De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met certificaten; een risico?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met certificaten; een risico?"— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met certificaten; een risico?
Hugo de Sitter Voorzitter Centraal College van Deskundigen HACCP HACCP S F system

2 Omgaan met certificaten
Inhoud Wat wilden we ooit met dit schema Het CCVD Het schema De nieuwste loot aan de stam De markt De organisatie De CI’s De concurrentie van ISO 22000? Slotopmerkingen Omgaan met certificaten

3 Omgaan met certificaten
Wat wilden we ooit Geen rommeltje zoals bij ISO 9000 Waardevol voor de toenmalige Inspectie Gezondheidsbescherming Breed gedragen door het maatschappelijk veld Volledige HACCP-certificering, en niet alleen tegen de toenmalige wettelijke eisen Omgaan met certificaten

4 Centraal College van Deskundigen
Typisch Nederlands fenomeen, gesteund door de Raad voor Certificatie/Accreditatie 10-tallen CCVD’s Harmonisatie van het schema Opstellen normatief document (toetsbare eisen) HACCP lag alleen vast in 7 principes en een richtlijn voor de toepassing Maatschappelijk draagvlak, brede deskundigheid. Kwaliteitsbewaking door belanghebbenden Omgaan met certificaten

5 Omgaan met certificaten
CCVD Veranderende positie in discussie (dec 2006) Op basis van de nieuwe ISO Vervangt ISO Guide 62(= NEN-EN 45012) Iedere CI toch een eigen CVD voor borging van de onafhankelijkheid? Nog wel plek voor schemabeheer RvA is bezig Omgaan met certificaten

6 Omgaan met certificaten
Het schema 7 documenten 1&2 Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem, juni 2006 Optie A managementsysteemcertificatie Optie B proces/productcertificatie 3. HACCP-Certificatiereglement; juni 2006 4. Eisen voor Certificatie-instellingen; juni 2006 5. Reglement CCvD HACCP; juni 2006 6. Actuele Besluitenlijst CCvD HACCP 7. Bespreking cases HACCP- auditoren-overleg, Omgaan met certificaten

7 Nieuw in 2006: Proces/Productcertificatie
Goedgekeurd door de RvA in december 2006 NEN-EN (ISO/IEC Guide 65) i.p.v. alleen NEN-EN  ISO 17012 Geaccepteerd (14 februari 2007) door de Global Food Safety Initiative (GFSI) Als men kiest voor deze optie dan wordt de systeembeoordeling meegenomen. Omgaan met certificaten

8 Belangrijkste verschillen
Opnemen technische specificaties voor de voedingsmiddelenbereiding. Verplichte format voor de rapportage over de technische specificatie. NB GFSI had in het verleden optie A goedgekeurd (vervallen per 1/1/07), maar eiste enige tijd geleden toch acceptatie van het schema onder NEN-EN 45011 Omgaan met certificaten

9 Omgaan met certificaten
Twee mogelijkheden Optie A: managementsysteemcertificatie NEN-EN 45012/ISO guide 62 wordt ISO 17012 Optie B: proces/productcertificatie NEN-EN 45011/ISO guide 65 Deze optie is inclusief management-systeembeoordeling Omgaan met certificaten

10 Omgaan met certificaten
De bestaande markt Alle levensmiddelenbedrijven. Voor de leveranciers aan de retail Benchmark Global Food Safety Initiative (CIES en FMI) BRC IFS SQF Dutch HACCP Omgaan met certificaten

11 British Retail Consortium (BRC)
Organisatie Britse retailers Eigen “Food Technical Standards” Opgezet vanuit de “due diligence defence” Global standard Food (10 talen) Packaging Consumer Storage and distribution Non GM Food Omgaan met certificaten

12 International Food Standard (IFS)
German Food Retailers,(HDE) in samenwerking met de Franse (FCD). Opstellen van een gemeenschappelijke Food Safety Standard. Gericht op producenten van eigenmerk artikelen. IFS Food 4 (14 talen) IFS Logistic Omgaan met certificaten

13 Safe Quality Food (SQF)
Food Marketing Institute (USA) Based on the principles of HACCP, Codex, ISO and Quality Management Systems Primaire productie SQF 1000 Food Industry SQF 2000 Weinig voet aan de grond in Europa ( 4 auditors, 3 xNL en 1x Ier) Omgaan met certificaten

14 Omgaan met certificaten
Organisatie Private initiatief: Stichting Certificering Voedselveiligheid SCV is de rechtspersoon die juridische eigenaar is van het schema en CCVD Samenstelling: 4 vertegenwoordigers CI plus de Voorzitter CCVD Staat open voor andere schema’s om als de rechtpersoon op te treden. Eurepgap toegetreden in 2006 Omgaan met certificaten

15 Omgaan met certificaten
CCVD CCVD beheert het schema samenstelling: 3CI’s (Geen stemrecht) Productschappen, CBL, FNLI, Consumentenbond, 2 onafhankelijke deskundigen VWA (adviseur) Omgaan met certificaten

16 Certificatie Instellingen
15 deelnemers geaccrediteerd door de RvA (12 NL, Belgisch, Chinees, Indiaas) Betalen de kosten voor SCV en CCVD Entrance fee Jaarlijks lidmaatschap Per certificaat Ongeveer 2000 certificaten (groei t.o.v %) Omgaan met certificaten

17 Eisen aan certificatie instellingen
Hoge kwalificatie-eisen aan de auditors Verplicht bijwonen van het harmonisatieoverleg Tijdsbesteding gerelateerd aan de grootte van de te auditen onderneming Indeling en rapportage liggen vast Accreditatie voor een of alle van de volgende: Primaire sector Voedingsmiddelenverwerkende industrie Ondersteunende activiteiten Omgaan met certificaten

18 Omgaan met certificaten
De nieuwe uitdaging ISO Ook onder ISO Guide 62* (Managementsysteem) TS 22004: Guidance on the use (14/2/07 definitief vastgesteld) ISO 22003: Guidance for certification Draft TS 2200x : Basic hygiene requirements forr foof manufacturers (proposal) * is gelijk aan NEN-EN Omgaan met certificaten

19 Omgaan met certificaten
ISO vs Dutch HACCP Scope van ISO is de hele keten, ook voor diervoeders, productie van materialen en dienstverleners. Definitieverschillen tussen basisvoorwaarden programma en Pre-requisite programme Een eis over externe communicatie ontbreekt volledig in the Dutch HACCP Algemeen: ISO is iets breder in het toepassen van eisen. Omgaan met certificaten

20 Omgaan met certificaten
ISO vs Dutch HACCP ISO onder ISO Guide 62: kan onder deze eisen geen goedkeuring krijgen van de GFSI Dutch HACCP optie B heeft beide eisen gecombineerd bedrijven zouden ISO en BRC of IFT moeten beide moeten nemen Omgaan met certificaten

21 Omgaan met certificaten
Certificeren Voordelen Continue verbetering Onafhankelijk derde ogen Alle onderdelen t.a.v. de voedselveiligheid maken deel uit van de certificering Geaccepteerd door de GFSI (Voldoet aan de wettelijke plichten) Nadelen Kost extra menskracht voor het opstellen en gedurende de audits Afbreukrisico als u het niet haalt of wordt ingetrokken “Kosten” Theoretisch kunnen onderbouwd redeneren dat de kostendoor voorkomen van non-quality-cost dik worden terug verdiend Omgaan met certificaten

22 Omgaan met certificaten
Relatie met VWA Vertegenwoordigd in het CCVD Onderzoek naar vergelijkbaarheid van: Aanpak Tijdsbesteding Qualificatie auditors Resultaten Mogelijk publicatie resultaten dit jaar. Omgaan met certificaten

23 Omgaan met certificaten
Risico’s ? Neen Certificering biedt u zekerheden. U weet waar u staat. Bezoeken van de VWA zullen geen verrassingen opleveren. Uw afnemers zien duidelijk uw inzet voor de voedselveiligheid Omgaan met certificaten


Download ppt "Omgaan met certificaten; een risico?"

Verwante presentaties


Ads door Google