De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.beerepootconsultancy.com Over dierdagdoseringen Den Haag, 6 september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.beerepootconsultancy.com Over dierdagdoseringen Den Haag, 6 september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 www.beerepootconsultancy.com Over dierdagdoseringen Den Haag, 6 september 2011

2 www.beerepootconsultancy.com Over Beerepoot Consultancy BV •Software-ontwikkeling agribusiness •Focus: mobiele toepassingen op de werkplek •O.a. KRAS behandelregistratie vleeskalveren •MobiPig voor varkens, i.s.m. Kewi

3 www.beerepootconsultancy.com Antibiotica in veehouderij •Zorgen over ontwikkeling resistentie tegen antibiotica bij ziekteverwekkers mens en dier •Doel: verlagen selectiedruk, door minder blootstelling aan antibiotica van ziekteverwekkers in veehouderij •Afgeleid concreet doel: 50% reductie antibioticagebruik in 2013 •Gekozen benchmark: Gem. dagdoseringen per dierjaar per bedrijf •Gekozen aanpak: Grootverbruikers vinden •Gekozen informatiebron: Door veearts afgeleverde medicijnen, zoals opgegeven aan VetCIS •Hiermee gaan we concrete doel niet halen

4 www.beerepootconsultancy.com Benchmark per bedrijf •Grote variatie in gem. dierdagdoseringen tussen bedrijven, maar ook per bedrijf tussen jaren. •Bij vleesvarkens is standaardafwijking zelfs groter dan gemiddeld verbruik (MARAN) •In 2013 nog niet mogelijk om enigszins betrouwbaar grootverbruikers te identificeren. •Sancties onmogelijk, juridisch boterzachte benchmark •Aanpakken van alleen 10-20% grootverbruikers leidt lang niet tot reductie van 50%. En ver na 2013. •Met vergelijking op bedrijfsniveau komen we er niet. Ook gaan kostbare jaren verloren.

5 www.beerepootconsultancy.com Geleverde antibiotica •Geleverd is niet hetzelfde als gebruikt –In december besteld, voor welk jaar telt dat? –Deels over houdbaarheidsdatum, weggegooid –Ex-medewerker liet doos met flesjes vallen, zegt veehouder –De paarden (700 kg) werden ziek. De honden trouwens ook. –Uitgeleend aan zwager, buurman die ook veebedrijf heeft –Bewijslast? •De Belgische webwinkel als alternatief? •Benchmark op basis van levering kan leiden tot onderdosering. Contraproductief, toename resistentie. •Niet levering, maar toediening moet basis zijn

6 www.beerepootconsultancy.com Rol dierenarts en veehouder •Dierenarts (DAP) nu probleemeigenaar. –Moet gegevens leveren over antibioticagebruik per bedrijf –Moet oplossing leveren, grootverbruikers begeleiden –Wordt bedreigd met sancties, apothekersfunctie mogelijk weg •Veehouder wacht voorlopig af. Nog niet zijn probleem. Kostbaar verlies van jaren. •Veehouder is vrij andere DAP te kiezen. DAP onder druk veehouder om problemen met SDa te ontwijken. •Oneigenlijke rol DAP. Klanten aanspreken op gedrag. •Niet DAP, maar veehouder moet probleemeigenaar zijn. DAP in rol adviseur, in belang veehouder.

7 www.beerepootconsultancy.com Dierdagdosering en VetCIS •Berekening door geleverde hoeveelheid medicijn te delen door dosering voor dier met standaardgewicht. •Voorbeeld flesje 100 ml Amoxilline 100 inj.: –30 dagdoseringen bij biggen, standaardgewicht 16.5 kg –2 dagdoseringen bij zeugen, standaardgewicht 220 kg –Voor welke diercategorie boekt VetCIS? •Behandeling vaker bij opleggen dan bij standaardgewicht. Onderschatting dierdagdoseringen. •Standaardgewicht vleeskalveren 82 kg –Gespecialiseerde startersbedrijven tot 12 weken voeren leeuwendeel behandelingen uit, bij veel lager gewicht –Afmesters krijgen dieren >100 kg. Benchmark ongeloofwaardig •Benchmark niet standaarddosering, maar echte dosering

8 www.beerepootconsultancy.com Gem. behandeldagen per dierjaar •Behandeldagen geturfd per maand, per categorie, oraal en injectie. Correctie voor werkingsduur antibiotica. •Ook totaal aantal dierdagen, nodig voor berekening. •Anders dan DDD via Vetsys, want geen standaardgewicht per dier en exactere timing (DDD wordt ook berekend).

9 www.beerepootconsultancy.com Kalverhouder, starters en ouderen

10 www.beerepootconsultancy.com Conclusies, oplossing •Veehouder moet probleemeigenaar zijn, niet DAP •Nu, niet pas na identificatie als grootverbruiker •Niet levering, maar toediening als basis benchmark •Benchmark niet standaarddosering, maar echte dosering •Niet tussen bedrijven vergelijken, en alleen 10-20% grootverbruikers aanpakken, maar binnen elk bedrijf nu terughoudend gebruik antibiotica •VetCIS onvoldoende (zonder toediening) •Op bedrijf verplicht vastleggen toediening antibiotica –Wettelijk al verplicht, maar nalaten wordt nog gedoogd –Bij kalveren gangbaar, onderdeel van IKB. Bij varkens niet –Door administratie komt inzicht, en daarna oplossingen


Download ppt "Www.beerepootconsultancy.com Over dierdagdoseringen Den Haag, 6 september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google