De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCHOOLONDERSTEUNINGS PROFIEL In het kader van de wet Passend Onderwijs de Baas Coaching en Advisering (BCA)1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCHOOLONDERSTEUNINGS PROFIEL In het kader van de wet Passend Onderwijs de Baas Coaching en Advisering (BCA)1."— Transcript van de presentatie:

1 SCHOOLONDERSTEUNINGS PROFIEL In het kader van de wet Passend Onderwijs de Baas Coaching en Advisering (BCA)1

2 ONDERSTEUNINGSPROFIEL wettelijk verplicht Onderdeel van het ondersteuningsplan Bevat de bestuurlijk vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventuele extra ondersteuning die een school biedt. de Baas Coaching en Advisering (BCA)2

3 Beschrijving basisondersteuning 1.Preventieve en lichte curatieve interventies (bv. aanpak dyslexie of sociale veiligheid) 2. Ondersteuningsstructuur 3.Planmatig werken (zoals in toezichtskader inspectie) 4.Basiskwaliteit (zoals blijkt uit toezichtskader inspectie, leerprestaties en opbrengsten) de Baas Coaching en Advisering (BCA)3

4 Beschrijving extra ondersteuning Welke arrangementen biedt de school? Deskundigheid Voorzieningen (oa. materialen en methodieken) Aandacht en tijd (oa. handen in de klas) Gebouw Samenwerking met partners de Baas Coaching en Advisering (BCA)4

5 Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.Algemene gegevens – Contactgegevens – Onderwijsvisie / schoolconcept – Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen 3 schooljaren 3.Basisondersteuning – Preventieve en lichte curatieve interventies – Standaarden kwaliteit van het onderwijs en ondersteuningsstructuur – Standaarden handelingsgericht werken 4.Extra ondersteuning: Onderwijs(zorg-)arrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften – Deskundigheid – Voorzieningen – Aandacht en tijd – Gebouw – Samenwerking met partners 5.Grenzen aan het onderwijs 6.Conclusie en ambities de Baas Coaching en Advisering (BCA)5

6 Kenmerken Gebaseerd op gegevens van scholen die onderling vergelijkbaar zijn en stapelbaar zijn. Gebaseerd op gegevens die relevant zijn voor een nieuwe handelingsgerichte systematiek. Opgesteld in handelinsgerichte terminologie. de Baas Coaching en Advisering (BCA)6

7 Functies Document voor: Schoolontwikkeling Professionalisering leerkrachten en docenten Overleg met ouders Besturen en samenwerkingsverband: Ondersteuning systematiek onderwijszorgtoewijzing - Hoe past het aanbod van een school bij de onderwijsbehoefte van een leerling; welke aanvullende ondersteuning is nodig? - Valt de inspanning van een school onder extra ondersteuning en komt die in aanmerking voor middelen uit het ondersteuningsbudget? de Baas Coaching en Advisering (BCA)7


Download ppt "SCHOOLONDERSTEUNINGS PROFIEL In het kader van de wet Passend Onderwijs de Baas Coaching en Advisering (BCA)1."

Verwante presentaties


Ads door Google