De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALGEMENE OUDERAVOND FRANCISCUSSCHOOL

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALGEMENE OUDERAVOND FRANCISCUSSCHOOL"— Transcript van de presentatie:

1 ALGEMENE OUDERAVOND FRANCISCUSSCHOOL 2004-2005
Donderdag 10 maart: Vlissingen Dinsdag 15 maart: Middelburg

2 Programma Terugblik afgelopen 2 jaar BAS
De 6 gouden regels van de Franciscusschool PAUZE (met activiteit door ouders) Toekomst, dichtbij en iets verder weg VRAGEN

3 Terugblik afgelopen 2 jaar
3 juni 2003: Visie – missie Franciscusschool: Sámen werken aan optimale ontwikkeling door kindgericht onderwijs Schoolplan Veranderingsonderwerpen

4 Veranderingsonderwerpen op een rij
Klassenmanagement Schoolinrichting Pedagogisch klimaat Samenwerkend leren en zelfstandig leren Samenwerkend leren en collegiale consultatie Didactische organisatie Herziening / aanpassing methodes

5 Daarnaast: Crea-middagen BAVI-weken Kijk momenten ICT enz

6 En ook!!! GROEPSZORGOVERLEG
Leerkrachten worden 4 x per jaar vrijgeroosterd om met de intern begeleider de groepszorg te kunnen bespreken en evalueren. Alle leerlingen van de groep worden besproken.

7 Visie / missie gekoppeld aan veranderingsonderwerpen
Om kunnen gaan met verschillen tussen kinderen Verschillen op het gebied van: intelligentie tempo interesse motivatie persoonlijkheid sociale vaardigheden …………………..

8 SCHOOLORGANISATIE B.A.S. Bouwen aan een Adaptieve School

9 ADAPTIEF??? “Dikke van Dale”: Adapteren: aanpassen aan omstandigheden

10

11 Inleiding Steeds grotere druk om onderwijs af te stemmen op de pedagogische en didactische behoeften van kinderen (WSNS) Verschillen tussen kinderen binnen één leeftijdsgroep worden groter Leer- en/of gedragsproblemen worden als ernstiger ervaren Scholen moeten steeds vaker de onderwijsresultaten verantwoorden (Ouders, overheid, enz)

12 Een procedure voor schoolorganisatie- en -onderwijsontwikkeling
4 stappen Bepalen van ontwikkelingslijnen en –velden dmv analyse Verhelderen van succes indicatoren en vaststellen van de wijze van toetsing Verbeteren van schoolorganisatie- en onderwijsprocessen Borging van de vernieuwing

13 B. A. S. project is een procedure die meerdere jaren in beslag neemt
B.A.S. project is een procedure die meerdere jaren in beslag neemt. De school zelf bepaalt de snelheid van het project

14 7 Ontwikkelingslijnen 28 ontwikkelingsvelden

15 1. Inrichting en aankleding school, klas en plein
2 velden behandeld 1. Inrichting en aankleding school, klas en plein 2. voorspelbaarheid leerkrachtgedrag

16 De 2 behandelde velden in het kort
Inrichting en voorspelbaarheid De manier waarop de school de leeromgeving inricht en leerkrachten hun lessen organiseren. M.a.w. de leeromgeving is uitnodigend en het gedrag van de leerkracht voorspelbaar

17 Concreet: We maken afspraken over: aandachtsverdeling
Inrichting van de klas, school en het plein aandachtsverdeling Zelfstandig denken en werken Instructietijd Regels voor het omgaan met uitgestelde aandacht Algemene schoolregels Klassenregels Afspraken Handhaving Straffen en belonen

18 Nu al zichtbaar??? Inrichting van de klassen en andere ruimtes in de school Er is (voor een deel) opgeruimd De schoolregels van de Franciscusschool zijn “vernieuwd” De schoolregels zijn gevisualiseerd

19 De 6 gouden regels van de Franciscusschool
We zijn aardig voor elkaar en helpen iemand als het nodig is We zorgen goed voor alle spullen in school In school zijn we rustig We schelden niemand uit en we gebruiken geen vloeken of scheldwoorden Lachen is gezond, maar……… we lachen niemand uit We blijven van elkaar af

20 Opdracht!!!!!!!!!!! Nr 1 (Sámen werken…)
Hoe houd je (als ouders) in de thuissituatie rekening met verschillen tussen kinderen?? Denk daarbij aan de volgende situaties: eten Naar bed gaan T.v. kijken Huisregels Buiten spelen Wassen/aankleden Hobby’s Huiswerk maken Speelgoed Zakgeld Computerspelletjes Op tijd thuis komen Gezondheid ……………… ………………. Schrijf, op één van de grote vellen papier die her en der hangen, in steekwoorden, hoe één en ander bij u thuis geregeld is. (Vellen worden door het team gebruikt als een soort mini-enquete.)

21 Opdracht!!!!!!!!!!! Nr 2 (Sámen werken…)
Denk mee over de inrichting van onze school, klassen centrale ruimtes en het plein. Heeft u een suggestie? Schrijf op één van de grote vellen papier die her en der hangen uw suggestie aangaande inrichting en organisatie van onze school.

22 PAUZE Koffie, thee en denk aan de opdracht

23 Toekomst, dichtbij en iets verder weg
Doel: Kindgericht onderwijs, onderwijs op maat.

24 Doorgaande lijn Inrichting Regels en Afspraken Leerstof
leerkrachtgedrag

25 Nu Regels en afspraken zijn gevisualiseerd en bekend bij kinderen, leerkrachten, ouders en anderen Regels en afspraken hangen op een centrale plaats in de school en in alle klassen Klassen 3 t/m 8 zijn ingericht volgens BAS-afspraken. (groepstafels en een instructietafel

26 Dichtbij: (Start schooljaar 2005-2006)
Nieuw leerlingvolgsysteem voor de kleuters: KIJK 1-2 Werken volgens de BAS afspraken Leesonderwijs in groep 3 gedifferentieerd naar niveau Leesonderwijs voortgezet technisch lezen groep 4 t/m 8 gedifferentieerd naar niveau

27 Leesonderwijs is speerpunt
Invoering van een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen: Methode: Moet uitgaan van leesniveau’s en niet van jaargroepen Moet aansluiten bij de methode die gebruikt wordt in groep 3 Moet uitgaan van de juiste aanpak en het juiste leerstofpakket. Combinatie van die twee zorgt voor een optimale leerroute Moet dus een individuele aanpak bieden die afgestemd is op de mogelijkheden van de leerling

28 (Iets) Verder weg Rekenonderwijs gedifferentieerd naar niveau
CITO en DLE scores vormen de basis van het zorgsysteem Aandacht voor communicatie met ouders over leervorderingen, zorg en extra aandacht voor leerlingen

29 (Nog) verder weg Regels en afspraken vormen de basis voor een pedagogisch klimaat met daarin beschreven het pestprotocol. Taalonderwijs gedifferentieerd naar niveau Het leerlingvolgsysteem maakt deel uit van het grote administratiesysteem ( ouders kunnen inloggen op het daarvoor bestemde gedeelte om gegevens van hun kind in te zien)

30 Tot slot DAGELIJKS ONDERWIJS AAN UW KINDEREN Véééééél te doen maar:
Naast alle mooie voornemens en ontwikkelingen moet er één heel belangrijk ding NIET vergeten worden. DAGELIJKS ONDERWIJS AAN UW KINDEREN

31 VRAGEN?????


Download ppt "ALGEMENE OUDERAVOND FRANCISCUSSCHOOL"

Verwante presentaties


Ads door Google