De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ambities stellen Onderwijsprofielen in WSNS-ZK

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ambities stellen Onderwijsprofielen in WSNS-ZK"— Transcript van de presentatie:

1 Ambities stellen Onderwijsprofielen in WSNS-ZK
Lucas Rurup 22 maart 2012

2 Gebruik van data Leerlingzorg: gaat over het verbeteren van resultaten van individuele of groepen leerlingen. Kwaliteitszorg gaat over het verbeteren van het onderwijsaanbod (lees onderwijsprofiel)

3 De uitdaging

4

5

6

7

8

9

10 De uitdagingen

11

12 Cito-norm Resultaat Ambitie jaar 1 Gevorderd standaard (A) ≥ 69 25% 23% Voldoende standaard (B-C) 50% 30% 45% Minimum standaard (D) 33-42 15% 35% 20% < Minimum standaard (E) ≤ 32 10% 12% 7%

13 Cito-norm Impliciete schoolstandaard Ambitie jaar 1 Gevorderd standaard (A) ≥ 69 25% ≥ 67 Voldoende standaard (B-C) ≥ 43 50% ≥ 37 ≥ 41 Minimum standaard (D) ≥ 33 15% ≥ 30 < Minimum standaard (E) ≤ 32 10% ≤ 30

14 03/02/2010 14

15 Leesarrangement DL 0-10 (groep 3)
Talent 1 ½ uur vrij lezen en 1 ½ uur leescoach Basis + 1 ½ uur vrij lezen Basisaanbod - Veilig leren lezen leertijd: 4 ½ uur per week - Leesweg leertijd: 4 ½ uur per week - Leestrapeze leertijd: 4 ½ uur per week Extra aandacht voor: Wacht Hint Prijs Breedteaanbod Analyse van de leesvaardigheid met de DTLAS Protocol leesvaardigheden (+ 1 uur leertijd): - niet geautomatiseerde letterkennis : flitsen - niet geautomatiseerde clusterrijen : Radslag (eindrijm) - Auditieve vaardigheidsprobleem : Curriculum schoolrijpheid Diepteaanbod (in samenwerking met SBO-leeskliniek) Extern georganiseerde 1-op-1 begeleiding. Aanpak:

16 Leesarrangement SBO DL 0-10 (groep 3)
Talent Op leesgebied is een basisschoolaanpak passend Basis + 1 ½ uur vrij lezen Basisaanbod + 1 uur - Veilig leren lezen leertijd: 4 ½ uur per week - Leesweg leertijd: 4 ½ uur per week - Leestrapeze leertijd: 4 ½ uur per week Extra aandacht voor: Wacht Hint Prijs Breedteaanbod Analyse van de leesvaardigheid met de DTLAS Protocol leesvaardigheden (+ 1 uur leertijd): - aanpak in de leeskliniek van het SBO Diepteaanbod (in samenwerking met SBO-leeskliniek) Extern georganiseerde 1-op-1 begeleiding. Aanpak: - in de leeskliniek van het SBO

17 Onderwijsprofiel Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd
Doel: 4,5 uur geplande leertijd 80% effectieve leertijd Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Pedagogisch handelen Didactisch handelen Klassenmanagement

18 Onderwijsprofiel Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd
Oplossingen: - Gesprekken over het rooster - Verbetering van gedrag - Een schoolbel - Een klok in iedere klas Schoolpleinafspraken Schooltijden Automatisch openslaande deuren Digitaal schoolbord Opgeruimde lokalen Storingen van buitenaf ……………….. Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Pedagogisch handelen Didactisch handelen Klassenmanagement

19 Onderwijsprofiel Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd
Doel: - Vier positief gestelde gedragsregels - De leerlingen worden welkom geheten - Feedback is 4:1, positieve vs negatieve feedback - De leerkracht doorloopt de fases van opening, uitwisseling (voldoende taalruimte voor leerkracht en leerling) en afsluiting bij het geven van beurten Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Pedagogisch handelen Didactisch handelen Klassenmanagement

20 Onderwijsprofiel Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd
Oplossingen: Positive Behavior Support (PBS) - GIP-model - Methode sociale competentie Afspraken over regels Taakspel Complimententeller …….. Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Pedagogisch handelen Didactisch handelen Klassenmanagement

21 Dekkend netwerk in de regio 21

22 Leerresultaten 1 2 3 4 5 6 7 8 >M5 >E6 >Plus Basis E3-E4
Technisch lezen 1 2 3 4 5 6 7 8 >M5 >E6 >Plus Basis E3-E4 E4-E5 E5-M7 >E7 Breedte M3 M4 E4-M5 E5-M6 M6-M7 E6-E7 <M3 <E3 <M4 <M5 <E5 <M6 Rekenen 1 2 3 4 5 6 7 8 44 66 83 95 108 116 Basis 24 47 65 79 92 99 Breedte 17 38 56 71 84 < 17 < 38 < 56 < 71 < 84 < 92

23 Stel standaarden vast en laat ze zien!
Onderwijsprofiel Passend onderwijs Stel standaarden vast en laat ze zien!

24 Verdeling van middelen
Basisaanbod Breedteaanbod Diepteaanbod Basisaanpak van de school Intensivering Verdere intensivering PO, SBO, SO

25 Het gaat over alle leerlingen
+ intensivering Kwaliteit van onderwijs + verrijking Breedte Basisaanbod Plus

26 Stappen voor invoering
Visiebepaling bestuur WSNS Zuid-Kennemerland Reacties vanuit al onze scholen Aan de slag met het onderwijsprofiel Ondersteuning van scholen (enveloppenmiddelen) Voorbeeldprofielen Trainingen opbrengstgericht werken, ……………………………. Rol van externe ondersteuners Rol van het SBO en het SO / AB / Consulent WSNS / Loket Overzicht van de daadwerkelijke middelen

27 Dank u wel!!

28 Kunnen we al zover de diepte in?

29 Samenwerking met de zorg
JeugdRiagg BJZ ……. Bespreking front-Office CJG (MPG) Snelle & kortdurende ondersteuning Doorverwijzing zorgaanbieder ZAT (JGZ, SMW, IB, Leerkracht) waar het meer dan onderwijs alleen is Basis + breedte Diepte

30 Focus op feiten

31

32 Enkele nieuwe begrippen
opbrengstgericht werken, datagestuurd werken, leerstandaarden, referentieniveaus, groepsplannen, 1-zorg-route, leerlijnen, ontwikkelingsperspectief, leerroutes, uitstroomniveau. Wat is de samenhang? Hoe geven we alles handen en voeten? 03/02/2010 32

33 - dezelfde leerstof - dezelfde leerstof
Intensiveren i.a en z.i.a.: v.a. en t.a.: - dezelfde leerstof dezelfde leerstof Leerstof - in meer leertijd in minder leertijd Leertijd

34

35 scores afzetten tegen een landelijke norm, gaat over leerlingen
schoolstandaarden gaan over (kwaliteit van) onderwijs 35

36

37

38 op bestuursniveau 6 scholen 197 groepen scholen binnen het bestuur 4 PO-scholen 1 PO-school 1 SBO-school 199 190 188 individuele school 1 PO-school 190 bouw in de school onder- en bovenbouw groep v/d school groep 3 t/m groep 8 gr

39 opbrengstgericht en datagestuurd werken
1. leeropbrengsten 3. elementen OLP 2. arrangement 4. verbeteracties

40 Diehards dank u wel


Download ppt "Ambities stellen Onderwijsprofielen in WSNS-ZK"

Verwante presentaties


Ads door Google