De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GROENE VARKENS ZONDER RODE CIJFERS Ir. Johan Meeus, Ir. Walter Vandepitte, Ing. Maarten Michiels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GROENE VARKENS ZONDER RODE CIJFERS Ir. Johan Meeus, Ir. Walter Vandepitte, Ing. Maarten Michiels."— Transcript van de presentatie:

1 GROENE VARKENS ZONDER RODE CIJFERS Ir. Johan Meeus, Ir. Walter Vandepitte, Ing. Maarten Michiels

2 Groene varkens zonder rode cijfers  Geel, 6/09/2011  Ir. Johan Meeus, zelfstandig consulent voor biologische varkenshouders  Gent, 13/09/2011  Ir. Walter Vandepitte, Directeur Veevoeding, Molens Dedobbeleer NV, Graankaai, 1500 HALLE

3 Inhoud  Biologische varkensproductie : Regelgeving  Biologische varkensproductie : Situering  Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens  Impact productiviteit op arbeidsinkomen  Omschakelen naar biologische varkens : belemmeringen  Slotconclusie

4 Inhoud  Biologische varkensproductie : Regelgeving  Biologische varkensproductie : Situering  Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens  Impact productiviteit op arbeidsinkomen  Omschakelen naar biologische varkens : belemmeringen  Slotconclusie

5 Biologische varkensproductie : Regelgeving  Volgende wetteksten zijn van toepassing  CE N° 834/2007 (algemene regelgeving)  CE N° 889/2008 (uitvoeringsbesluiten)  Duur van de omschakeling :  6 à 12 maand voor uitlopen  6 maand voor varkens (vanaf aanvang biologisch voer en huisvesting conform regelgeving)  Grondverbonden :  Biologische mest moet op biologische grond hetzij eigen biologische gronden hetzij met geschreven afzetovereenkomst met biologische akkerbouwer

6 Biologische varkensproductie : Regelgeving  Herkomst van de dieren :  Max. 20% vervanging met gangbare gelten ofwel aankoop gelten tot 35 kg  Scheiding gangbaar/bio :  Verbod om gangbare en biologische dieren van eenzelfde diersoort te houden op een bedrijf.  Huisvesting :  Maximum 50% van binnenruimte met roostervloer  Uitloop verplicht voor alle varkens behalve zeugen rond het werpen (2 weken).  Uitloop mag slechts gedeeltelijk overdekt zijn.

7 Biologische varkensproductie : Regelgeving  Minimale oppervlakte regels (bijlage III – verordening EG 889/2008)  Vb. varkens 85 – 110 kg : 1,3 m² binnen en 1 m² buiten  Staltypes :  Huisvesting in stal met uitlopen  weide (outdoor) – max. 2 GVE/ha

8 Biologische varkensproductie : Regelgeving  Voeding :  Max. 5% gangbare ingrediënten toegelaten tot 31/12/2011 – daarna 100% bio  Max. 30% grondstoffen in omschakeling (oms. 2) voor aangekocht voeders tenzij voeders van het eigen bedrijf (100%)  Spenen van biggen : minimum 40 dagen oud  Gezondheidszorg :  Maximum 1 allopatische behandeling per vleesvarken.  Geen preventieve allopatische behandelingen toegestaan.  Fytotherapeutische behandelingen en ontwormen worden niet meegerekend als behandeling.

9 Inhoud  Biologische varkensproductie : Regelgeving  Biologische varkensproductie : Situering  Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens  Impact productiviteit op arbeidsinkomen  Omschakelen naar biologische varkens : belemmeringen  Slotconclusie

10 Biologische varkensproductie : Situering  De crisis in de varkenshouderij duurt nu al 5 jaar  Biologische varkenshouderij : positief arbeidsinkomen  Biologische varkenshouderij : zeer kleine sector (<1%)  Voederprijzen laatste tijd zeer sterk gestegen

11 Biologische varkensproductie : Situering  De vraag overtreft het aanbod  In andere biologische sectoren ( eieren, kippenvlees) stijgt de vraag met 30% per jaar  2 Belgische slachterijen :  PQA – Malmédy  Détry, nu Westvlees – Aubel  Laatste jaren : stabiele prijs : 3,20 €/ kg geslacht

12 Inhoud  Biologische varkensproductie : Regelgeving  Biologische varkensproductie : Situering  Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens  Impact productiviteit op arbeidsinkomen  Omschakelen naar biologische varkens : belemmeringen  Slotconclusie

13 Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens Biologisch bedrijf Gangbaar Klein bedrijf Gangbaar Gemiddeld bedrijf Aantal zeugen50 150 Gespeende biggen/zeug202426 Verkochte varkens/zeug1822,0824,44 Voederconversie 20-115 kg3,752,852,75 Voederverbruik zeug /jaar1202 kg1158 kg1132 kg Uitgangspunten :

14 Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens Uitgangspunten : Kosten Veevoeders Per ton geleverd Biologisch Juli 2010 tem Juni 2011 Biologisch Juli 2011 Biologisch 100 % Januari 2012 Startermeel490 €535 €565 € Biggenmeel463 €510 €545 € Mestvarkensmeel428 €475 €505 € Zeugenmeel dracht380 €430 €465 € Zeugenmeel lactatie440 €485 €535 €

15 Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens TOTALE KOSTEN/ZEUG/JAAR Biologisch bedrijf Gangbaar Klein bedrijf Gangbaar Gemiddeld bedrijf Werkkrediet216 €180 € Afschrijving en interesten 566 €607 €586 € Onderhoud50 € Verwarming en elektriciteit 122 €170 €190 € Strooisel/Mestafzet18 € 35 € Taksen/Verzekeringen30 € 50 € Veeartskosten50 €60 €65 € Aankoop zeugen158 €175 €179 €

16 Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens TOTALE KOSTEN/ZEUG/JAAR Biologisch bedrijf Gangbaar Klein bedrijf Gangbaar Gemiddeld bedrijf Voeders : Startermeel216 €284 €296 € Biggenmeel483 €357 €365 € Mestvarkensmeel2.446 €1.529 € Zeugenmeel dracht311 €229 €222 € Zeugenmeel lactatie169 €121 €102 € Totaal voeders :3.625 €2.520 €2.514 € Totale kosten :4.835 €3.810 €3.849 €

17 Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens TOTALE OPBRENGSTEN /ZEUG/JAAR Biologisch bedrijf Gangbaar Klein bedrijf Gangbaar Gemiddeld bedrijf Slachtvarkens, per kg geslacht3,19 €1,38 €1,40 € Zeugen, per kg geslacht1,66 €0,73 € Verkochte varkens5.447,72 €2.890,88 €3.246,24 € Verkochte zeugen119,52 €62,37 €69,30 € Totaal :5.567,24 €2.953,25 €3.315,54 € Saldo /zeug/jaar : + 732 €-860 €-537 € BEDRIJFSSALDO/jaar :+36.600 €-43.000 €-80.550 € BEDRIJFSSALDO/jaar : (JULI 11)+16.626 €-31.663 €-42.321 €

18 Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens IMPACT VAN DE VERBETERING VAN DE TECHNISCHE CIJFERS (gangbaar) :  Verbetering VC (gangbaar) 1 punt : 3,4 euro/vleesvarken  Verbetering productiviteit zeugen (1 extra big/zeug/jaar) : + 3,5 euro/vleesvarken  Verlaging uitval : (1% minder) : + 0,70 euro/vleesvarken  Prijsverschil verkoop : 1 cent beter : + 0,9 euro/vleesvarken

19 Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens IMPACT VAN DE VERBETERING VAN DE TECHNISCHE CIJFERS (gangbaar) :  In dit voorbeeld :  2,36 afgeleverd varkens extra x 3,4 euro = 8,03 euro  1 punt verbetering voederconversie x 3,4 euro = 3,40 euro  2% minder uitval x 0,7 euro = 1,40 euro  2 cent extrax 0,9 euro = 1,8 euro  Totaal = 14,63 euro/afgeleverd vleesvarken x 1104 (vleesvarkens) = 16.150 euro of 323 euro/zeug

20 Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens VOOR BIO ECONOMISCHE IMPACT KENCIJFERS x 2  Berekeningen aan gemiddelde voederprijzen van laatste jaar : 01/07/2010 t.e.m. 30/06/2011  Ook saldo met voederprijzen van juli 2011  Vanaf 01-01-2012 wordt 100 % biologisch voeder verplicht. Nu is dit nog 95%. Daardoor stijgen de voederprijzen nog. Dit zet het bedrijfssaldo wel sterk onder druk  Een oplossing is streven naar een grotere productiviteit

21 Inhoud  Biologische varkensproductie : Regelgeving  Biologische varkensproductie : Situering  Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens  Impact productiviteit op arbeidsinkomen  Omschakelen naar biologische varkens : belemmeringen  Slotconclusie

22 Impact productiviteit op arbeidsinkomen  Vakkennis en inzet hebben een grote impact op de uiteindelijke rentabiliteit  Aantal verkochte varkens per zeug en per jaar is doorslaggevend  De voederconversie is ook cruciaal. Bij biologische varkens tot 1 kg per kg aanwinst hoger dan bij gangbare varkens  Reden : buitenbeloop – minder optimale klimaatregeling

23 Impact productiviteit op arbeidsinkomen 8 biggen gespeend/ worp 9 biggen gespeend/ worp 10 biggen gespeend/ worp Aantal zeugen100 Gespeende biggen/zeug16,8019,6222,20 Verkochte varkens/zeug14,6017,7020,30 Voederconversie 20-115 kg4,003,753,70 Voederverbruik zeug /jaar1148 kg1191 kg1213 kg Uitgangspunten :

24 Impact productiviteit op arbeidsinkomen TOTALE KOSTEN/ZEUG/JAAR 8 biggen gespeend/ worp 9 biggen gespeend/ worp 10 biggen gespeend/ worp Werkkrediet216 € Afschrijving en interesten 566 € Onderhoud50 € Verwarming en elektriciteit 122 € Strooisel/Mestafzet18 € Taksen/Verzekeringen30 € Veeartskosten50 € Aankoop zeugen158 €

25 Impact productiviteit op arbeidsinkomen TOTALE KOSTEN/ZEUG/JAAR 8 biggen gespeend/ worp 9 biggen gespeend/ worp 10 biggen gespeend/ worp Voeders : Startermeel181 €211 €239 € Biggenmeel438 €474 €508 € Mestvarkensmeel2.160 €2.400 €2.708 € Zeugenmeel dracht297 €308 €314 € Zeugenmeel lactatie161 €167 €170 € Totaal voeders :3.237 €3.560 €3.939 € Totale kosten :4.447 €5.149 €5.512 €

26 Impact productiviteit op arbeidsinkomen TOTALE OPBRENGSTEN /ZEUG/JAAR 8 biggen gespeend/ worp 9 biggen gespeend/ worp 10 biggen gespeend/ worp Slachtvarkens, per kg geslacht 3,19 € Zeugen, per kg gesclacht1,66 € Verkochte varkens4.423 €5.344 €6.130 € Verkochte zeugen120 € Totaal :4.543 €5.463 €7.048 € Saldo /zeug/jaar : + 96 €+ 692 €+ 1.536 € BEDRIJFSSALDO/jaar :+ 9.582 €+ 69.266 €+ 153.614 € BEDRIJFSSALDO/jaar : (JULI 11) -26.141 €+ 30.017 € + 66.772 €

27 Impact productiviteit op arbeidsinkomen  Mits een voldoende productiviteit blijft het arbeidsinkomen in de biologische varkenshouderij positief  De stijgende voederprijzen zet die rentabiliteit wel sterk onder druk

28 Inhoud  Biologische varkensproductie : Regelgeving  Biologische varkensproductie : Situering  Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens  Impact productiviteit op arbeidsinkomen  Omschakelen naar biologische varkens : belemmeringen  Slotconclusie

29 Omschakelen naar biologische varkens : belemmeringen  Onbekendheid met de sector  Arbeidsbehoefte is veel hoger  Biologische varkenshouderij is strikt grondverbonden (afzet biologische mest moet op biologische grond)  Extra investeringen : buitenbeloop, ruwvoedervoorziening, mogelijkheid tot wroeten  Banken baseren zich op modellen uit de gangbare varkenshouderij (schaalvergroting)

30 Omschakelen naar biologische varkens : belemmeringen  Omschakelingsperiode van minimum 6 maand, vanaf begin biologisch voederen = 60 % duurder.  Voor uitlopen is 12 maand omschakeling de regel. Verkorte omschakeling mogelijk mits bewijs te leveren dat geen niet toegelaten behandelingen uitgevoerd werden (chemische bemesting of onkruidverdelging)  Indien eigen granen gevoederd worden start de omschakeling op het moment van de oogst 2 e jaar omschakeling.  Geen gangbare en biologische varkens op hetzelfde bedrijf

31 Inhoud  Biologische varkensproductie : Regelgeving  Biologische varkensproductie : Situering  Arbeidsinkomen gangbare <> biologische varkens  Impact productiviteit op arbeidsinkomen  Omschakelen naar biologische varkens : belemmeringen  Slotconclusie

32 Slotconclusie  De vraag overtreft actueel het aanbod.  De vraag groeit nog steeds  Er zijn exportkansen  Er is plaats voor enkele gesloten bedrijven met 50 tot 100 zeugen  De huidige productie in België +/- 20.000 vleesvarkens voldoet niet aan de vraag.  Alleen productieve bedrijven maken een kans  De prijs betaald aan de varkenshouder moet omhoog daar de reeds gestegen kosten nog verder zullen stijgen

33 BEDANKT VOOR U AANDACHT, VRAGEN?


Download ppt "GROENE VARKENS ZONDER RODE CIJFERS Ir. Johan Meeus, Ir. Walter Vandepitte, Ing. Maarten Michiels."

Verwante presentaties


Ads door Google