De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Saltoschool De Bergen De school voor kinderen groot en klein!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Saltoschool De Bergen De school voor kinderen groot en klein!"— Transcript van de presentatie:

1 Saltoschool De Bergen De school voor kinderen groot en klein!

2 A lgemene ouderavond 2009-2010 Welkom allemaal!

3 Het programma van vanavond: 20.00-20.40 uur De ontwikkelingen op De Bergen en de toekomstplannen. koffiepauze 21.00-22.00 uur Informatie in de groepen door de leerkracht(en) van uw kind.

4 Waar gaan we het over hebben? Opbrengsten schooljaar 08-09 Inspectiebezoek juni 2009 Het vervolg

5 Opbrengsten schooljaar 2008-2009 Invoering nieuwe methode taal (Taalactief) Invoering methode natuur en techniek (Natuniek) Taakspel invoering in de groepen 3 t/m 8 en introductie in groep 1 en 2. Certificering van 4 collega’s. Analyse van citoresultaten, ontwikkelen methodiek effectmetingen en trendanalyses Groepsprofielen en jaarplanningen zijn in iedere groep zichtbaar. Vergroten van de effectieve leertijd

6 Verbetering leerresultaten Oriëntatie beleid individuele leerlijnen en ontwikkelperspectief voor leerlingen Introductiejaar HGW (handelingsgericht werken) Verbeteren uitstraling van de school

7 Inspectiebezoek juni 2009 Positieve bevindingen: Verbetering taakgerichtheid Actievere betrokkenheid van de leerlingen Efficiënter gebruik van onderwijstijd Resultaatgerichte manier van werken Tussen- en eindopbrengsten zijn voldoende en in een stijgende lijn Goede communicatie en overlegstructuur Planmatig handelen Systeem van leerlingenzorg

8 Aandachtspunten: Borgen van behaalde resultaten in kwaliteitskaarten en cyclisch aanpakken Populatie nog beter in kaart brengen en het onderwijs erop afstemmen Diversiteit in werkvormen en samenwerken verder stimuleren Effecten van de zorg nagaan, trends onderkennen en aanpakken Verdere verbetering leesonderwijs Competentiegerichte begeleiding/coaching van leerkrachten Ontwikkelingsperspectief verder uitbouwen

9 Conclusies van de inspectie De Bergen heeft fors geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering en dit heeft tot planmatig- en resultaatgericht handelen geleid en een verbetering van de resultaten. De inspectie kent een basisarrangement toe.

10 Het vervolg Implementatie HGW Formuleren taalbeleid Borgen van behaalde verbeteringen o.a. door klassenconsultaties Uitbouw van het techniekonderwijs Opbrengst gericht werken n.a.v. evaluatie, effectmetingen en (trend)analyses Tevredenheidonderzoek uitvoeren, analyseren en maatregelen treffen

11 Beleid maken en vaststellen m.b.t. individuele leerlijnen en ontwikkelperspectief voor leerlingen Nieuwe impuls technisch leesonderwijs Implementatie eduscope (digitale leerlingadministratie) Invoering taakspel in groep 1 en 2 en certificering van alle leerkrachten Vaststellen van 2 kwaliteitskaarten Uitvoeren van personeelsbeleid Salto OGB Behalen BVL

12 Vragen en/of opmerkingen?

13 Bedankt voor uw aandacht en aanwezigheid.

14 En dan…………., is er koffie!


Download ppt "Saltoschool De Bergen De school voor kinderen groot en klein!"

Verwante presentaties


Ads door Google