De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terugkoppeling 0-meting IiP “Erkenning voor effectieve bedrijfsvoering bij Patijnenburg” iipoverheid Alef Dekker en Corné van Hest 1 juni 2010 stap 24.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terugkoppeling 0-meting IiP “Erkenning voor effectieve bedrijfsvoering bij Patijnenburg” iipoverheid Alef Dekker en Corné van Hest 1 juni 2010 stap 24."— Transcript van de presentatie:

1 Terugkoppeling 0-meting IiP “Erkenning voor effectieve bedrijfsvoering bij Patijnenburg” iipoverheid Alef Dekker en Corné van Hest 1 juni 2010 stap 24 uit projectplan

2  Waarom ook alweer IIP?  Bevindingen op hoofdlijnen  Het proces, wat gedaan  Presentatie werkgroep IIP  Tafelgesprekken  Terugkoppeling  Afsluiting iipoverheid Agenda

3 TROTS OP: Betrokkenheid Samenwerking Ontwikkeling WAT KAN BETER: Minder toevalstreffers Beter kunnen sturen Beter kunnen meten iip overheid

4 Onze uitdagingen: Gezonde exploitatie: Additioneel geld binnen halen (subsidies) Passend werk met hogere marges Het re-integratiebedrijf zijn voor de onderkant van de arbeidsmarkt Daarvoor gestart met BAM: IIP helpt ons bij het BAM proces iip overheid

5 Bam = Bouwen aan Morgen Opsplitsing: Werkbedrijf: beschutte werkomgeving voor oud WSW, nieuw beschut en dagbesteding. Re-integratiebedrijf voor oud WSW en WWNV doelgroepen iip overheid

6 Traject BAM moet leiden tot heldere identiteit en inzicht in financiële resultaten op de verschillende bedrijfsonderdelen en PMC’s. BAM moet ook leiden tot meer resultaatsturing en verantwoordelijkheid in de organisatie Cultuur leidt tot stagnatie: mensen voelen zich onveilig en versterking wij - zij iip overheid

7 wat is IiP? Een continue verbetercyclus die een koppeling legt tussen:  visie, missie en organisatiedoelstellingen  kerncompetenties van de organisatie  opleiding en ontwikkeling van competenties  prestaties op individueel, team en organisatieniveau

8 Wat doet IiP? iip overheid Missie en doelen Prestaties Afspraken die je met medewerkers maar over de organisatiedoelen die in de wolk/ jaarplan staan. (beleidsagenda – doelstellingen) Competenties Organisatiewaarden Functie/ rolcompetenties Vakkennis (die nodig zijn om doelen te halen) leiderschapleiderschap Medewerkers

9 iip overheid IiP werkt aan / door: Betere onderlinge communicatie Beter gemotiveerde werknemers Betere interne samenwerking Verbetering productieproces/dienstverlening Verhoging arbeidsproductiviteit Dus ondersteuning aan BAM proces en aan de ambities die we hebben als organisatie

10 Tegen ‘de standaard’ gaan staan (o-meting)  Rapportage met aanbevelingen  Werkgroep IIP is gestart iipoverheid Het proces, wat gedaan... Dank voor openheid en vertrouwen. Verbeteren begint met durf, kwetsbaarheid en inzicht!

11 1.Te veel in het kamertje bedacht: onvoldoende betrekken van collega’s 2.Er wordt door MT onvoldoende gecommuniceerd waar ze mee bezig zijn 3.Veel overleg maar weinig dialoog 4.Onvoldoende evaluaties en helder wat we ermee willen bereiken: we meten niet 5.Veel investeringen in opleidingen maar we koppelen dit niet aan doelen en meten onvoldoende 6.Medewerker weten onvoldoende wat zij kunnen bijdragen aan de resultaten van Patijnenburg (geen team en persoonlijke doelen) 7.Meerderheid van de medewerkers voelt zich herkend en erkend vanwege hun bijdrage, alleen horen ze dat van hun leidinggevende maar weinig Conclusies diagnose rapport

12 1.Inrichting werkgroep IIP Opdracht Iip werkgroep: Met MT werken aan de rode en oranje stoplichten. Hoe communicatie verbeteren? Concrete voorstellen Opstellen bedrijfsplan (vervolgens doorvertaling naar afdelingen) Beschrijven gewenste gedragingen die stoplichten opheffen iipoverheid Wat hebben we ermee gedaan?

13 Kadercourant mededelingen MT Beeldkrant P&O Nieuws Kwartaalrapportages Maandelijkse afsluiting informeel Deze instrumenten hebben als doel meer gerichte communicatie te bieden. De instrumenten zijn geëvalueerd. Worden intern positief beoordeeld. iipoverheid Acties t.b.v. communicatie

14 Beleidsdoelstellingen zijn vastgesteld en worden nu vertaald naar afdelingsniveau en medewerkersniveau Dit gaat leiden tot een wijziging in de functionerings en beoordelingscyclus: Op basis van resultaatgebieden iipoverheid Beleidsdoelstellingen

15 7 gedragingen opgesteld door IIP groep Elke twee maanden staat 1 gedraging centraal. Aandacht voor gedragingen in werkoverleg en functioneringscyclus Leren aanspreken! iipoverheid Gedragingen

16 1. Klantgerichtheid 2. Resultaatgericht 3. Betrouwbaar 4. Deskundigheid 5. Verantwoordelijkheid 6. Netheid en orde 7. Collegiaal iipoverheid Gedragingen Hoe doelstellingen te realiseren:

17  Voortzetten communicatie  Vertalen bedrijfsdoelen naar afdelingsplannen  Samen aan de slag met de gedragingen  Opstellen HR documenten ontwikkeling en functioneren  Start nieuwe functionerings en beoordelingscyclus januari 2012 iipoverheid vervolgstappen


Download ppt "Terugkoppeling 0-meting IiP “Erkenning voor effectieve bedrijfsvoering bij Patijnenburg” iipoverheid Alef Dekker en Corné van Hest 1 juni 2010 stap 24."

Verwante presentaties


Ads door Google