De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORSTELLEN Kor Buist – Noordlaren (Groningen) 65 jaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORSTELLEN Kor Buist – Noordlaren (Groningen) 65 jaar"— Transcript van de presentatie:

1 VOORSTELLEN Kor Buist – Noordlaren (Groningen) 65 jaar
(Mede) eigenaar en commissaris van Cor Buist Schilders B.V. te Groningen In 1985 veeboer geworden om planologische redenen Begin jaren negentig bedrijfsmatig aan de gang Startkapitaal – 2 jaar belastingteruggave in verband met oprichting maatschap

2 DE AGRARISCHE ONDERNEMING
2 vestigingen te Eelde Privé woonhuis/boerderij te Noordlaren Bedrijf : biologisch – SKAL gecertificeerd. Gezondheidsstatus : Leptospirose vrij + Paratuberculose Status A. Omvang : dieren incl. 100 meststieren. Beheer-deels erfpacht : ca ha. Privé eigendom : ca. 40 ha. Omzet loopt tegen de € 9 ton voor 2008 – excl. SAN/SN subsidies. Globale verdeling in %% van de omzet : Subsidie/ha-toeslag : 16% Afzet vee en vlees : % Verkoop gras e.d : % Beheer : 40% Werk derden : 4% Personele bezetting 2 bedrijfshoofden (maten) en 1 agrarisch medewerker + zzp’ers.

3 HOE WERKT DE ONDERNEMING
HET GROENBESTEK Maaibeheer - draaiboek 1200 ton Grasdrogerij Begrazing 1 GVE/ha. Onderhoud rasters Onderhoud / beheer wegen en paden / parkonderhoud Onderhoud schouwsloten (130 km.) Begeleiding / voorlichting / toezicht DE VEESTAPEL Vleesafzet biologisch : aan de Groene Weg Groningen via ProViande naar Super De Boer huisverkoop verkoop fokvee

4 IS ER TOEKOMST VOOR HET VLEESVEEBEDRIJF ALS VOLWAARDIGE BEDRIJFSTAK
Een greep uit de minpunten en bedreigingen Klimaatdoelstelling – onderzoek 60% wil wel minder vlees gaan eten. Stichting ‘Wakkerdier’ € 650 mio subsidie om de vleesprijzen laag te houden. De productie van vlees is het meest milieuvervuilende onderdeel van onze voeding. Partij voor de dieren – dierwelzijn = nog duurdere huisvesting. Overheid / Europees. Wegvallen subsidies c.q. ha-toeslag. Verscherpte regelgeving. Gezondheidsaspecten toename veeziekten en de overdracht op de mens. MRSA en immuniteit voor antibiotica.

5 IS ER TOEKOMST VOOR HET VLEESVEEBEDRIJF ALS VOLWAARDIGE BEDRIJFSTAK
Kansen en mogelijkheden (1): 3 categorieën : de hobbyboer deeltijdboer (in aantal een grote groep) volwaardig agrarische onderneming – duurzaam en biologisch Onderdeel beheer / particulier natuurbeheer Loonwerk aannemerij – projectaannemer van het buitengebied Uw klanten c.q. opdrachtgevers TBO’s Gemeente Provincie – POP Rijk / semi overheid – Natura 2000 beheerplannen Waterschappen – waterbergingsgebieden Waterbedrijven / waterwingebieden NAM / Gasunie

6 IS ER TOEKOMST VOOR HET VLEESVEEBEDRIJF ALS VOLWAARDIGE BEDRIJFSTAK
Kansen en mogelijkheden (2): Onderdeel veehouderij Kosten verlagen – niet alleen kijken naar kg-prijzen maar ook naar uren dieren buiten houden – met aanpassingen goedkopere stallen – zonder betonvloer vermindering aankoop krachtvoer vleesveehouderij met toepassing sensortechnologie – NOM en Sensor Universe / Smart Farming Animal Sciences Group Wageningen (K. Lokhorst). 24-uurs koe observatie

7 UW VRAGEN MENING DISCUSSIE


Download ppt "VOORSTELLEN Kor Buist – Noordlaren (Groningen) 65 jaar"

Verwante presentaties


Ads door Google