De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VISITATIERAPPORT WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN. WAAROM VISITATIE? VISITATIE IS EEN VERANTWOORDINGSINSTRUMENT OVER DE PRESTATIES VAN WONINGCORPORATIES. EEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VISITATIERAPPORT WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN. WAAROM VISITATIE? VISITATIE IS EEN VERANTWOORDINGSINSTRUMENT OVER DE PRESTATIES VAN WONINGCORPORATIES. EEN."— Transcript van de presentatie:

1 VISITATIERAPPORT WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN

2 WAAROM VISITATIE? VISITATIE IS EEN VERANTWOORDINGSINSTRUMENT OVER DE PRESTATIES VAN WONINGCORPORATIES. EEN VISITATIE BLIKT TERUG OP DE PRESTATIES VAN DE CORPORATIE EN KIJKT VOORUIT (ZIJN ER BIJ DE CORPORATIES GARANTIES AANWEZIG DAT DE PRESTATIES IN DE NABIJE TOEKOMST KUNNEN WORDEN GEHAALD). EVALUATIE NIEUWE ORGANISATIE; OPVATTING VAN DE OMGEVING (STAKEHOLDERS) VAN BELANG. AEDESCODE

3 HOE BELANGRIJK IS VISITATIE VOOR WOONGOED ZEEUWS- VLAANDEREN? MISSIE: Het exploiteren en ontwikkelen van woondiensten alsmede het leveren van een gezichtsbepalende bijdrage aan de leefbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen. DE KLANT CENTRAAL LEEFBAARHEID BEOORDELING VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE IS ZAAK VAN STAKEHOLDERS

4 HET RAPPORT 1. CONCLUSIES 2. AANBEVELINGEN 3. REACTIE WOONGOED ZVL.

5 CONCLUSIES/AANBEVELINGEN...EN WAT DOEN WE ERMEE? CONCLUSIES ONDERDEEL : PRESTATIES EN OPGAVEN Prestaties goed m.b.t. beheer van woningen, kwaliteit en dienstverlening en inspanning op gebied van wonen en zorg. Pro-actiever zijn in realiseren projecten. Er wordt meer verwacht van de corporatie inzake voorkomen huisuitzetting en op gebied van sociaal beheer. Meer maatschappelijk ondernemerschap laten zien.

6 CONCLUSIES/AANBEVELINGEN...EN WAT DOEN WE ERMEE? AANBEVELINGEN ONDERDEEL: PRESTATIES EN OPGAVEN Meer investeren in maatschappelijk ondernemen. Doorgronden hoge mutatiegraad. Meer aandacht kwaliteit woningen. Communicatie met huurderorganisaties verbeteren. Meer openheid over financiële ruimte.

7 CONCLUSIES/AANBEVELINGEN...EN WAT DOEN WE ERMEE? ACTIEPUNTEN ONDERDEEL: PRESTATIES EN OPGAVEN Strategisch voorraadbeleid Woongoed Zeeuws-Vlaanderen in beeld. Ruimte voor meer investeringen. Prestatieafspraken met gemeenten. Oorzaken hoge mutatiegraad bekend. Communicatie met huurderorganisatie goed.

8 CONCLUSIES/AANBEVELINGEN...EN WAT DOEN WE ERMEE? CONCUSIES ONDERDEEL : INTERN TOEZICHT Rvc zeer betrokken en breed netwerk. Rvc voldoet niet volledig aan Commissie Glasz (oud–bestuurders van de eerdere vereniging hebben zitting in rvc).

9 CONCLUSIES/AANBEVELINGEN...EN WAT DOEN WE ERMEE? AANBEVELINGEN ONDERDEEL : BELEID Werken aan strategische gebiedsvisie. Integraal kernenbeleid als leidraad. Snelheid met prestatieafspraken.

10 CONCLUSIES/AANBEVELINGEN...EN WAT DOEN WE ERMEE? ACTIEPUNTEN ONDERDEEL : BELEID Voorstellen Woongoed Zvl. (en andere Zeeuws-Vlaamse corporaties) om te komen tot prestatieafspraken lijken aan te slaan bij gemeenten. Strategische visie Woongoed Zvl. in het kader van de prestatieafspraken toetsen aan die van de gemeente.

11 CONCLUSIES/AANBEVELINGEN...EN WAT DOEN WE ERMEE? CONCLUSIES ONDERDEEL : WERKORGANISATIE - Beheer organisatie goed. - Klantgerichte instelling. - Hoge mate van monitoring en bijsturing om aan verwachtingen van de omgeving te voldoen. - Meer pro-actieve opstelling in sociaal beheer. - Verder invullen van doelstellingen op gebied van leefbaarheid. - Fusie goed verlopen; niet geleid tot mindere prestaties. - Betrekken van personeel bij beleid is aandachtspunt. - Organisatie personeelsbijeenkomsten, input personeel niet voldoende geborgd. - Aanvulling op aanwezige expertise nodig inzake realiseren projecten.

12 CONCLUSIES/AANBEVELINGEN...EN WAT DOEN WE ERMEE? AANBEVELINGEN ONDERDEEL : WERKORGANISATIE Aandacht cultuur werkorganisatie. Versterking van projectontwikkeling.

13 CONCLUSIES/AANBEVELINGEN...EN WAT DOEN WE ERMEE? ACTIEPUNTEN ONDERDEEL : WERKORGANISATIE Evalueren organisatie. Personele versterking afdeling projecten.

14 RESULTATEN INZAKE DE VISITATIE WORDEN BEKEND GEMAAKT: Op hoofdlijnen al besproken met het personeel. Informeren stakeholders. Persbericht. Toezending rapport aan stakeholders die niet aanwezig zijn bij presentatie en toezending rapport Centraal Fonds Volkshuisvesting, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, accountmanager Aedes. Publicatie via website.

15 GELEGENHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN


Download ppt "VISITATIERAPPORT WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN. WAAROM VISITATIE? VISITATIE IS EEN VERANTWOORDINGSINSTRUMENT OVER DE PRESTATIES VAN WONINGCORPORATIES. EEN."

Verwante presentaties


Ads door Google