De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 WGA: Publiek of Privaat? EFD Noord i.s.m. Jaap Pool Assen, 9 februari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 WGA: Publiek of Privaat? EFD Noord i.s.m. Jaap Pool Assen, 9 februari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 1 WGA: Publiek of Privaat? EFD Noord i.s.m. Jaap Pool Assen, 9 februari 2011

2 2 Verzuimverzekeringen 2011: Nieuwe ziekengeldcontracten = werkgeversrisico Nieuwe uittreedronde WGA: opzeggen voor 1 april met focus op grote bedrijven: Eigen risicodragen WGA = werkgeversrisico Collectieve ongevallen verzekering WIA Advies aan werknemers: WGA hiaat en WIA AOP= werknemersrisico

3 3 Verzuim en arbeidsongeschiktheid: WIA Ziekengeld: twee jaar loondoorbetaling (werkgever = ERD) WIA 1e jaar2e jaar 70 65 jr. 0 WULBZWULBZ 100 CAO WIA Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

4 4 Personeel kost geld = 60% x totale lasten Ziek personeel kost veel meer geld Managen van verzuim = (veel)geld verdienen Positief beïnvloeden via preventie en re-integratie (PreventNed: Jan Plat) Voorbeeld: Loonsom € 300.000 = 10 FTE’s Verzuim = 5% = €15.000 ( effectief € 30.000) Van 5% naar 4% = € 3000 (effectief € 6.000)

5 5 Historie WAO/WIA 1 januari 2006 is de WIA de WAO opgevolgd. Werknemers met een eerste ziektedag na 01-01-2004 komen na 2 jaar loondoorbetaling in de WIA Werknemers met een WAO uitkering behouden dit recht Vanaf 01-01-2006 mogelijkheid eigenrisicodragen WGA Werkgever betaalt altijd basispremie voor WAO,WGA en IVA (5,1%) Werkgever betaalt gedifferentieerde premie voor WGA tenzij ERD

6 6 104 weken ziekte (Loondoorbetaling Werkgever) Geen uitkering < 35% WIA Poort (Beoordeling UWV) 80%-100% duurzaam 35%-80% of > 80% niet duurzaam WGAIVA WIA

7 7 WIA: Cijfers anno 01- 01- 2011 Aantal nieuwe uitkeringen sinds 01-01-2006130.000 waarvan 22.200 beëindigd. Totaal aantal uitkeringen per 01-01-2011 107.800 Aantal Uitkeringen IVA per 01-01-2011 27.400 Aantal Uitkeringen WGA per 01-01-2011 80.400 Aantal WGA Gedeeltelijk (35-80%)19.305 Aantal WGA Volledig (80-100)55.714

8 8 WIA: Cijfers over het jaar 2010 Aantal ontvangen aanvragen in 2010: 36.587 Gedeeltelijk WGA in 2010 4.549 Volledig WGA in 201010.627 IVA in 2010 4.839 Totaal toegekend in 201020.015 Totaal afgewezen16.572 Aantal < 35% a.o. 7.549

9 9 70 65 jr. 0 WULBZ Loongerelateerde uitkering Vervolguitkering (minimumloon) Max 3 jr + 2 mnd 1e jaar 2e jaar 100 CAO Loonaanvulling Uitkeringsfases in de WGA

10 10 70 65 jr. 0 WULBZ WULBZ Werkhervattings- kas Vervolg uitkering UWV Max 10 jaar 1e jaar 2e jaar 100 CAO Loonaanvulling UWV Grondslag premiedifferentiatie WGA

11 11 70 65 jr. 0 WULBZ WULBZ Rekening eigenrisicodrager Vervolg uitkering UWV Max 10 jaar 1e jaar 2e jaar 100 CAO Loonaanvulling UWV Grondslag eigenrisicodragen WGA

12 12 MinimaalGemiddeldMaximaal 0,59%0,53%1,59%0,56%0,55%1,65% 20102011 UWV: WGA premie klein bedrijf < € 747.500

13 13 MinimaalGemiddeldMaximaal 0,06%0,53%2,12%0,07%0,55%2,20% 20102011 UWV: WGA premie groot bedrijf > € 747.500

14 14 Berekenen van gedifferentieerde premie Formule gedifferentieerde premie: Rekenpremie = 0,62% + een opslag (straf) of een korting (beloning). De opslag of korting wordt berekend door de Correctiefactor (=1,96) te vermenigvuldigen met het (individuele a.o risico – gemiddeld a.o risico =0,28) Bepaal het individuele arbeidsongeschiktheidsrisico: Delen van de gemiddelde arbeidsongeschiktheidslasten T-2 door gemiddelde loonsom T-2 t/m T-6.

15 15 Berekenen van gedifferentieerde premie: De formule voor 2011, 2010 en 2009 Formule voor 2011: Rekenpremie + Corr.facor x (Indivd.ao % - gemidd.ao %) = 0,62 + 1,96 x ( ? - 0,28 ) = Formule voor 2010: Rekenpremie + Corr.facor x (Indivd.ao % - gemidd.ao %) = 0,59 + 1,47 x ( ? - 0,36 ) = Formule voor 2009: Rekenpremie + Corr.facor x (Indivd.ao % - gemidd.ao % ) = 0,47 + 0,69 x ( ? - 0,71 ) =

16 16 Voorbeeld van gedifferentieerde premie 2011 Rekenpremie + Corr.facor x (Indivd.ao % - gemidd.ao %) = 0,62 + 1,96 x ( ? - 0,28 ) = Een werkgever heeft in 2007 een WGA-instromer gehad die in 2009 een uitkering ontving van € 9000 De gemiddelde loonsom is € 700.000 (klein bedrijf) Het individuele a.o% = 9000 : 700.000 = 1,28% 0,62 + 1,96 x ( 1,28 - 0,28 ) = 2,58% In 2011 bedraagt de gedifferentieerde WGA premie 1,65% (maximum) = € 11.550 (minimum zou zijn 0,56% = € 3.920

17 17 Voorbeeld van gedifferentieerde premie 2011 Rekenpremie + Corr.facor x (Indivd.ao % - gemidd.ao %) = 0,62 + 1,96 x ( ? - 0,28 ) = Een werkgever heeft in 2007 een WGA-instromer gehad die in 2009 een uitkering ontving van € 9000 De gemiddelde loonsom is € 1.000.000 (groot bedrijf) Het individuele a.o% = 9000 : 1.000.000 = 0,9% 0,62 + 1,96 x ( 0,9 - 0,28 ) = 1,84% In 2011 bedraagt de gedifferentieerde WGA premie 1,84% = €18.400 (minimum zou zijn 0,07% = € 700 )

18 18 Voorbeeld van gedifferentieerde premie 2011 In 2011 bedraagt de gedifferentieerde WGA premie 1,84% = €18.400 (minimum zou zijn 0,07% = € 700 ) In 2010 zou de gedifferentieerde WGA premie hebben bedragen: 1,38% = €13.800 (minimum zou zijn 0,06% = € 600 ) In 2009 zou de gedifferentieerde WGA premie hebben bedragen: 0,60 % = € 6000 (minimum zou zijn 0,00% = € 0,0 )

19 19 Voorbeeld van gedifferentieerde premie 2011 Rekenpremie + Corr.facor x (Indivd.ao % - gemidd.ao %) = 0,62 + 1,96 x ( ? - 0,28 ) = Een werkgever heeft in 2007 WGA-instroom gehad ter grootte van € 22.000 De gemiddelde loonsom is € 2.000.000 (groot bedrijf) Het individuele a.o% = 22.000 : 2.000.000 = 1,1% 0,62 + 1,96 x ( 1,1 - 0,28 ) = 2,22% In 2011 bedraagt de gedifferentieerde WGA premie 2,20% = € 44.000 (minimum zou zijn 0,07% = € 700 )

20 20 Voorbeeld van gedifferentieerde premie 2011 In 2011 bedraagt de gedifferentieerde WGA premie 2,20% = € 44.000 (minimum zou zijn 0,07% = € 700 ) In 2010 zou de gedifferentieerde WGA premie hebben bedragen: 1,67% = € 33.400 (minimum zou zijn 0,06% = € 600 ) In 2009 zou de gedifferentieerde WGA premie hebben bedragen: 0,74 % = € 14.800 (minimum zou zijn 0,00% = € 0,0 )

21 21 Motivatie om uit te uittreden Premiestabiliteit t.o.v. premieschommelingen UWV-premie: * omslagstelsel versus rentedekkingsstelsel * concurrerende premie voor eigenrisicodragers Re-integratie in eigen hand: * Geen breuk in re-integratieproces na 2 jaar * Ondersteuning en kostenvergoeding Flexibiliteit: * Anticiperen op volledige privatisering * Terugkeer naar publieke bestel altijd mogelijk * Uitlooprisico is verzekerd

22 22 Motivatie om uit te uittreden Premiestabiliteit t.o.v. premieschommelingen UWV-premie: * omslagstelsel versus rentedekkingsstelsel * concurrerende premie voor eigenrisicodragers Re-integratie in eigen hand: * Geen breuk in re-integratieproces na 2 jaar * Ondersteuning en kostenvergoeding Flexibiliteit: * Anticiperen op volledige privatisering * Terugkeer naar publieke bestel altijd mogelijk * Uitlooprisico is verzekerd

23 23 Adequate verzekering kent ondersteuning bij re-integratie: Selecteren en contracteren van de juiste dienstverleners voor de uitvoering van overeengekomen activiteiten en interventies Bemiddeling bij het vinden van ander werk (2e spoor) Bemiddeling bij het krijgen van subsidie Vergoeding van de re-integratiekosten, met inbegrip van een voorschot op eventuele subsidies. Informatie en advies bij re-integratie

24 24 Motivatie om uit te uittreden Premiestabiliteit t.o.v. premieschommelingen UWV-premie: * omslagstelsel versus rentedekkingsstelsel * concurrerende premie voor eigenrisicodragers Re-integratie in eigen hand: * Geen breuk in re-integratieproces na 2 jaar * Ondersteuning en kostenvergoeding Flexibiliteit: * Anticiperen op volledige privatisering * Terugkeer naar publieke bestel altijd mogelijk * Uitlooprisico is verzekerd

25 25 Eigenrisicodragen WGA per 1Juli 2011 De laatste kans? Regeerakkoord“WGA volledig privaat” 2009Evaluatie WGA Voorjaar 2010Besluit Kabinet inzake privatisering (nu “on hold”) 2010Evaluatie WIA Val kabinet B-IVGeen besluitvorming controversiële onderwerpen Breed gedragenHuidige hybride stelsel onhoudbaar

26 26 Adequate WGA ERD verzekering kent: Betaling WGA uitkeringen inclusief werkgeverslasten Garantstelling jegens belastingdienst Ondersteuning bij re-integratie Vergoeding interventies Rechtsbijstandsdekking Uitloopdekking

27 27 Uitkeringspraktijk Eigenrisicodrager WGA UWV bepaalt percentage arbeidsgeschiktheid en maakt dit kenbaar aan werknemer en werkgever via een beschikking UWV verzorgt de WGA uitkering aan de werknemer UWV declareert de WGA uitkering bij Werkgever Werkgever stuurt nota door naar Verzekeraar die betaalt rechtstreeks aan UWV

28 28 WGA ERD Grote bedrijven!!!!!!!!!!! Bedrijf wil stabiliteit en continuïteit Bedrijf heeft eerste 2 jaar verzuim niet verzekerd Bedrijf heeft managen van verzuim goed georganiseerd Bedrijf wil regie houden na 2 jaar Ook vergoeding van kosten in jaar 1 en 2 Affinanciering inlooprisico mogelijk Instroom in WGA neem toe waardoor uittreden steeds duurder wordt Niet opdraaien voor de “staartverplichting” bij volledige privatisering Winstdeling mogelijk vanaf loonsom 20 miljoen Ook verzameling van bedrijven zien als 1 bedrijf

29 29 Aandachtspunten WGA Eigenrisicodragen: Inlooprisico Bedrijfsovernames Verhaal op werknemers

30 30 Let op het: Inlooprisico Verzekeraar accepteert geen: Bestaande WIA gevallen langdurig zieken die WGA instromen Ook UWV geeft niet thuis: Bedrijf is weg bij het UWV, dus deze lasten zijn voor de WG Conclusie: echt een eigen risico voor de Werkgever Oplossing : Verzekering met inloopdekking van 6 maanden (1.1.2011 tot 1.7.2011)

31 31 WGA Eigenrisicodragen Inlooprisico Standaard NIET gedekt: 1.Huidige WIA gevallen 2.Langdurig zieken Grote werkgevers kunnen dit risico meeverzekeren. 1.1.20041.1.20051.1.20061.1.2007 1.7.2011 1.1.2008 STANDAARD WEL gedekt: 1.Alle zieken ontstaan in periode van 1.1.2011 tot 1.7.2011 (datum ingang eigenrisicodragen) 1.1.2011 1.1.2009

32 32 Instroom WGA vanuit het Vangnet ZW WGA-Uitkeringen die aansluiten op een uitkering van het Vangnet ZW, komen niet voor rekening van de werkgever (artikel 82 lid 4 WIA)

33 33 Bedrijfsovernames Check bij bedrijfsovernames en fusies de status van het over te nemen bedrijf: Wel / geen eigenrisicodrager en breng de gevolgen voor het overnemende bedrijf in kaart NB: Een bedrijf dat eigenrisicodrager is,vormt per definitie een laag risico.

34 34 Verhaal van gedifferentieerde WGA premie Wettelijke regeling (mogelijkheid) inhouding premie bij werknemers Inhouding op netto-loon Maximaal 50% van de WGA-premie Premie-inhouding niet fiscaal aftrekbaar Werkgever mag ingehouden premie houden Maximaal 50% inhouding van verzekeringspremie of UWV premie

35 35 Boot gemist ? 6000 nieuwe Eigenrisicodragers per 1.1.2011

36 36 De komende uittreedronde De feiten op een rij … Timing: WGA Eigenrisicodrager worden per 1-7-2011 De aanvraag Eigenrisicodragerschap Indienen minimaal 13 weken voor 1-7-2011 Moet door de Belastingdienst uiterlijk 1-04.-2011 zijn ontvangen De Garantieverklaring De Belastingdienst verlangt uiterlijk 5 weken na de aanvraag een garantieverklaring Aantallen: Nu nog hebben 7 van de 10 werkgevers geen WGA ERD polis De publieke premies 2011: Kleine werkgeversBetalen altijd minimaal 0,56% of maximaal 1.65% Grote werkgevers0,07% Lopen risico tot 2,20% over gehele/actuele loonsom

37 37 Eigenrisicodragen WGA Premiestabiliteit : Omslagsysteem met krimpende bron Rentedekkingssysteem voor 10 jaar 3 jaar premiegarantie Re-integratie : Continuïteit = Geen “knip” na 2 jaar Kwaliteit in ondersteuning begeleiding Flexibiliteit : Anticiperen op (volledige) privatisering Spijtoptant kan altijd terug

38 38 WGA Eigenrisicodragen: Het bedrijf kiest niet voor een verzekering maar voor een andere methodiek om het verzuim te financieren, niet alleen voor dit jaar maar voor de komende jaren. Niet via een omslagsysteem maar via een rentedekkingssysteem Daarbij hoort een garantstelling die door een verzekeraar wordt afgegeven.

39 39 WGA: Publiek of Privaat? Uw relatie kan pas een keuze maken als die de alternatieven kent! U kunt die alternatieven voor hem in kaart brengen!

40 40 WGA: Publiek of Privaat? Het overwegen meer dan waard! EFD Assen, 9 februari 2011


Download ppt "1 WGA: Publiek of Privaat? EFD Noord i.s.m. Jaap Pool Assen, 9 februari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google