De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Richtlijn Droogzetten helpt dierenarts én veehouder met selectief droogzetten Najaar 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Richtlijn Droogzetten helpt dierenarts én veehouder met selectief droogzetten Najaar 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Richtlijn Droogzetten helpt dierenarts én veehouder met selectief droogzetten Najaar 2013

2 Programma • Waarom zijn er richtlijnen ontwikkeld? • Waarom een richtlijn Droogzetten? • Wat is de richtlijn? • Wat is de context van de Richtlijn Droogzetten? • Samen aan de slag!

3 Waarom worden er richtlijnen ontwikkeld? • Politieke en sociale druk! • 1-2-2012: preventief gebruik verboden! • Volksgezondheid > Diergezondheid

4 Dierenarts en veehouder zitten in hetzelfde schuitje en moeten samen oplossingen vinden. Wettelijk: Gezonde dieren krijgen geen antibiotica!

5 Wat is een richtlijn? Doel • Invulling wettelijke kaders • Hulpmiddel voor het maken juiste afwegingen • Ruggensteun voor dagelijkse praktijk • Toetsingskader dierenartsen • Standaard voor de dierenarts (enkel onderbouwd afwijken) Richtlijn Droogzetten helpt dierenarts én veehouder met selectief droogzetten

6 Wat is het kader van de Richtlijn Droogzetten? • KNMvD is de eigenaar van de richtlijn van en voor dierenartsen • Een autorisatiecommissie heeft de richtlijn goedgekeurd. • Voor toezichthouders van de NVWA is de richtlijn het toetsingskader • Andere partijen die het convenant abres Rund hebben getekend, ondersteunen de richtlijn:

7 In het kort: Preventief gebruik verboden sinds 2012 Knelpunt: diergezondheid en dierenwelzijn Richtlijn Droogzetten

8 8 Aanleiding voor deze richtlijn Direct: • Preventief gebruik verboden per 1-2-2012 • Gebruik van antibiotica bij droogzetten deels curatief en deels preventief

9 Wat is de richtlijn? Uitgangspunten • Preventief gebruik antibiotica verboden • Selectief droogzetten is de norm • Selectie op basis van diagnostiek • Optimalisatie op basis bedrijfsdiergeneeskunde • Aansluitend bij de praktijk

10 Wat is de richtlijn? • Deel1: Belangrijkste aanbevelingen • Deel 2: Hoofdtekst, toelichting op de aanbevelingen • Deel 3: Eindnoten En de flowchart geeft de beslisboom weer.

11

12

13 Diagnostiek Diagnostiek ten behoeve curatief gebruik AB •Geen diagnostiek….. geen droogzetters •Intramammaire bacteriële infectie •Ideale test bestaat niet, celgetal veel gebruikt •Alternatieven bestaan, ter verdere beoordeling •Dierenarts centrale rol Preventief gebruik is verboden, je moet dus aantonen wanneer het nodig is droogzetters in te zetten.

14 Diagnostiek Celgetal bepaling •Melk Productie Registratie met celgetalbepaling •MPR – droogzetten •Celgetal max 6 weken oud

15 Beslissing waarmee wordt drooggezet Richtlijn: verhoogd celgetal • Droogzetinjector met antibioticum (genezen) of • Droogzetinjector + teat sealer (genezen + voorkomen) Richtlijn: laag celgetal • Niks doen of • Alleen teat sealer (voorkomen)

16 Wat is de context van de Richtlijn Droogzetten? ANTIBIOTICA ALLEEN ALS HET MOET! Richtlijn Droogzetten helpt dierenarts én veehouder

17 Proef GD UGCN Symposium nov 2012 •97 bedrijven •1657 dieren  2 kwartieren per koe behandeld met antibiotica  2 kwartieren onbehandeld gelaten

18 Selectief droogzetten UGCN Symposium nov 2012

19 Conclusie onderzoek selectief droogzetten • Selectief droogzetten leidt tot een afname van het antibioticumgebruik maar tot een toename van klinische en subklinische mastitis • De gevolgen ten aanzien van mastitis door selectief droogzetten zijn op bedrijfsniveau te verminderen door de juiste dieren te selecteren:  alleen vaarzen met celgetal < 150.000  alle dieren celgetal < 50.000  vaarzen < 150.000 en ouderekalfs koeien < 50.000

20 DDD [VAN UW PRAKTIJK]

21 Gegevens [VAN UW PRAKTIJK]

22 Het nieuwe droogzetten?

23 5-puntenplan (NEAVE ET AL., 1969) • Goedwerkende melkmachine / robot • Goede speendesinfectie • Goede behandeling klinische/subklinische gevallen • Afvoeren chronische gevallen • 100% droogzetters Oude gewoonte is niet meer van deze tijd!

24 Gegevens [VAN UW PRAKTIJK]

25 Celgetal bij gezonde vaarzen en koeien Yvette de Haas 2003

26 Gevolgen voor de praktijk? Minimaal… mits we managementmaatregelen nemen

27 Naast diagnostiek gaat de richtlijn ook over : • Voorlichting • Medicamenteuze therapie • Adviezen die niet met diergeneesmiddelen te maken hebben • Controles en follow up Samen planmatig aan de slag

28 Met welke managementmaatregelen kunnen we verantwoord zonder antibiotica koeien droogzetten? Interactief

29 én goed voor de portemonnee van de veehouder Goede uiergezondheid is ontzettend belangrijk! Goed voor diergezondheid en dierenwelzijn en volksgezondheid …

30 Dierenarts en veehouder samen aan de slag!


Download ppt "Richtlijn Droogzetten helpt dierenarts én veehouder met selectief droogzetten Najaar 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google