De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schematisch geresumeerd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schematisch geresumeerd"— Transcript van de presentatie:

1 Schematisch geresumeerd
Mogelijkheden en verplichtingen voor de lokale besturen - bijlage Wat hebben we in huis? Schematisch geresumeerd Planningsniveau – sociaal wonen Planningsniveau – bescheiden wonen Vergunningenniveau – sociaal wonen Vergunningenniveau – bescheiden wonen

2 Overzicht relatie Vl. Codex RO - bindend sociaal objectief op lokaal niveau Planningsniveau
Mogelijkheden en verplichtingen A. GRS - Mogelijkheid tot opnemen van actieplan - Mogelijkheid tot afwijken van GRS B. Opmaak RUP - WUG of WRG wordt WG (min. 0,5 ha) - Bindend sociaal objectief gehaald? NEE : verplicht norm op te leggen JA : norm is mogelijkheid C. Opmaak gemeentelijk reglement sociaal wonen - Zelfde kracht als Stedenbouwkundige Verordening - Maar!! andere procedure gemeenteraad

3 Overzicht relatie Vl. Codex RO - bindend sociaal objectief op lokaal niveau Vergunningenniveau
Wat toetsen bij vergunning = al dan niet opleggen sociale last STAP 1: Gelegen in RUP met normen ? JA : normen RUP toepassen, STAP 4 NEE : naar STAP 2 STAP 2: Gem. regl. Soc. Wonen aanwezig ? JA, 1: ofwel Bindend Sociaal Objectief niet behaald => Normen uit reglement toepassen JA, 2: ofwel Bindend Sociaal Objectief wel behaald => mogelijk om lagere norm toepassen OF afzien van norm NEE: STAP 3 STAP 3: normen decreet toepassen (zie lijst projecten die in aanmerking komen) - (semi-)publiek: min. 20%, max. 40% - Particulier: min. 10%, max. 20% STAP 4: toetsing aan goede ruimtelijke ordening Sociaal gedeelte van het project wordt getoetst aan woningdichtheden - stedelijke gebieden: min. 35/ha en max. 100/ha - buitengebied: min. 25/ha en max. 35/ha

4 Overzicht relatie Vl. Codex RO – bescheiden woonaanbod op lokaal niveau Planningsniveau
Mogelijkheden en verplichtingen A. GRS - Geen specifieke bepalingen of verplichtingen B. Opmaak RUP - Oppervlakte en volume beperken (was vroeger ook al mogelijk) - WUG of WRG wordt WG (min. 0,5 ha) verplicht min. 40% bescheiden woonaanbod maar: sociaal objectief (vb. 20%) binnen dezelfde zone mag in mindering gebracht worden C. Opmaak gemeentelijke verordening bescheiden wonen - Zelfde kracht EN zelfde procedure als stedenbouwkundige verordening - Oppervlakte en volume beperken

5 Overzicht relatie Vl. Codex RO – bescheiden woonaanbod op lokaal niveau Vergunningenniveau
Wat toetsen bij vergunning = al dan niet opleggen van LAST bescheiden woonaanbod STAP 1: Gelegen in RUP met normen ? JA : normen RUP toepassen, STAP 4 NEE : naar STAP 2 STAP 2: gemeentelijk verordening bescheiden wonen ? JA, 1: ofwel Bindend Sociaal Objectief niet behaald => norm volgens de voorschriften uit eigen gemeentelijke verordening JA, 2: ofwel Bindend Sociaal Objectief wel behaald => mogelijk om lagere norm toepassen OF afzien van norm NEE: STAP 3 STAP 3: normen decreet toepassen (zie lijst projecten die in aanmerking komen) - (semi-)publiek: 40% (geen min. en max zoals bij bind. soc. objectief) - Particulier: 20% (geen min. en max zoals bij bind. soc. objectief) - maar: sociaal objectief (vb. 20%) binnen dezelfde zone mag in mindering gebracht worden STAP 4: toetsing aan goede ruimtelijke ordening Bescheiden woonaanbod van het project wordt getoetst aan woningdichtheden - stedelijke gebieden: min. 35/ha en max. 100/ha - buitengebied: min. 25/ha en max. 35/ha


Download ppt "Schematisch geresumeerd"

Verwante presentaties


Ads door Google