De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Quick win Vermindering personele kosten en bedrijfskosten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Quick win Vermindering personele kosten en bedrijfskosten"— Transcript van de presentatie:

1 Quick win Vermindering personele kosten en bedrijfskosten
Michel Houtepen, controller Cubiss

2 Personele kosten Eerste twee jaar ziekte
Na twee jaar WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA valt uiteen in twee delen IVA, inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten WGA, Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten Doorlichten personele kosten Doorlichten werkgeverskosten HR-gerelateerde kosten en risico’s Administratieve processen optimaliseren Optimaal gebruik maken netwerkmiddelen Beeld > Koptekst en voettekst...

3 1) Eerste twee ziektejaren
Werkgever verplicht twee jaar loon door te betalen Diverse mogelijkheden: Eigen risico, werkgever betaalt salariskosten zelf Risico ondergebracht bij verzekeraar Stop-loss, uitkering nadat kosten bepaald bedrag overstijgen Conventioneel, uitkering nadat werknemer bepaalde periode ziek is geweest 2. Analyseer verzuimprocedure Terugdringen kort ziekteverzuim 3. Herijk dienstverlening arbodienst Verplichting contract bedrijfsarts, geen verplichte arbodienst

4 Vervolg eerste twee ziektejaren
Vervolg akties eerste twee ziektejaren: Laat nieuwe offerte maken Verzuimverzekering,al of niet in combinatie met arbodienst Bedrijfsarts / arbodienst Maak afweging wat de kosten afgelopen jaren zijn geweest Toekomstige kosten?

5 2) IVA/WGA (WIA)-premie
WGA-premie valt uiteen in twee delen Basispremie IVA/WGA (WIA) Voor iedereen gelijk In 2010 basispremie 5,7% 2. Gedifferentieerde WGA-premie UWV of privaat Voor 2010 bij grote werkgevers premie tussen 0,6 en 2,12% Grote werkgever heeft loonsom 2008 meer dan € ,00 Vervolg akties/ mogelijke bezuinigingen: Werkgever kan eigen risicodrager worden voor de WGA Werkgever draagt maximaal 10 jaar risico WGA-uitkering Particulier herverzekeren risico mogelijk Werkgever kan 50% WGA-premie verhalen op werknemers nettoloon

6 Vervolg eigenrisicodrager WGA
Werkgever kan 2 maal per jaar uit publiek stelsel treden: op 1 januari en 1 juli aanvraag indienen voor 1 oktober of 1 april Gedifferentieerde WGA-premie is afhankelijk van aantal factoren: Verzuimpercentage Leeftijd werknemers Aantal werknemers dat eerder arbeidsongeschikt werd Langdurig zieke werknemer die mogelijk instromen in WGA brandende huizen / inlooprisico

7 Vervolg eigenrisicodrager WGA
Voorbeeld: Totale loonsom bibliotheek € , geen WGA-instroom laatste jaar Stel 1% WGA-premie bij UWV van € = € Bij verzekeraar X kan WGA premie 0,3% bedragen van € =€ 4.500,00 Jaarlijks premievoordeel is € minus € 4.500,- = € Let op: Eigen risicodrager WGA betaalt Private premie verzekeraar Premie aan UWV (publiek) voor werknemers die vanaf 2007 in de WGA zijn ingestroomd en voordat de private verzekering van start is gegaan voor de duur van 10 jaar

8 3) Doorlichten personele kosten
Controleer uitgaven ORT met verplichtingen uit CAO Bijvoorbeeld alleen ORT 50 % of 90% voor zondagdiensten Zaterdag alleen ORT na uur en voor uur ORT op feestdagen Minimaliseer overwerk Stimuleer tijd voor tijd in plaats van uitbetalen Bekijk personeelsopbouw aan de hand van de personele bezettingsanalyse van Cubiss Stimuleer gebruik maken van prepensioen, mogelijk voor 60-plusser (zie site

9 Vervolg doorlichten personele kosten
Inzet vrijwilligers Let op kaders CAO: geen gereguleerde functies opdragen aan vrijwilligers Bekijk de arbeidsvoorwaarden voor werknemers Meer inzet personeel onder 23 jaar Geen werknemerspremie voor werknemers onder 23 met loon tot € 600,00 per maand Gebruik maken fiscale faciliteiten Afdrachtvermindering onderwijs bij gebruik maken beroepsonderwijs, werklozen WAJONG-ers in dienst nemen

10 Vervolg doorlichten personele kosten
Combinatie personeel met andere bibliotheken Samen efficienter / sterker Maak (tijdelijk) gebruik van personeel bij andere bibliotheken HR-centrum (in- door- en uitstroom) Productiviteit medewerkers beter benutten Efficiënter inroosteren Efficiënter werken, kijk eens bij de buren Arbeidsethos medewerkers

11 Vermindering bedrijfskosten
Gezamenlijk inkoop van Energie Accountantsdienst Beveiliging Kantoormiddelen Verzekering Een automatiseringssysteem Collectioneren Kwantumkortingen

12 Vervolg vermindering bedrijfskosten
3. Subsidie, sponsoring, fondswerving Innovatie voucher 4. SLA contracten met gemeenten Huisvesting Apart beoordelen Flexibeler gebruik (kantoor)ruimte Sale en lease back Samenwerken met andere partners binnen zelfde locatie Teruggaaf energiebelasting 6. VNG instaptarief ( € 11,- basisniveau excl huisvesting)

13 Vragen?


Download ppt "Quick win Vermindering personele kosten en bedrijfskosten"

Verwante presentaties


Ads door Google