De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met certificaten; een risico? Hugo de Sitter Voorzitter Centraal College van Deskundigen HACCP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met certificaten; een risico? Hugo de Sitter Voorzitter Centraal College van Deskundigen HACCP."— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met certificaten; een risico? Hugo de Sitter Voorzitter Centraal College van Deskundigen HACCP

2 Omgaan met certificaten 2 Inhoud Wat wilden we ooit met dit schema Wat wilden we ooit met dit schema Het CCVD Het CCVD Het schema Het schema De nieuwste loot aan de stam De nieuwste loot aan de stam De markt De markt De organisatie De organisatie De CI’s De CI’s De concurrentie van ISO 22000? De concurrentie van ISO 22000? Slotopmerkingen Slotopmerkingen

3 Omgaan met certificaten 3 Wat wilden we ooit Geen rommeltje zoals bij ISO 9000 Geen rommeltje zoals bij ISO 9000 Waardevol voor de toenmalige Inspectie Gezondheidsbescherming Waardevol voor de toenmalige Inspectie Gezondheidsbescherming Breed gedragen door het maatschappelijk veld Breed gedragen door het maatschappelijk veld Volledige HACCP-certificering, en niet alleen tegen de toenmalige wettelijke eisen Volledige HACCP-certificering, en niet alleen tegen de toenmalige wettelijke eisen

4 Omgaan met certificaten 4 Centraal College van Deskundigen Typisch Nederlands fenomeen, gesteund door de Raad voor Certificatie/Accreditatie Typisch Nederlands fenomeen, gesteund door de Raad voor Certificatie/Accreditatie 10-tallen CCVD’s 10-tallen CCVD’s Harmonisatie van het schema Harmonisatie van het schema Opstellen normatief document (toetsbare eisen) Opstellen normatief document (toetsbare eisen) HACCP lag alleen vast in 7 principes en een richtlijn voor de toepassingHACCP lag alleen vast in 7 principes en een richtlijn voor de toepassing Maatschappelijk draagvlak, brede deskundigheid. Maatschappelijk draagvlak, brede deskundigheid. Kwaliteitsbewaking door belanghebbenden Kwaliteitsbewaking door belanghebbenden

5 Omgaan met certificaten 5 CCVD Veranderende positie in discussie (dec 2006) Veranderende positie in discussie (dec 2006) Op basis van de nieuwe ISO 17021 Vervangt ISO Guide 62(= NEN-EN 45012)Op basis van de nieuwe ISO 17021 Vervangt ISO Guide 62(= NEN-EN 45012) Iedere CI toch een eigen CVD voor borging van de onafhankelijkheid?Iedere CI toch een eigen CVD voor borging van de onafhankelijkheid? Nog wel plek voor schemabeheerNog wel plek voor schemabeheer RvA is bezig RvA is bezig

6 Omgaan met certificaten 6 Het schema 7 documenten 1&2 Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem, juni 2006 Optie A managementsysteemcertificatieOptie A managementsysteemcertificatie Optie B proces/productcertificatieOptie B proces/productcertificatie 3. HACCP-Certificatiereglement; juni 2006 4. Eisen voor Certificatie-instellingen; juni 2006 5. Reglement CCvD HACCP; juni 2006 6. Actuele Besluitenlijst CCvD HACCP 7. Bespreking cases HACCP- auditoren-overleg,

7 Omgaan met certificaten 7 Nieuw in 2006: Proces/Productcertificatie Goedgekeurd door de RvA in december 2006 NEN-EN 45011 (ISO/IEC Guide 65) Goedgekeurd door de RvA in december 2006 NEN-EN 45011 (ISO/IEC Guide 65) i.p.v. alleen NEN-EN 45012  ISO 17012i.p.v. alleen NEN-EN 45012  ISO 17012 Geaccepteerd (14 februari 2007) door de Global Food Safety Initiative (GFSI) Geaccepteerd (14 februari 2007) door de Global Food Safety Initiative (GFSI) Als men kiest voor deze optie dan wordt de systeembeoordeling meegenomen. Als men kiest voor deze optie dan wordt de systeembeoordeling meegenomen.

8 Omgaan met certificaten 8 Belangrijkste verschillen Opnemen technische specificaties voor de voedingsmiddelenbereiding. Opnemen technische specificaties voor de voedingsmiddelenbereiding. Verplichte format voor de rapportage over de technische specificatie. Verplichte format voor de rapportage over de technische specificatie. NB GFSI had in het verleden optie A goedgekeurd (vervallen per 1/1/07), maar eiste enige tijd geleden toch acceptatie van het schema onder NEN-EN 45011

9 Omgaan met certificaten 9 Twee mogelijkheden Optie A: managementsysteemcertificatie Optie A: managementsysteemcertificatie NEN-EN 45012/ISO guide 62 wordt ISO 17012 Optie B: proces/productcertificatie Optie B: proces/productcertificatie NEN-EN 45011/ISO guide 65 Deze optie is inclusief management- systeembeoordeling

10 Omgaan met certificaten 10 De bestaande markt Alle levensmiddelenbedrijven. Alle levensmiddelenbedrijven. Voor de leveranciers aan de retail Voor de leveranciers aan de retail Benchmark Global Food Safety Initiative (CIES en FMI) BRCBRC IFSIFS SQFSQF Dutch HACCPDutch HACCP

11 Omgaan met certificaten 11 British Retail Consortium (BRC) Organisatie Britse retailers Organisatie Britse retailers Eigen “Food Technical Standards” Eigen “Food Technical Standards” Opgezet vanuit de “due diligence defence” Opgezet vanuit de “due diligence defence” Global standard Global standard Food (10 talen)Food (10 talen) PackagingPackaging ConsumerConsumer Storage and distributionStorage and distribution Non GM FoodNon GM Food

12 Omgaan met certificaten 12 International Food Standard (IFS) German Food Retailers,(HDE) in samenwerking met de Franse (FCD). German Food Retailers,(HDE) in samenwerking met de Franse (FCD). Opstellen van een gemeenschappelijke Food Safety Standard. Opstellen van een gemeenschappelijke Food Safety Standard. Gericht op producenten van eigenmerk artikelen. Gericht op producenten van eigenmerk artikelen. IFS Food 4 (14 talen)IFS Food 4 (14 talen) IFS LogisticIFS Logistic

13 Omgaan met certificaten 13 Safe Quality Food (SQF) Food Marketing Institute (USA) Food Marketing Institute (USA) Based on the principles of HACCP, Codex, ISO and Quality Management Systems Based on the principles of HACCP, Codex, ISO and Quality Management Systems Primaire productie SQF 1000Primaire productie SQF 1000 Food Industry SQF 2000Food Industry SQF 2000 Weinig voet aan de grond in Europa ( 4 auditors, 3 xNL en 1x Ier)

14 Omgaan met certificaten 14 Organisatie Private initiatief: Stichting Certificering Voedselveiligheid Private initiatief: Stichting Certificering Voedselveiligheid SCV is de rechtspersoon die juridische eigenaar is van het schema en CCVD SCV is de rechtspersoon die juridische eigenaar is van het schema en CCVD Samenstelling: 4 vertegenwoordigers CI plus de Voorzitter CCVD Samenstelling: 4 vertegenwoordigers CI plus de Voorzitter CCVD Staat open voor andere schema’s om als de rechtpersoon op te treden. Staat open voor andere schema’s om als de rechtpersoon op te treden. Eurepgap toegetreden in 2006Eurepgap toegetreden in 2006

15 Omgaan met certificaten 15 CCVD CCVD beheert het schema samenstelling: CCVD beheert het schema samenstelling: 3CI’s (Geen stemrecht)3CI’s (Geen stemrecht) Productschappen, CBL, FNLI, Consumentenbond, 2 onafhankelijke deskundigenProductschappen, CBL, FNLI, Consumentenbond, 2 onafhankelijke deskundigen VWA (adviseur)VWA (adviseur)

16 Omgaan met certificaten 16 Certificatie Instellingen 15 deelnemers geaccrediteerd door de RvA (12 NL, Belgisch, Chinees, Indiaas) 15 deelnemers geaccrediteerd door de RvA (12 NL, Belgisch, Chinees, Indiaas) Betalen de kosten voor SCV en CCVD Betalen de kosten voor SCV en CCVD Entrance feeEntrance fee Jaarlijks lidmaatschapJaarlijks lidmaatschap Per certificaatPer certificaat Ongeveer 2000 certificaten (groei t.o.v. 2004 8%) Ongeveer 2000 certificaten (groei t.o.v. 2004 8%)

17 Omgaan met certificaten 17 Eisen aan certificatie instellingen Hoge kwalificatie-eisen aan de auditors Hoge kwalificatie-eisen aan de auditors Verplicht bijwonen van het harmonisatieoverleg Verplicht bijwonen van het harmonisatieoverleg Tijdsbesteding gerelateerd aan de grootte van de te auditen onderneming Tijdsbesteding gerelateerd aan de grootte van de te auditen onderneming Indeling en rapportage liggen vast Indeling en rapportage liggen vast Accreditatie voor een of alle van de volgende: Accreditatie voor een of alle van de volgende: Primaire sectorPrimaire sector Voedingsmiddelenverwerkende industrieVoedingsmiddelenverwerkende industrie Ondersteunende activiteitenOndersteunende activiteiten

18 Omgaan met certificaten 18 De nieuwe uitdaging ISO 22000 Ook onder ISO Guide 62* (Managementsysteem) ISO 22000 Ook onder ISO Guide 62* (Managementsysteem) TS 22004: Guidance on the use (14/2/07 definitief vastgesteld)TS 22004: Guidance on the use (14/2/07 definitief vastgesteld) ISO 22003: Guidance for certificationISO 22003: Guidance for certification Draft TS 2200x : Basic hygiene requirements forr foof manufacturers (proposal)Draft TS 2200x : Basic hygiene requirements forr foof manufacturers (proposal) * is gelijk aan NEN-EN 450012 * is gelijk aan NEN-EN 450012

19 Omgaan met certificaten 19 ISO vs Dutch HACCP Scope van ISO is de hele keten, ook voor diervoeders, productie van materialen en dienstverleners. Scope van ISO is de hele keten, ook voor diervoeders, productie van materialen en dienstverleners. Definitieverschillen tussen basisvoorwaarden programma en Pre- requisite programme Definitieverschillen tussen basisvoorwaarden programma en Pre- requisite programme Een eis over externe communicatie ontbreekt volledig in the Dutch HACCP Een eis over externe communicatie ontbreekt volledig in the Dutch HACCP Algemeen: ISO 22000 is iets breder in het toepassen van eisen. Algemeen: ISO 22000 is iets breder in het toepassen van eisen.

20 Omgaan met certificaten 20 ISO 22000 vs Dutch HACCP ISO 22000 onder ISO Guide 62: kan onder deze eisen geen goedkeuring krijgen van de GFSI ISO 22000 onder ISO Guide 62: kan onder deze eisen geen goedkeuring krijgen van de GFSI Dutch HACCP optie B heeft beide eisen gecombineerd Dutch HACCP optie B heeft beide eisen gecombineerd

21 Omgaan met certificaten 21 Certificeren Voordelen Continue verbeteringContinue verbetering Onafhankelijk derde ogenOnafhankelijk derde ogen Alle onderdelen t.a.v. de voedselveiligheid maken deel uit van de certificeringAlle onderdelen t.a.v. de voedselveiligheid maken deel uit van de certificering Geaccepteerd door de GFSIGeaccepteerd door de GFSI (Voldoet aan de wettelijke plichten)(Voldoet aan de wettelijke plichten)Nadelen Kost extra menskracht voor het opstellen en gedurende de audits Afbreukrisico als u het niet haalt of wordt ingetrokken “Kosten”

22 Omgaan met certificaten 22 Relatie met VWA Vertegenwoordigd in het CCVD Vertegenwoordigd in het CCVD Onderzoek naar vergelijkbaarheid van: Onderzoek naar vergelijkbaarheid van: AanpakAanpak TijdsbestedingTijdsbesteding Qualificatie auditorsQualificatie auditors ResultatenResultaten Mogelijk publicatie resultaten dit jaar.

23 Omgaan met certificaten 23 Risico’s ? Neen Certificering biedt u zekerheden. U weet waar u staat. Bezoeken van de VWA zullen geen verrassingen opleveren. Uw afnemers zien duidelijk uw inzet voor de voedselveiligheid


Download ppt "Omgaan met certificaten; een risico? Hugo de Sitter Voorzitter Centraal College van Deskundigen HACCP."

Verwante presentaties


Ads door Google