De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De toekomst van casemanagement bij dementie……

Verwante presentaties


Presentatie over: "De toekomst van casemanagement bij dementie……"— Transcript van de presentatie:

1 De toekomst van casemanagement bij dementie……
Breda 26 november 2013, Julie

2 Inhoud Wie zijn wij? De zorgstandaard dementie
Wat vindt de mantelzorger belangrijk? Casemanagement: inhoudelijke wensen Financiering casemanagement Samenwerking met gemeenten

3 Patiëntenorganisatie
Wie wij zijn Dan D d Patiëntenorganisatie én gezondheidsfonds * belangenbehartiging * publiekscampagnes * voorlichting * fondsenwerving * lotgenotencontact * wetensch. onderzoek Patiëntenorganisatie Gezondheidsfonds Regionale afdelingen: 52 Donateurs: > Alzheimer Cafés: > 225 Vrijwilligers collecte: circa Actieve vrijwilligers: > 5.500 Jaaromzet: €12 miljoen Landelijk Dementie Programma Alzheimer Centra Inkoop Leidraad Dementie Jaarlijkse subsidieronde Zorgstandaard Dementie Actie4alzheimer Campagne Muziekherinneringen

4 1 Kan de alzheimer assistent brochures / boeken (alzheimer assistent) vervangen? 2 Voor welke doelgroepen 3 Welke werkvormen vindt u aantrekkelijk 4 zou u het adviseren aan mantelzorgers? Welke? Kan het in de plaats van wat een verzorgende bespreekt met de mantelzorger?

5

6 Wat wij doen: belangenbehartiging
Landelijk Visie op langdurige zorg en dementiehulp Standpunten over actuele onderwerpen: oa Zorg en Dwang, CvZ advies over casemanagement, miljoenennota, wetsvoorstel Wmo, wetsvoorstel Langdurige Zorg, aangekondigde brief van de staatssecretaris over dementie Regionaal en lokaal Met besturen van afdelingen en met speciale getrainde regionale belangenbehartigers Participatie in regionale dementieketens In gesprek met zorgkantoren over inkoop dementiezorg In gesprek met gemeenten: dementievriendelijke gemeenschap en input voor gemeenteverkiezingen 19 maart 2014

7

8 Dementievriendelijke gemeenschap
Taboe doorbreken Burgers informeren over dementie Participatiemaatschappij? help mensen met dementie en mantelzorgers daarbij We doen een beroep op de samenleving: ondernemers, winkeliers, verenigingen, buren

9 Doelen belangenbehartiging tot 2015?
Tijdige diagnostiek (van 45%-> 25% zonder diagnose) Langer thuis (van 70% ->80% woont thuis) Overbelasting mantelzorg omlaag (nu 42%) Integrale zorg: autorisatie en implementatie zorgstandaard Landelijke dekking en financieringstitel casemanagement (per inwoners 30fte) Dementievriendelijke gemeenschap:

10 Zorgstandaard dementie: integrale zorg
Effecten mensen met dementie en mantel-zorgers Behandeling Begeleiding Steun Huish.zorg en hulp bij ADL Activiteiten Respijthulp Crisishulp Aangepast wonen Info voor publiek Signa-leren & actief verwij-zen Multi – disciplinair team WMO-loket Huisarts Casefinding Assessment (Medische) diagnose + Zorgplan Casemanagement en zorgplan Controle & management: indicatoren, taken & bevoegdheden, criteria voor goed ketenmanagement financiering

11 Zorgstandaard dementie
Ook: publieksversie Zorgstandaard dementie Wij stimuleren dementienetwerken om vanuit zorgstandaard (beschrijft WAT goede zorg is) een zorgprogramma (beschrijft WIE en HOE) te maken

12 Wat willen mantelzorgers van mensen met dementie?
Landelijke peilingen van Alzheimer Nederland en Nivel: LDP-monitor in 2007 en 2009 Dementiemonitor Mantelzorg (2012) “Werk in uitvoering”: Dementiemonitor Mantelzorg (2014)

13 Uitkomsten Dementiemonitor mantelzorg 2012
Onder 2400 mantelzorgers 77% heeft moeite met veranderingen in gedrag, Belasting is onverminderd hoog, zie grafiek Top 3 behoeften: 1 Informatie 2. Casemanagement 3. Dagactiviteiten Verbeterpunten: Diagnostiek Afstemming Crisishulp De uitkomsten van de dementiemonitor geeft belangrijke informatie over wat mantelzorgers belangrijk vinden. Kijk of er een regiorapportage is van uw regio. Bepaal met uw afdelingen de speerpunten en draag dit uit aan uw dementienetwerk en gemeente. De peiling dagbesteding 2013 geeft belangrijke informatie over de mening van ruim 400 mantelzorgers. Hier vindt u de uitkomsten daarvan Alzheimer Nederland heeft inkoopadviezen dagbesteding opgesteld voor gemeenten. Die vindt u op

14 Casemanager helpt, want mantelzorger
Bron: Evaluatie casemanagement, 2012 door Nivel en Trimbos Oordeelt positief, rapportcijfer 8 Ervaart begrip en aandacht Kan beter omgaan met probleemgedrag Kan beter bij iemand terecht Is beter op de hoogte van zorg- en ondersteuningsmogelijkheden, krijgt meer uitleg over dementie Is minder eenzaam, deelt zorgen Gaat minder naar de huisartsenpost Bezoek dagactiviteiten verdubbelt Reageert snel

15 Casemanager helpt, want helpt bij hartewensen van mantelzorger
Oordeelt positief, rapportcijfer 8 Ervaart begrip en aandacht Kan beter omgaan met probleemgedrag Kan beter bij iemand terecht Is beter op de hoogte van zorg- en ondersteuningsmogelijkheden, meer uitleg over dementie Is minder eenzaam, deelt zorgen Gaat minder naar de huisartsenpost Bezoek dagactiviteiten verdubbelt Reageert snel

16 Wat mag je van casemanagement verwachten?
Dat alle problemen opeens verdwijnen? Nee. Dat de kwaliteit van leven verbetert? Ja…maar dat zien we nog niet … Wat we wel zien: het loopt minder vaak uit de hand, en mantelzorgers zijn beter toegerust.

17 Veel professionals willen wel casemanager zijn

18 Wat verwachten wij van casemanagers?
HBO-plus, bij voorkeur verpleegkundige Onafhankelijke advisering Biedt continuïteit, geen ‘overdracht’ Samenwerken met huisarts Participatie multidisciplinair overleg Korte lijnen in dementieketen Regelt maar helpt ook En: ga niet alles zelf doen, schakel de keten in Geen splitsing in basis en complex casemanagement Je weet bij de diagnose dementie dat het om een fatale progressieve ziekte gaat en dat het complex wordt Biedt dus vanaf het begin het vaste vertrouwde gezicht.

19 Inhoudelijke aandachtspunten?
Opsporen van mensen met dementie en begeleiden naar diagnose Mensen leren dementie herkennen: groepsvoorlichting Alzheimer café bezoeken en ernaar verwijzen Bespreken crisisinterventies vooraf met brede netwerk rond mensen met dementie Algemeen Verwijs mensen met dementie en hun mantelzorgers naar onze website met informatie, het forum, de alzheimer experience (een webbased film over dementie), de alzheimertelefoon en de alzheimerassistent

20 Financiering casemanagement
Zorgstandaard dementie incl. casemanagement en is richtinggevend ook in nieuw wetsvoorstel Wmo Huidige financiering = houtje-touwtje, - ZvW, AWBZ, Wmo - Beleidsregel (2014: 15.5 mln) CVZ werkt aan aanspraak en duiding casemanagement in kader van verpleging thuis (ZvW) zorgpunt van Alzheimer Nederland: het verschil met wijkverpleging is onvoldoende duidelijk Volg de beroepsvereniging voor casemanagers bij dementie. Samenwerking met gemeenten opzoeken voor aansluiting begeleiding en ondersteuning mantelzorg

21 Wensen Ketensamenwerking
Samenwerken met gemeenten! Maar hoe? Wat zijn jullie ideeën? Sociaal wijkteam (schaal 1: ?) dorpscoach dorpscoach Jeugd Oudere dementie dorpscoach dorpscoach Som. GGZ dorpscoach dorpscoach

22 Hoe kun je verder helpen?
Geef je op als vrijwilliger bijvoorbeeld als belangenbehartiger, in het alzheimer café Voor het laatste nieuws over dementie: Like ons op facebook  Volg ons op twitter Kijk op youtube Dementiemonitor mantelzorg 2013: vraag mantelzorgers om mee te doen: zie flyer

23 Succes! Julie Meerveld j.meerveld@alzheimer-nederland.nl 06-12899916
Steun ons: als vrijwilliger of donateur!


Download ppt "De toekomst van casemanagement bij dementie……"

Verwante presentaties


Ads door Google