zijn wij? 2.De zorgstandaard dementie 3.Wat vindt de mantelzorger belangrijk? 4.Casemanagement: inhoudelijke wensen 5.Financiering casemanagement 6.Samenwerking met gemeenten

3 Dan D d Wie wij zijn Patiëntenorganisatie én gezondheidsfonds * belangenbehartiging * publiekscampagnes * voorlichting * fondsenwerving * lotgenotencontact * wetensch. onderzoek PatiëntenorganisatieGezondheidsfonds Regionale afdelingen: 52Donateurs: > 100.000 Alzheimer Cafés: > 225Vrijwilligers collecte: circa 30.000 Actieve vrijwilligers: > 5.500Jaaromzet: €12 miljoen Landelijk Dementie ProgrammaAlzheimer Centra Inkoop Leidraad DementieJaarlijkse subsidieronde Zorgstandaard DementieActie4alzheimer Campagne Muziekherinneringen

4

5

6 Wat wij doen: belangenbehartiging Regionaal en lokaal Met besturen van afdelingen en met speciale getrainde regionale belangenbehartigers 1.Participatie in regionale dementieketens 2.In gesprek met zorgkantoren over inkoop dementiezorg 3.In gesprek met gemeenten: dementievriendelijke gemeenschap en input voor gemeenteverkiezingen 19 maart 2014 Landelijk •Visie op langdurige zorg en dementiehulp •Standpunten over actuele onderwerpen: oa Zorg en Dwang, CvZ advies over casemanagement, miljoenennota, wetsvoorstel Wmo, wetsvoorstel Langdurige Zorg, aangekondigde brief van de staatssecretaris over dementie

7

8 Dementievriendelijke gemeenschap •Taboe doorbreken •Burgers informeren over dementie •Participatiemaatschappij? help mensen met dementie en mantelzorgers daarbij •We doen een beroep op de samenleving: ondernemers, winkeliers, verenigingen, buren

9 Doelen belangenbehartiging tot 2015? •Tijdige diagnostiek (van 45%-> 25% zonder diagnose) •Langer thuis (van 70% ->80% woont thuis) •Overbelasting mantelzorg omlaag (nu 42%) •Integrale zorg: autorisatie en implementatie zorgstandaard •Landelijke dekking en financieringstitel casemanagement (per 400.000 inwoners 30fte) •Dementievriendelijke gemeenschap: www.alzheimer-nederland.nl/dementievriendelijk www.alzheimer-nederland.nl/dementievriendelijk

10 Zorgstandaard dementie: integrale zorg Info voor publiek Signa- leren & actief verwij- zen Info voor publiek Signa- leren & actief verwij- zen WMO-loket Huisarts Casefinding WMO-loket Huisarts Casefinding Assessment (Medische) diagnose + Zorgplan Assessment (Medische) diagnose + Zorgplan Multi – discipli nair team Behandeling Begeleiding Steun Huish.zorg en hulp bij ADL Activiteiten Respijthulp Crisishulp Aangepast wonen Behandeling Begeleiding Steun Huish.zorg en hulp bij ADL Activiteiten Respijthulp Crisishulp Aangepast wonen Casemanagement en zorgplan Controle & management: indicatoren, taken & bevoegdheden, criteria voor goed ketenmanagement financiering Effecten mensen met dementie en mantel- zorgers

11 Zorgstandaard dementie www.alzheimer-nederland.nl/beterezorg Ook: publieksversie Zorgstandaard dementie Wij stimuleren dementienetwerken om vanuit zorgstandaard (beschrijft WAT goede zorg is) een zorgprogramma (beschrijft WIE en HOE) te maken

12 Wat willen mantelzorgers van mensen met dementie? Landelijke peilingen van Alzheimer Nederland en Nivel: •LDP-monitor in 2007 en 2009 •Dementiemonitor Mantelzorg (2012) •“Werk in uitvoering”: Dementiemonitor Mantelzorg (2014)

13 Uitkomsten Dementiemonitor mantelzorg 2012 Onder 2400 mantelzorgers 77% heeft moeite met veranderingen in gedrag, Belasting is onverminderd hoog, zie grafiek Top 3 behoeften: 1 Informatie 2. Casemanagement 3. Dagactiviteiten Verbeterpunten: 1.Diagnostiek 2.Afstemming 3.Crisishulp

14 Casemanager helpt, want mantelzorger Bron: Evaluatie casemanagement, 2012 door Nivel en Trimbos •Oordeelt positief, rapportcijfer 8 • Ervaart begrip en aandacht • Kan beter omgaan met probleemgedrag • Kan beter bij iemand terecht •Is beter op de hoogte van zorg- en ondersteuningsmogelijkheden, krijgt meer uitleg over dementie • Is minder eenzaam, deelt zorgen •Gaat minder naar de huisartsenpost • Bezoek dagactiviteiten verdubbelt •Reageert snel

15 Casemanager helpt, want helpt bij hartewensen van mantelzorger •Oordeelt positief, rapportcijfer 8 • Ervaart begrip en aandacht • Kan beter omgaan met probleemgedrag • Kan beter bij iemand terecht •Is beter op de hoogte van zorg- en ondersteuningsmogelijkheden, meer uitleg over dementie • Is minder eenzaam, deelt zorgen •Gaat minder naar de huisartsenpost • Bezoek dagactiviteiten verdubbelt •Reageert snel

16 Wat mag je van casemanagement verwachten? •Dat alle problemen opeens verdwijnen? Nee. •Dat de kwaliteit van leven verbetert? Ja…maar dat zien we nog niet … •Wat we wel zien: het loopt minder vaak uit de hand, en mantelzorgers zijn beter toegerust.

17 Veel professionals willen wel casemanager zijn

18 Wat verwachten wij van casemanagers? •HBO-plus, bij voorkeur verpleegkundige •Onafhankelijke advisering •Biedt continuïteit, geen ‘overdracht’ •Samenwerken met huisarts •Participatie multidisciplinair overleg •Korte lijnen in dementieketen •Regelt maar helpt ook •En: ga niet alles zelf doen, schakel de keten in Geen splitsing in basis en complex casemanagement •Je weet bij de diagnose dementie dat het om een fatale progressieve ziekte gaat en dat het complex wordt •Biedt dus vanaf het begin het vaste vertrouwde gezicht.

19 Inhoudelijke aandachtspunten? 1.Opsporen van mensen met dementie en begeleiden naar diagnose 2.Mensen leren dementie herkennen: groepsvoorlichting 3.Alzheimer café bezoeken en ernaar verwijzen 4.Bespreken crisisinterventies vooraf met brede netwerk rond mensen met dementie Algemeen Verwijs mensen met dementie en hun mantelzorgers naar onze website met informatie, het forum, de alzheimer experience (een webbased film over dementie), de alzheimertelefoon en de alzheimerassistent

20 Financiering casemanagement •Zorgstandaard dementie incl. casemanagement en is richtinggevend ook in nieuw wetsvoorstel Wmo •Huidige financiering = houtje-touwtje, - ZvW, AWBZ, Wmo - Beleidsregel (2014: 15.5 mln) •CVZ werkt aan aanspraak en duiding casemanagement in kader van verpleging thuis (ZvW) zorgpunt van Alzheimer Nederland: het verschil met wijkverpleging is onvoldoende duidelijk •Volg de beroepsvereniging voor casemanagers bij dementie. •Samenwerking met gemeenten opzoeken voor aansluiting begeleiding en ondersteuning mantelzorg

21 Wensen Ketensamenwerking Samenwerken met gemeenten! Maar hoe? Wat zijn jullie ideeën? Sociaal wijkteam (schaal 1: 50.000?) Jeugd Oudere dementie GGZ Som. dorps coach

22 •Geef je op als vrijwilliger bijvoorbeeld als belangenbehartiger, in het alzheimer café •Voor het laatste nieuws over dementie: Like ons op facebook Volg ons op twitter Kijk op youtube •Dementiemonitor mantelzorg 2013: vraag mantelzorgers om mee te doen: zie flyer Hoe kun je verder helpen?

23 Succes! Julie Meerveld j.meerveld@alzheimer-nederland.nl 06-12899916 @juliemeerveld Steun ons: als vrijwilliger of donateur!


Download ppt "De toekomst van casemanagement bij dementie…… Breda 26 november 2013, Julie Meerveld,"

Verwante presentaties


Ads door Google