De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaar- en diplomaresultaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaar- en diplomaresultaat"— Transcript van de presentatie:

1 Jaar- en diplomaresultaat
Verklaring van definities

2 Jaar- en diplomaresultaat
1 - Uitdiepen definitie 2 - Achtergronden

3

4

5 Jaarresultaat = Het aantal gediplomeerden in een teljaar
Het aantal gediplomeerden in een teljaar + aantal ongediplomeerde instellingsverlaters in hezelfde teljaar Eerder behaalde diploma’s tellen niet mee. Tussentijds (in het jaar) behaalde diploma’s tellen mee. M.a.w. de datum waarop het diploma is behaald is bepalend voor wat er in de teller staat. Ongediplomeerde doorstroom wordt niet meegeteld in de noemer Teljaar = van 1/10 – 1/10 Per niveau 1,2,3 en 4 Instellingsniveau en Organieke Eenheid

6 3 110 Jaarresultaat (nivo 3) = X 100% = 73,3 % 110 + 40 110 1/10
Diploma 40 3

7 4 3 110 + 30 Jaarresultaat (nivo 3) = X 100% = 77,8 % 110 + 30 + 40
1/10 30 Diploma 40 Diploma 3

8 4 3 2 110 + 30 Jaarresultaat (nivo 3) = X 100% = 77,8 % 110 + 30 + 40
1/10 30 Diploma 15 hebben meer dan een jaar eerder een nivo 2 diploma behaald! (tellen niet mee) Diploma 15 40 3 25 200 2

9 ? 3 80 + 30 Jaarresultaat Organieke Eenheid= X 100% = 73,3 %
80 ? 1/10 Diploma 40 30 Diploma 3 20

10 4 3 110 + 30 Jaarresultaat (nivo 3) = X 100% = 77,8 % 110 + 30 + 40 30
1/10 110 Diploma 40 Diploma 3

11 8 Jaarresultaat = X 100% = 40,0 % 12+ 8 10 8 met diploma 30 50 12 zonder diploma

12 45 Jaarresultaat = X 100% = 84,9 % 45 + 8 50 45 met diploma 30 10 8 zonder diploma

13 Conclusies: Jaarresultaat zegt iets over: prestaties van een eenheid Maar: doorstroom zonder diploma telt niet mee, maar dat was ook een van de oprichtingsdoelen van de ROC’s Maar: doorstroom met diploma telt wel mee, want dat is prestatie van de eenheid

14 Het aantal gediplomeerde instellingsverlaters in een teljaar
Diplomaresultaat = Alle instellingsverlaters in hezelfde teljaar Alle (ook eerder binnen de instelling behaalde) diploma´s worden meegeteld, ongeacht wanneer het diploma is behaald. Teljaar = van 1/10 – 1/10 Uitstroom 2,3,4 bij elkaar Uitstroom niveau 1 apart Instellingsniveau

15 Deze 30 verlaten NIET de instelling, tellen dus niet mee!
110 Diplomaresultaat = X 100% = 73,3 % 110 ( nivo 3) 4 1/10 Diploma 30 Diploma Deze 30 verlaten NIET de instelling, tellen dus niet mee! 3 40 200

16 Van de 40 uitvallers hadden er 15 ooit een nivo 2 diploma behaald!
Diplomaresultaat = X 100% = 83,3 % (+ 10%) 110 ( nivo 3) 15 (nivo 2) 4 1/10 Diploma Van de 40 uitvallers hadden er 15 ooit een nivo 2 diploma behaald! 30 Diploma 40 3 25 25 200 2

17 4 4 20+ 15 Diplomaresultaat = X 100% = 100% 20 + 15 20 ( nivo 4nw) 15
(nivo 4oud) 1/10 Diploma 4 Addendum opleiding 35 4

18 Conclusies: Diplomaresultaat zegt iets over: prestaties van de instelling Maar: kan niet op lager aggregatieniveau omdat historische gegevens van andere eenheden en/of opleidingen meetellen

19 Conclusies algemeen: Percentages zeggen niet altijd wat…. Onderliggende getallen vertellen het echte verhaal Gedrag ontwikkelen om cijfers beter te maken, veroorzaken vaak elders weer tegenvallende resultaten

20 Jaar- en diplomaresultaat
Hoe is deze definitie tot stand gekomen? Rendementscommissie olv Price Waterhouse Coopers en KBA. Samen met experts van instellingen. (olv KBA en Marijn Slinger) Wie heeft hem bedacht? Rendementscommissie samen met inspectie Wordt de definitie gebruikt zoals hij bedoeld is?   Voor diplomaresultaat niet (wordt ook gebruikt met afzonderlijke niveaus) Is de definitie multi-interpretabel? Ja

21 3 10 Jaarresultaat (nivo 3) = X 100% = 50 % 10 + 10 10 1/10 Diploma 10
20

22 3 15 Jaarresultaat (instelling) = X 100% = 60 % 15 + 10 10
Jaarresultaat (DUO-Z) = X 100% = 50 % 5 10 1/10 Diploma Diploma 10 3 Hé er zijn er 5 ingestroomd! 5 20 In het echt verschil van 2% minder berekend door DUO-Z

23 Kun je deze definitie ook gebruiken op crebo-code niveau?
Jaarresultaat zou kunnen, maar er is geen algoritme afgesproken Oude en nieuwe opleidingen maken vergelijken onmogelijk Er zijn crebo’s waarin geen diploma’s behaald kunnen worden (90430) Daar experimenteert de inspectie nu mee? Ja Volgend jaar komen de uitkomsten uit BRON? Welke definitie wordt daar gebruikt? En welk algoritme is daar dan voor bedacht? Is dat algoritme openbaar zodat anderen het kunnen controleren? Welk algoritme is gebruikt in het geïntegreerd jaardocument, is dat de goede definitie? Welk algoritme wordt gebruikt. Waarom is dat algoritme niet openbaar gemaakt zodat ik de cijfers zelf kan controleren Wie berekent deze cijfers eigenlijk Onbekend, wordt door MBO Raad als onacceptabel gezien en willen dat instellingen elk cijfer zelf kunnen narekenen!

24 Nadere informatie Pierre Veelenturf


Download ppt "Jaar- en diplomaresultaat"

Verwante presentaties


Ads door Google