De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst GMR 10 mei 2012 GMR 10 mei 2012. Zorgplan 2012-2013 l.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst GMR 10 mei 2012 GMR 10 mei 2012. Zorgplan 2012-2013 l."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst GMR 10 mei 2012 GMR 10 mei 2012

2 Zorgplan 2012-2013 l

3 Jaarlijks wettelijke verplichting Verplichting voor iedere school Instemming GMR deelnemende besturen WSNS Toelichting – vragen 10 mei Instemming18 juni GMR 10 mei 2012

4 Afhankelijk ontwikkelingen Passend Onderwijs Laatste jaar WSNS samenwerkingsverband GMR 10 mei 2012

5 Uitgangspunten Wettelijke verplichting Compacte structuur Zorgmiddelen naar besturen Binnen SKPO naar de scholen IB-netwerk uit reserve-uitkering GMR 10 mei 2012

6

7

8 Bestuur leerlingen bao Overdracht WSNS-middelen 2012-2013 per leerling (€) 2012-2013 In 2011- 2012 (€) Salto6.470 636.621,7998,40 98 SKPO10.159 974.678,6495,94 89 EBS346 21.269,3461,47 78 ISLAM. BS267 36.479,62136,63 120 St. Best Onderw.2.904 352.646,52121,43 114 PLATOO1.042 158.140,55151,77 165 GBS BEST136 25.082,35184,43 184 RIS472 87.050,49184,43 174 VSB217 23.003,86106,01 104 VS EHV-Z358 44.754,04125,01 141 KROMHOEK190 35.041,51184,43 184 Totaal22.561 2.394.768,70

9 Voorbereiding Passend Onderwijs Bestuurlijke inrichting nieuw samenwerkingsverband Instemming op uitgangspunten nieuwe deelnemende besturen GMR 10 mei 2012

10 Passend Onderwijs 2 Er is specialistische en toegankelijke zorg voor kinderen die dat nodig hebben 1 Het onderwijs op de scholen is van goede kwaliteit 3 Er zijn voldoende fysieke voorzieningen van goede kwaliteit Alle kinderen volgen het onderwijs dat bij hen past Kinderen leven gezond Kinderen voelen zich veilig Alle kinderen succesvol op school Condities Doelen Uitkomst GMR 10 mei 2012

11 Wat gaat er veranderen per 1 augustus 2013? Samenstelling samenwerkingsverband Financiën LGF middelen naar samenwerkingsverband Zorgplicht voor schoolbesturen Indiceren Van sectoraal naar integraal School-Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsplan samenwerkingsverband Landelijke geschillencommissie GMR 10 mei 2012

12 Financiële aspecten Verandering bekostiging: Huidig rugzakgeld naar samenwerkingsverband Verevening budget -In vijf stappen van augustus 2014 t/m juli 2020 gebaseerd op teldatum 1 oktober 2011 Budgetten krimpen -Ambulante begeleiding rugzak -Bekostiging speciaal onderwijs Bekostiging speciaal onderwijs is vereenvoudigd GMR 10 mei 2012

13 Financiële aspecten Inkomsten nieuw samenwerkingsverband: Bestaande inkomsten Normbudget -Op basis van ingeschreven leerlingenaantal in het samenwerkingsverband vermenigvuldigd met een bedrag per leerling Huidige rugzakgelden -Zowel schooldeel als deel ambulante begeleiding GMR 10 mei 2012

14 Zorgplicht schoolbestuur Beslist u binnen 6 weken over toelating van ons kind? ( max. 4 weken verlenging ) BaO ? SO ? SBO ? GMR 10 mei 2012

15 Van indiceren naar arrangeren De leerling De (handelingsgerichte) diagnostiek Onderwijsbehoeften Handelingsgerichte aanpak GMR 10 mei 2012

16 School-ondersteuningsprofiel Wettelijk verplicht Bevat de bestuurlijk vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventuele extra ondersteuning die een individuele school biedt. Onderdeel van het ondersteuningsplan GMR 10 mei 2012

17 School-ondersteuningsprofiel 1.Inleiding 2. Algemene gegevens Contactgegevens Onderwijsvisie/schoolconcept Kengetallen leerlingenpopulatie 3. Basisondersteuning Preventieve en lichte curatieve interventies Standaarden kwaliteit onderwijs en onderwijszorgstructuur Standaarden handelingsgericht werken GMR 10 mei 2012

18 School-ondersteuningsprofiel 4.Extra ondersteuning: ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Deskundigheid Voorzieningen Aandacht en tijd Gebouw Samenwerking met partners 5.Grenzen aan het onderwijs 6. Conclusies en ambities GMR 10 mei 2012

19 Ondersteuningsplan samenwerkingsverband Ondersteuningsplan van het SWV Beschrijving van alle samenhangende voorzieningen voor ondersteuning SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 1 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 3 VOORZIENINGEN GMR 10 mei 2012

20 Landelijke geschillencommissie Indien ouders niet akkoord zijn met: geboden passend aanbod en kind niet wordt toegelaten of wordt verwijderd het ontwikkelingsperspectief en het daarbij behorende uitstroomniveau inclusief extra ondersteuning Uitspraak commissie binnen 10 weken GMR 10 mei 2012

21 Hoever zijn we binnen de SKPO? Coördinator Passend Onderwijs Informatieve bijeenkomsten Ambitieniveau bepaald Document zelfevaluatie basisondersteuning Document met richtingwijzers om school- ondersteuningsprofiel te beschrijven Klimaat van hoge verwachtingen Externe Dienst SKPO Begeleiding/opvang bij ‘crisisleerlingen’ GMR 10 mei 2012

22 Medezeggenschap Medezeggenschapsraad -Instemmingsrecht t.a.v. school- ondersteuningsprofiel Ondersteuningsplanraad -Niveau van het samenwerkingsverband -Afvaardiging MR van alle participerende scholen (helft ouders, helft leerkrachten) -Instemmingsrecht GMR 10 mei 2012

23 Tot slot Verhelderingsvragen? Uitwisseling stand van zaken schoolniveau? Korte terugkoppeling GMR 10 mei 2012


Download ppt "Bijeenkomst GMR 10 mei 2012 GMR 10 mei 2012. Zorgplan 2012-2013 l."

Verwante presentaties


Ads door Google