De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WGA: Publiek of Privaat?

Verwante presentaties


Presentatie over: "WGA: Publiek of Privaat?"— Transcript van de presentatie:

1 WGA: Publiek of Privaat?
Welkom! EFD Noord i.s.m. Jaap Pool Assen, 9 februari 2011

2 Verzuimverzekeringen 2011:
Nieuwe ziekengeldcontracten = werkgeversrisico Nieuwe uittreedronde WGA: opzeggen voor 1 april met focus op grote bedrijven: Eigen risicodragen WGA = werkgeversrisico Collectieve ongevallen verzekering WIA Advies aan werknemers: WGA hiaat en WIA AOP= werknemersrisico

3 Verzuim en arbeidsongeschiktheid: WIA
Ziekengeld: twee jaar loondoorbetaling (werkgever = ERD) WIA 100 CAO 70 WIA Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WULBZ WULBZ 1e jaar 2e jaar 65 jr.

4 Personeel kost geld = 60% x totale lasten
Ziek personeel kost veel meer geld Managen van verzuim = (veel)geld verdienen Positief beïnvloeden via preventie en re-integratie (PreventNed: Jan Plat) Voorbeeld: Loonsom € = 10 FTE’s Verzuim = 5% = € ( effectief € ) Van 5% naar 4% = € (effectief € 6.000)

5 Historie WAO/WIA 1 januari 2006 is de WIA de WAO opgevolgd.
Werknemers met een eerste ziektedag na komen na 2 jaar loondoorbetaling in de WIA Werknemers met een WAO uitkering behouden dit recht Vanaf mogelijkheid eigenrisicodragen WGA Werkgever betaalt altijd basispremie voor WAO,WGA en IVA (5,1%) Werkgever betaalt gedifferentieerde premie voor WGA tenzij ERD

6 104 weken ziekte (Loondoorbetaling Werkgever)
WIA 104 weken ziekte (Loondoorbetaling Werkgever) WIA Poort (Beoordeling UWV) < 35% WGA IVA Geen uitkering 35%-80% of > 80% niet duurzaam 80%-100% duurzaam

7 WIA: Cijfers anno Aantal nieuwe uitkeringen sinds waarvan beëindigd. Totaal aantal uitkeringen per Aantal Uitkeringen IVA per Aantal Uitkeringen WGA per Aantal WGA Gedeeltelijk (35-80%) Aantal WGA Volledig (80-100)

8 WIA: Cijfers over het jaar 2010
Aantal ontvangen aanvragen in 2010: Gedeeltelijk WGA in Volledig WGA in IVA in Totaal toegekend in Totaal afgewezen Aantal < 35% a.o

9 Uitkeringsfases in de WGA
100 CAO 70 Loonaanvulling Loongerelateerde uitkering IVA: 70%: in aug wordt bezien of de uitkering kan worden verhoogd naar 75% (voorwaarden: bij geen bovenmatige loonaanvullingen en IVA-instroom < ) Ook bij geringe herstelkans toegang tot IVA (jaarlijks beoordelen) WULBZ WULBZ Vervolguitkering (minimumloon) 1e jaar 2e jaar Max 3 jr + 2 mnd 65 jr. 9

10 Grondslag premiedifferentiatie WGA
100 CAO 70 Loonaanvulling UWV Werkhervattings- kas IVA: 70%: in aug wordt bezien of de uitkering kan worden verhoogd naar 75% (voorwaarden: bij geen bovenmatige loonaanvullingen en IVA-instroom < ) Ook bij geringe herstelkans toegang tot IVA (jaarlijks beoordelen) WULBZ WULBZ Vervolg uitkering UWV 1e jaar 2e jaar Max 10 jaar 65 jr. 10

11 Grondslag eigenrisicodragen WGA
100 CAO 70 Loonaanvulling UWV IVA: 70%: in aug wordt bezien of de uitkering kan worden verhoogd naar 75% (voorwaarden: bij geen bovenmatige loonaanvullingen en IVA-instroom < ) Ook bij geringe herstelkans toegang tot IVA (jaarlijks beoordelen) Rekening eigenrisicodrager WULBZ WULBZ Vervolg uitkering UWV 1e jaar 2e jaar Max 10 jaar 65 jr. 11

12 UWV: WGA premie klein bedrijf < € 747.500
2010 2011 Minimaal Gemiddeld Maximaal 0,59% 0,53% 1,59% 0,56% 0,55% 1,65%

13 UWV: WGA premie groot bedrijf > € 747.500
2010 2011 Minimaal Gemiddeld Maximaal 0,06% 0,53% 2,12% 0,07% 0,55% 2,20%

14 Berekenen van gedifferentieerde premie
Formule gedifferentieerde premie: Rekenpremie = 0,62% + een opslag (straf) of een korting (beloning). De opslag of korting wordt berekend door de Correctiefactor (=1,96) te vermenigvuldigen met het (individuele a.o risico – gemiddeld a.o risico =0,28) Bepaal het individuele arbeidsongeschiktheidsrisico: Delen van de gemiddelde arbeidsongeschiktheidslasten T-2 door gemiddelde loonsom T-2 t/m T-6.

15 Berekenen van gedifferentieerde premie: De formule voor 2011, 2010 en 2009
Rekenpremie + Corr.facor x (Indivd.ao % - gemidd.ao %) = 0, , x ( ? , ) = Formule voor 2010: Rekenpremie + Corr.facor x (Indivd.ao % - gemidd.ao %) = 0, , x ( ? , ) = Formule voor 2009: Rekenpremie + Corr.facor x (Indivd.ao % - gemidd.ao % ) = 0, , x ( ? , ) =

16 Voorbeeld van gedifferentieerde premie 2011
Rekenpremie + Corr.facor x (Indivd.ao % - gemidd.ao %) = , , x ( ? , ) = Een werkgever heeft in 2007 een WGA-instromer gehad die in 2009 een uitkering ontving van € 9000 De gemiddelde loonsom is € (klein bedrijf) Het individuele a.o% = 9000 : = 1,28% 0, , x ( , , ) = 2,58% In 2011 bedraagt de gedifferentieerde WGA premie 1,65% (maximum) = € (minimum zou zijn 0,56% = € 3.920

17 Voorbeeld van gedifferentieerde premie 2011
Rekenpremie + Corr.facor x (Indivd.ao % - gemidd.ao %) = , , x ( ? , ) = Een werkgever heeft in 2007 een WGA-instromer gehad die in 2009 een uitkering ontving van € 9000 De gemiddelde loonsom is € (groot bedrijf) Het individuele a.o% = 9000 : = 0,9% 0, , x ( , , ) = 1,84% In 2011 bedraagt de gedifferentieerde WGA premie 1,84% = € (minimum zou zijn 0,07% = € 700 )

18 Voorbeeld van gedifferentieerde premie 2011
In 2011 bedraagt de gedifferentieerde WGA premie 1,84% = € (minimum zou zijn 0,07% = € 700 ) In 2010 zou de gedifferentieerde WGA premie hebben bedragen: 1,38% = € (minimum zou zijn 0,06% = € 600 ) In 2009 zou de gedifferentieerde WGA premie hebben bedragen: 0,60 % = € (minimum zou zijn 0,00% = € 0,0 )

19 Voorbeeld van gedifferentieerde premie 2011
Rekenpremie + Corr.facor x (Indivd.ao % - gemidd.ao %) = , , x ( ? , ) = Een werkgever heeft in 2007 WGA-instroom gehad ter grootte van € De gemiddelde loonsom is € (groot bedrijf) Het individuele a.o% = : = 1,1% 0, , x ( , , ) = 2,22% In 2011 bedraagt de gedifferentieerde WGA premie 2,20% = € (minimum zou zijn 0,07% = € 700 )

20 Voorbeeld van gedifferentieerde premie 2011
In 2011 bedraagt de gedifferentieerde WGA premie 2,20% = € (minimum zou zijn 0,07% = € 700 ) In 2010 zou de gedifferentieerde WGA premie hebben bedragen: 1,67% = € (minimum zou zijn 0,06% = € 600 ) In 2009 zou de gedifferentieerde WGA premie hebben bedragen: 0,74 % = € (minimum zou zijn 0,00% = € 0,0 )

21 Motivatie om uit te uittreden
Premiestabiliteit t.o.v. premieschommelingen UWV-premie: * omslagstelsel versus rentedekkingsstelsel * concurrerende premie voor eigenrisicodragers Re-integratie in eigen hand: * Geen breuk in re-integratieproces na 2 jaar * Ondersteuning en kostenvergoeding Flexibiliteit: * Anticiperen op volledige privatisering * Terugkeer naar publieke bestel altijd mogelijk * Uitlooprisico is verzekerd rekenvoorbeeld nog niet mogelijk aangezien parameters nog niet bekend zijn (rekenpremie en hoeveel opslag en korting ik krijg als ik afwijk van de gem. WGA instroom (landelijk gemiddelde) Zowel WGA als WAO. Had 15-8 bekend moeten zijn.

22 Motivatie om uit te uittreden
Premiestabiliteit t.o.v. premieschommelingen UWV-premie: * omslagstelsel versus rentedekkingsstelsel * concurrerende premie voor eigenrisicodragers Re-integratie in eigen hand: * Geen breuk in re-integratieproces na 2 jaar * Ondersteuning en kostenvergoeding Flexibiliteit: * Anticiperen op volledige privatisering * Terugkeer naar publieke bestel altijd mogelijk * Uitlooprisico is verzekerd rekenvoorbeeld nog niet mogelijk aangezien parameters nog niet bekend zijn (rekenpremie en hoeveel opslag en korting ik krijg als ik afwijk van de gem. WGA instroom (landelijk gemiddelde) Zowel WGA als WAO. Had 15-8 bekend moeten zijn. 22

23 Adequate verzekering kent ondersteuning bij re-integratie:
Selecteren en contracteren van de juiste dienstverleners voor de uitvoering van overeengekomen activiteiten en interventies Bemiddeling bij het vinden van ander werk (2e spoor) Bemiddeling bij het krijgen van subsidie Vergoeding van de re-integratiekosten, met inbegrip van een voorschot op eventuele subsidies. Informatie en advies bij re-integratie Reintegratie: Casemanagement Dienst / activiteiten (ook in 2e spoor (bij andere werkgever) vanaf jaar 3) Kosten Advies Voorschot op subsidies en verkrijgen van subsidies 23

24 Motivatie om uit te uittreden
Premiestabiliteit t.o.v. premieschommelingen UWV-premie: * omslagstelsel versus rentedekkingsstelsel * concurrerende premie voor eigenrisicodragers Re-integratie in eigen hand: * Geen breuk in re-integratieproces na 2 jaar * Ondersteuning en kostenvergoeding Flexibiliteit: * Anticiperen op volledige privatisering * Terugkeer naar publieke bestel altijd mogelijk * Uitlooprisico is verzekerd rekenvoorbeeld nog niet mogelijk aangezien parameters nog niet bekend zijn (rekenpremie en hoeveel opslag en korting ik krijg als ik afwijk van de gem. WGA instroom (landelijk gemiddelde) Zowel WGA als WAO. Had 15-8 bekend moeten zijn. 24

25 Eigenrisicodragen WGA per 1Juli 2011 De laatste kans?
Regeerakkoord “WGA volledig privaat” Evaluatie WGA Voorjaar 2010 Besluit Kabinet inzake privatisering (nu “on hold”) Evaluatie WIA Val kabinet B-IV Geen besluitvorming controversiële onderwerpen Breed gedragen Huidige hybride stelsel onhoudbaar

26 Adequate WGA ERD verzekering kent:
Betaling WGA uitkeringen inclusief werkgeverslasten Garantstelling jegens belastingdienst Ondersteuning bij re-integratie Vergoeding interventies Rechtsbijstandsdekking Uitloopdekking

27 Uitkeringspraktijk Eigenrisicodrager WGA
UWV bepaalt percentage arbeidsgeschiktheid en maakt dit kenbaar aan werknemer en werkgever via een beschikking UWV verzorgt de WGA uitkering aan de werknemer UWV declareert de WGA uitkering bij Werkgever Werkgever stuurt nota door naar Verzekeraar die betaalt rechtstreeks aan UWV

28 WGA ERD Grote bedrijven!!!!!!!!!!!
Bedrijf wil stabiliteit en continuïteit Bedrijf heeft eerste 2 jaar verzuim niet verzekerd Bedrijf heeft managen van verzuim goed georganiseerd Bedrijf wil regie houden na 2 jaar Ook vergoeding van kosten in jaar 1 en 2 Affinanciering inlooprisico mogelijk Instroom in WGA neem toe waardoor uittreden steeds duurder wordt Niet opdraaien voor de “staartverplichting” bij volledige privatisering Winstdeling mogelijk vanaf loonsom 20 miljoen Ook verzameling van bedrijven zien als 1 bedrijf

29 Aandachtspunten WGA Eigenrisicodragen:
Inlooprisico Bedrijfsovernames Verhaal op werknemers

30 Let op het: Inlooprisico
Verzekeraar accepteert geen: Bestaande WIA gevallen langdurig zieken die WGA instromen Ook UWV geeft niet thuis: Bedrijf is weg bij het UWV, dus deze lasten zijn voor de WG Conclusie: echt een eigen risico voor de Werkgever Oplossing : Verzekering met inloopdekking van 6 maanden ( tot )

31 WGA Eigenrisicodragen Inlooprisico
Standaard NIET gedekt: Huidige WIA gevallen Langdurig zieken Grote werkgevers kunnen dit risico meeverzekeren. STANDAARD WEL gedekt: Alle zieken ontstaan in periode van tot (datum ingang eigenrisicodragen)

32 Instroom WGA vanuit het Vangnet ZW
WGA-Uitkeringen die aansluiten op een uitkering van het Vangnet ZW, komen niet voor rekening van de werkgever (artikel 82 lid 4 WIA)

33 Bedrijfsovernames Check bij bedrijfsovernames en fusies de status van het over te nemen bedrijf: Wel / geen eigenrisicodrager en breng de gevolgen voor het overnemende bedrijf in kaart NB: Een bedrijf dat eigenrisicodrager is,vormt per definitie een laag risico.

34 Verhaal van gedifferentieerde WGA premie
Wettelijke regeling (mogelijkheid) inhouding premie bij werknemers Inhouding op netto-loon Maximaal 50% van de WGA-premie Premie-inhouding niet fiscaal aftrekbaar Werkgever mag ingehouden premie houden Maximaal 50% inhouding van verzekeringspremie of UWV premie

35 Boot gemist ? 6000 nieuwe Eigenrisicodragers per

36 De komende uittreedronde De feiten op een rij …
Timing: WGA Eigenrisicodrager worden per De aanvraag Eigenrisicodragerschap Indienen minimaal 13 weken voor Moet door de Belastingdienst uiterlijk zijn ontvangen De Garantieverklaring De Belastingdienst verlangt uiterlijk 5 weken na de aanvraag een garantieverklaring Aantallen: Nu nog hebben 7 van de 10 werkgevers geen WGA ERD polis De publieke premies 2011: Kleine werkgevers Betalen altijd minimaal 0,56% of maximaal 1.65% Grote werkgevers 0,07% Lopen risico tot 2,20% over gehele/actuele loonsom

37 Eigenrisicodragen WGA
Premiestabiliteit : Omslagsysteem met krimpende bron Rentedekkingssysteem voor 10 jaar 3 jaar premiegarantie Re-integratie : Continuïteit = Geen “knip” na 2 jaar Kwaliteit in ondersteuning begeleiding Flexibiliteit : Anticiperen op (volledige) privatisering Spijtoptant kan altijd terug

38 WGA Eigenrisicodragen:
Het bedrijf kiest niet voor een verzekering maar voor een andere methodiek om het verzuim te financieren, niet alleen voor dit jaar maar voor de komende jaren. Niet via een omslagsysteem maar via een rentedekkingssysteem Daarbij hoort een garantstelling die door een verzekeraar wordt afgegeven.

39 WGA: Publiek of Privaat?
Uw relatie kan pas een keuze maken als die de alternatieven kent! U kunt die alternatieven voor hem in kaart brengen!

40 WGA: Publiek of Privaat? Het overwegen meer dan waard!
Succes! EFD Assen, 9 februari 2011


Download ppt "WGA: Publiek of Privaat?"

Verwante presentaties


Ads door Google