De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisopleiding sociale wetgeving 22 - 23 januari 2014 Dag 1 Eenheidsstatuut: Nieuwe opzeggingstermijnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisopleiding sociale wetgeving 22 - 23 januari 2014 Dag 1 Eenheidsstatuut: Nieuwe opzeggingstermijnen."— Transcript van de presentatie:

1 Basisopleiding sociale wetgeving 22 - 23 januari 2014 Dag 1 Eenheidsstatuut: Nieuwe opzeggingstermijnen

2 Regel: voor alle ontslagen vanaf 1 januari 2014 Nieuwe opzeggingstermijnen

3 Kern nieuwe regels: Vaste termijnen in weken (opgelegd door de wet) Geen onderscheid arbeiders – bedienden Enkel afhankelijk van anciënniteit WN Einde van de formule Claeys Nieuwe opzeggingstermijnen

4 AnciënniteitOpzeggingstermijn < 3 maanden2 weken Tussen 3 en < 6 maanden4 weken Tussen 6 en < 9 maanden6 weken Tussen 9 en < 12 maanden7 weken Tussen 12 en < 15 maanden8 weken Tussen 15 en < 18 maanden9 weken Tussen 18 en < 21 maanden10 weken Tussen 21 en < 24 maanden11 weken Tussen 2 en < 3 jaar12 weken Tussen 3 en < 4 jaar13 weken Tussen 4 en < 5 jaar15 weken Vanaf 5 jaar+ 3 weken per begonnen jaar anciënniteit Tussen 20 en < 21 jaar+ 2 weken per begonnen jaar anciënniteit Vanaf 21 jaar+ 1 week per begonnen jaar anciënniteit Opzegging door de werkgever

5 Beëindiging door WG: normale opzeggingstermijnen, met een plafond van 26 weken (tenzij in geval van herstructurering) Opzegging in geval van pensioen

6 AnciënniteitOpzeggingstermijn < 3 maanden1 week Tussen 3 en < 6 maanden2 weken Tussen 6 en < 12 maanden3 weken Tussen 12 en < 18 maanden4 weken Tussen 18 en < 24 maanden5 weken Tussen 2 en < 4 jaar6 weken Tussen 4 en < 5 jaar7 weken Tussen 5 en < 6 jaar9 weken Tussen 6 en < 7 jaar10 weken Tussen 7 en < 8 jaar12 weken Vanaf 8 jaar13 weken (Absoluut plafond) Opzegging door de werknemer

7 AnciënniteitOpzeggingstermijn < 3 maanden1 week Tussen 3 en < 6 maanden2 weken Tussen 6 maanden en < 1 jaar3 weken Vanaf 1 jaar4 weken (Absoluut plafond) Tegenopzegging door de werknemer

8 Wat met de opzeggingstermijn voor werknemers die al in dienst waren op 31 december 2013? 2 STAPPEN

9 Wat met de opzeggingstermijn voor werknemers die al in dienst waren op 31 december 2013? STAP 1

10 Opzeggingstermijn berekenen alsof arbeidsovereenkomst eindigt op 31 december 2013 Afhankelijk van: Statuut: arbeider of bediende Anciënniteit Loon Stap 1 – Periode tot 31 december 2013

11 Brutoloon op 31 december 2013 niet hoger dan 32.254 EUR/jaar 3 maanden per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit Brutoloon op 31 december 2013 hoger dan 32.254 EUR/jaar => forfaitair vastgestelde opzeggingstermijnen 1 maand per begonnen jaar anciënniteit met een min. van 3 maanden Beëindiging arbeidsovereenkomst bediende door WG

12 Wat met de opzeggingstermijn voor werknemers die al in dienst waren op 31 december 2013? STAP 2

13 Berekening opzeggingstermijn alsof werknemer in dienst was getreden op 1 januari 2014 Afhankelijk van: Anciënniteit werknemer vanaf 1 januari 2014 (zie tabellen vorige slides) Stap 2 – Periode vanaf 1 januari 2014

14 Stap 1 + Stap 2 Totale opzeggingstermijn

15 NIET via sectorale cao WEL op ondernemingsniveau of via individuele overeenkomst, maar enkel in het voordeel van de werknemer! Kunnen werkgevers en werknemers hiervan afwijken?

16 Brutoloon op 31 december 2013 niet hoger dan 32.254 EUR/jaar 1,5 maand bij anciënniteit minder dan 5 jaar 3 maanden bij anciënniteit vanaf 5 jaar Brutoloon op 31 december 2013 hoger dan 32.254 EUR/jaar => 1,5 maand per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit met een max. van 32.254 euro < loon < 64.508 euro: 4,5 maanden Loon > 64.508 euro: 6 maanden Regels wanneer bediende een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst

17 1. Geen optelling van beide stappen als in stap 1 het plafond al bereikt is Loon < 32.254 euro: 3 maanden 32.254 euro < loon < 64.508 euro: 4,5 maanden Loon > 64.508 euro: 6 maanden 2. Som van beide stappen (stap 1 + stap 2) mag maximum 13 weken zijn (dus niet van toepassing in het geval hierboven) Specifieke regels wanneer bediende een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst

18 Wat is het lot van geldige opzeggingsbedingen in arbeidsovereenkomsten van VOOR 2014? Hebben ze voorrang? Of hebben de wettelijke regels voorrang? Specifieke afwijkingen voor “hoogste” bedienden

19 Periode van uitzendarbeid wordt mee in aanmerking genomen voor de berekening van de anciënniteit onder bepaalde voorwaarden en voor maximum 1 jaar: Uitzendarbeid gepresteerd NA 1 januari 2012 Het gaat om dezelfde functie De aanwerving gebeurde onmiddellijk of max. 7 dagen na de periode van uitzendarbeid De periode van uitzendarbeid werd niet onderbroken gedurende meer dan 7 dagen Periode als uitzendkracht

20 Maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn ter kennis werd gebracht Aangetekende brief heeft uitwerking de derde werkdag (inclusief zaterdag) na verzending Ten laatste woensdag versturen als de termijn de daaropvolgende maandag moet beginnen Wanneer begint de opzeggingstermijn?


Download ppt "Basisopleiding sociale wetgeving 22 - 23 januari 2014 Dag 1 Eenheidsstatuut: Nieuwe opzeggingstermijnen."

Verwante presentaties


Ads door Google