De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop 2 Successen en valkuilen bij samenwerking tussen ROC’s en Praktijkopleidingscentra in de Techniek Dr. Jo Box Duncan Management BV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop 2 Successen en valkuilen bij samenwerking tussen ROC’s en Praktijkopleidingscentra in de Techniek Dr. Jo Box Duncan Management BV."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop 2 Successen en valkuilen bij samenwerking tussen ROC’s en Praktijkopleidingscentra in de Techniek Dr. Jo Box Duncan Management BV

2 Waarom samenwerken? Bijkomend: De klovenproblematiek: Kenniskloof
Infrastructuurkloof Cultuurkloof Relationele kloof Doorstroomkloof Bijkomend: dalende leerlingenaantallen bekostiging verbreding vergrijzing invoering van CGO bedrijfsleven investeert veel in beroepsonderwijs

3 Aard van proces: innovatie
Inside out ? = innovatie voor klant, vanuit bestaande systeem Outside in ? = innovatie met klant, vanuit veranderd systeem = co-design “Effectief en slim innoveren is niet mogelijk zonder directe betrokkenheid van de doelgroep (klant, klantsysteem)” (De Vijlder, 2007)

4 Co-design met het bedrijfsleven Publiek Private Samenwerking (PPS)
Probleem: Opleiden is voor bedrijven geen core-business Groot aantal bedrijven Hoe, met wie samen te werken? Samenwerken op brancheniveau

5 Opleidingsbedrijven van samenwerkingsverbanden
Praktijkopleidingsbedrijven van branches Nemen leerlingen in dienst en detacheren Ontzorgen de leerbedrijven Goed geëquipeerde werkplaatsen en praktijkinstructeurs Kennis van de branche Bedrijven vormen bestuur Aansluiting op de wensen van bedrijven, maatwerk Theorie + diplomering worden verzorgd door ROC Praktijkopleiders staan los van ROC

6 Samenwerken door integratie
Integratie van ROC (theorie) en Opleidingsbedrijf (praktijk) Gezamenlijke visie Gezamenlijk management/bestuur Een onderwijsconcept: praktijk + theorie geïntegreerd Nieuwe arrangementen (blokweken) Een team Een locatie/werkplaats Gescheiden financiën, met onderlinge verrekening

7 Varianten van co-design
OBM Metaal Innovam SPBU IW Natuursteen Dakdekkers Lichte vorm van samenwerking Vergaande vorm van samenwerking Uitvoering bij ROC Uitvoering bij Opleidingsbedrijf branche

8 Voordelen Co-design Invulling samenwerking met bedrijfsleven Dichten van de kloven Praktijk centraal Integratie praktijk + theorie Facility sharing

9 Valkuilen Co-design Regie verschuift van ROC naar bedrijfsleven
Einde van automie van docenten Balans vinden tussen belangen van ROC en bedrijfsleven Cultuurverschillen (afspraak = afspraak) Draagvlak Financiële problemen bij ROC’s (dalend leerlingenaantal) Verschillende referentiekaders tussen leiding en werkvloer Beperkte aandacht voor verwerven en behoud van draagvlak

10 Succesfactoren Lange termijn visie op beroepsonderwijs
Besef van win - win situatie Eenheid van visie: noodzaak van PP samenwerking Gezamenlijk onderwijsconcept Persoonlijke chemie tussen partners; vertrouwen Effectief onderwijskundig leiderschap Integrale aanpak op alle domeinen (HRM, financieel, facilitair,etc) Financiële exploitatie sluitend Voorkomen dubbele overhead Draagvlak bij personeel en besturen/directie Continuïteit in management en visie

11 Uitvoering: onderwijsconcept (BBL)
Loslaten van BBL systeem van 1 dag naar school: blokweken Praktijk + theorie geïntegreerd in beroepstaken en projecten Taken en projecten als simulatie van praktijk Bedrijven kiezen uit taken en projecten passend bij bedrijf Simulatiewerkplaats als bedrijf Gezamenlijk team van docenten + instructeurs Planners waarin is bepaald: wie doet wat, wanneer en hoe Afstemming van theorie op taken: ‘just in time’ Regelmatige evaluaties met leerlingen en bedrijven

12 Belemmeringen Onbalans in verantwoordelijkheid tussen ROC en Bedrijfsleven ROC is eindverantwoordelijk voor onderwijs en examinering WEB gaat uit van inside out samenwerking Huidige samenwerking is marginaal (VNO/NCW/MKB) Zonder zeggenschap willen bedrijven geen verantwoordelijkheid voor prestaties en resultaten van het MBO Afhankelijkheid van personen (visie + chemie) Fiscale aspecten (BTW)

13 De toekomst van het technisch MBO
Zonder mederegie van bedrijfsleven is technisch beroepsonderwijs einde verhaal Mederegie op basis van outside in Bedrijven betrekken bij onderwijsontwikkeling en uitvoering Technische opleidingen uit de school halen, huisvesten in bedrijfsomgeving als ‘branchescholen’ Opleiden in niet-schoolse, bedrijfsmatige omgeving Opleiden in up to date simulatie werkplaats Opleiden met simulatie beroepstaken of projecten

14 Integrale benadering co-design
Achtergronddomein Persoonlijke leiderschaps Sturingsdomeinen competenties Bedrijfs- organisatie Omgeving: branche + school Onderwijs-organisatie Personeel MT ROC/branche Visie, passie en ervaring Ontwikkeling leerlingen Facilitair Wet en regelgeving Cultuur Resultaten Feedback

15


Download ppt "Workshop 2 Successen en valkuilen bij samenwerking tussen ROC’s en Praktijkopleidingscentra in de Techniek Dr. Jo Box Duncan Management BV."

Verwante presentaties


Ads door Google