De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Openbare Jenaplanschool de Buizerd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Openbare Jenaplanschool de Buizerd"— Transcript van de presentatie:

1 Openbare Jenaplanschool de Buizerd
Onze Jenaplanschool in beweging…?!

2 Wat vinden wij belangrijk? Onze visie…
Samenwerking, het van elkaar leren stimuleren Zelfstandig werken en zelfredzaamheid bevorderen Zelfverantwoordelijk leren bevorderen Instructie op maat, meer aandacht hebben voor het individuele kind Ritmisch weekplan Verantwoordelijk kunnen zijn voor de kinderen in onze stamgroep, overzicht hebben Onze school is van ons allemaal. Geen drempel!

3 Hoe is het nu? Niveaugroep Stamgroep

4 Verandering?!

5 Waarom veranderen? Vanuit de kinderen: Onduidelijk
Onrustig, laatjesparade, geen eigen plek Soms wel vier gezichten in de week voor de groep Door het vaste ritme is er weinig gelegenheid om variatie aan te brengen in het programma

6 Vanuit de stamgroepsleiders:
Waarom veranderen? Vanuit de stamgroepsleiders: De verantwoordelijkheid voor de kinderen is te veel verdeeld Het is lastig om een goed compleet beeld te krijgen van een kind Begeleiding van een leerling is niet altijd optimaal Zorgleerlingen moeten te vaak buiten de groep geholpen worden Veel overleg situaties

7 Behouden wat goed is…

8 Wat willen we behouden? Samen werken, spelen, vieren en praten
Verschillende leeftijden in de groepen, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van de verschillen tussen de kinderen De goede leerresultaten, met behulp van goede methodes voor de zaakvakken Wereld-Orïentatie met behulp van Alles in-1, het werken met schoolprojecten

9 Hoe gaat het worden? Niveaugroep Stamgroep

10 2 jarige stamgroep Kleuterbouw - stamgroep 1 & 2
Onderbouw - stamgroep 3 & 4 Middenbouw - stamgroep 5 & 6 Bovenbouw - stamgroep 7 & 8

11 Wat levert het op? Voor de kinderen:
Duidelijk, 1 groep en geen wisselingen Rustig, eigen plek = stamgroepslokaal Maximaal 2 gezichten voor de groep Meer afwisseling in het programma mogelijk Meer individuele aandacht mogelijk

12 Voor de stamgroepsleiders:
Wat levert het op? Voor de stamgroepsleiders: Zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor alle kinderen in je stamgroep Duidelijker beeld van het kind, in alle situaties Mogelijkheid om de kinderen beter te begeleiden in hun ontwikkeling Zorgleerlingen worden zoveel mogelijk in de stamgroep door de eigen leerkracht begeleid. Ondersteund door het zorgteam Effectiever overleggen

13 Waarom 2 jarige stamgroepen en niet 3 jarige?
Haalbaarheid instructiebehoefte Overzicht aantal verschillende niveaus in de stamgroep Zorg beter te waarborgen Leeftijdsverschillen ruim genoeg voor “het stamgroepsgevoel” Het van en met elkaar leren blijft behouden Géén combinatieklassen door zelfverantwoordelijk leren en meer instructie op maat en naar behoefte

14 Hoe en wanneer? 17 januari 2011:
Felix Meijer, expert op het gebied van Jenaplanontwikkeling begeleidt het team 17 januari 2011: Studiedag: Theoretische scholing door Felix Januari/februari 2011: Team bezoekt “leerschool” met twee jarige stamgroepen 16 februari 2011: Studiedag: Terugkoppeling uit de praktijk op het theoretische model Maart 2011: Informatieavond voor ouders over de voortgang van de ontwikkelingen 26 april 2011: Studiedag: organisatorische aanpassingen/klassenmanagement voor 2 jarige stamgroepen 16 juni 2011: Studiedag: Afspraken over de uitvoering van de veranderingen vastleggen Juni 2011: Communicatie naar ouders en kinderen over verschuivingen m.b.t. de te vormen nieuwe stamgroepen. Augustus 2011: Het nieuwe schooljaar starten in de nieuwe stamgroepen

15 Vragen?

16 Bedankt… Voor uw betrokkenheid & vertrouwen!


Download ppt "Openbare Jenaplanschool de Buizerd"

Verwante presentaties


Ads door Google