De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Even voorstellen Anja Hol

Verwante presentaties


Presentatie over: "Even voorstellen Anja Hol"— Transcript van de presentatie:

1 Kinderopvang Humanitas Een visie op kinderopvang en passende accommodaties

2 Even voorstellen Anja Hol
Voorzitter Raad van bestuur Kinderopvang Humanitas 300 kinderopvanglocaties 2600 medewerkers Omzet €100 miljoen

3 De situering van kinderopvang
Ouders kiezen bij voorkeur een locatie dicht in de buurt van hun huis Prijs en kwaliteit zijn meestal géén selectiecriteria Peuterspeelzalen hebben van oudsher een relatie met de basisschool, kinderdagverblijven niet, BSO wel Wetgeving gaat steeds meer eisen stellen aan samenwerking met basisscholen

4 Kinderopvang en relaties met andere instanties
Kinderopvang is voor ouders veelal het eerste contact met een externe ‘instantie’, naast het consultatiebureau Kinderopvang wordt gezien als ‘vindplaats’ Kinderopvang wordt voor basisscholen een steeds belangrijker PR-middel Kinderopvang heeft (net)werkrelaties op wijk- en gemeenteniveau

5 Kinderopvang: samenwerken
Onderwijs Welzijn Opvang Sport Cultuur Zorg

6 Samen(-)werken

7 Ontstaan vanuit noodzaak
Arbeidsparticipatie: tekort aan arbeidskrachten en vergrijzing Geschikte locaties zijn moeilijk te vinden Ontwikkelingskansen, doorgaande ontwikkelingslijn, invulling vrije tijd: steeds meer wettelijke Sluitende ‘dagarrangementen’: ‘rust’ voor kinderen en ouders: motie van Aartsen/Bos Steeds meer afstemming rond zorgkinderen Zorg om segregatie, zorgdragen voor sociale inclusie

8 Kinderopvang en de buurt kiezen voor samenwerking ? of ...

9 De locatie is de sleutel tot succes
Losstaande kindercentra zijn passé, MFA’s en brede scholen zijn de toekomst Meer dan de som der delen Meer realiseren met elkaar dan los van elkaar Plusactiviteiten bovenop de kernactiviteiten Een veilige woonomgeving is belangrijk voor kinderen en ouders

10 Profielen Kinderopvang en Onderwijs Verrijking Zorg en Welzijn
Gelijke kansen voor alle kinderen: segregatie tegengaan Voorkomen en bestrijden van ontwikkelingsachterstanden Verrijking Brede sociale ontwikkeling van kinderen, veilige buurt Verbreding aanbod op sociaal, cultureel en sportief gebied Basisvoorziening in de wijk, bevordert sociale samenhang Zorg en Welzijn Verbreding van de zorg rond kinderen, ouders, buurt en ouderen Cluster van aanbod van diverse voorzieningen

11 Kiezen op basis van……. Inhoud
Welzijn en ontwikkelingskansen voor kinderen en ouders Arrangementen/activiteiten gericht op kinderen en ouders Structuur Hand in hand met andere instanties in de buurt Eigen identiteit en kernactiviteit: we zijn en blijven kinderopvangaanbieders - Pro-actieve houding, we hebben weinig historie, onderlinge afstemming van taken binnen het geheel Multifunctionele Accommodatie Waar mogelijk onderdeel van een buurtvoorziening

12 Hoe starten we? Wat is de visie van de gemeente?
Waar zitten onze samenwerkingsmogelijkheden? Wat speelt in de buurt/de wijk? Wat is het voorzieningenaanbod? Wat kunnen we bieden? Wie en hoe groot is de doelgroep? Wat kost het in geld en tijd?

13 Gesprek met partners Hoe werkt u, wat heeft u te bieden?
Wat kunnen we samen meer en beter? Welke andere partners moeten er aan tafel voor een breed gevarieerd aanbod? Hoe stellen we onze kernactiviteit veilig? Hoe kunnen we ons verbijzonderen? Welk budget is beschikbaar?

14 10 belangrijke criteria Gezamenlijke visie Kind centraal
Ouders betrekken Maatwerk in de wijk Multidisciplinaire samenwerking Doorgaande lijnen Professionele houding Structurele aanpak Geschikte en beschikbare ruimte Zichtbaar maken van de resultaten

15 Samenwerking leidt tot ………
Gezamenlijke uitgangspunten Gezamenlijke missie, visie en doelen Gezamenlijk (pedagogisch) raamplan Gezamenlijke (jaar/werk)plannen en concrete activiteiten In een daadwerkelijk multifunctionele accommodatie: delen van ruimten en voorzieningen van de ander én die van onszelf

16 Samenwerken

17 Multifunctioneel centrum
Een netwerk van onderwijs, zorg en welzijn en vrijetijdsvoorzieningen rond kind, gezin en buurtbewoners

18 Wat is daar voor nodig? Een visie van de gemeente op sociale samenhang, een veilige woonomgeving, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van haar burgers Een integrale ketenbenadering, waardoor duurzame relaties met partners mogelijk zijn Een visie van de gemeente op maatschappelijk vastgoed: een huurtarief van € 200,-- per m2 is een sta-in-de-weg Goede samenwerking met woningcorporaties, zij blijken een stabielere partners dan gemeenten

19 Een passende accommodatie
Rekening houden met het gebruik van het gebouw: b.v. na uur staat een school voor 80% leeg, kinderopvang gebruikt veelal niet meer dan 10% De moderne opzet van MFA’s/brede scholen is mooi, maar heeft vaak niet de gebruikers voor ogen Een visie op breed het gebruik/de multifunctionaliteit is noodzakelijk

20

21


Download ppt "Even voorstellen Anja Hol"

Verwante presentaties


Ads door Google