De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

de denk- en werkwijze voor passend onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "de denk- en werkwijze voor passend onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 de denk- en werkwijze voor passend onderwijs

2 3 trainingen Dag 1: Schoolkwaliteit en leeropbrengsten
Dag 2: Van leeropbrengsten naar de verbeteractie Dag 3: Meten en verbeteren van elementen uit het onderwijsleerproces (OLP) 2

3 Leeropbrengsten worden (mede)bepaald door:
- instructiekwaliteit leerkracht - voldoende effectieve leertijd - juist gebruik van effectieve lesmethodes - gebruik van leerlingvolgsysteem - tijdig signaleren van potentiële uitvallers - effectieve maatregelen gericht op uitvallers - sterk, inhoudelijk leiderschap - schoolklimaat waarin leren belangrijk is - concrete, toetsbare leerdoelen in gedragstermen 3

4 Vragen rond passend onderwijs
1. Hoe organiseren we gedifferentieerd onderwijs, dat: - recht doet aan individuele verschillen; - uitvoerbaar is? 2. Hoe sturen we op leeropbrengsten binnen het kwaliteitsbeleid? (zie onderwijsverslag ) 3. Hoe versterken we de samenwerking tussen scholen en tussen scholen en jeugdzorg?

5 Inhoud van het Onderwijscontinuüm CED-Groep Onderwijsarrangementen

6 Inhoud van het Onderwijscontinuüm CED-Groep

7 Inhoud van het Onderwijscontinuüm CED-Groep
intensiveren door "stapelen"

8 Inhoud van het Onderwijscontinuüm CED-Groep
intensiveren door "stapelen" intensiveren en reduceren

9 Stel (per leergebied) standaarden vast

10 Twee vragen Hoe komen we aan leerstandaarden?

11 Hoe komen we aan leerstandaarden?
Onderwijsraad (1999): - voldoende standaard: wat moet 75% van de leerlingen kunnen? - minimum standaard: wat moeten ze minimaal kunnen (90%) Onderwijsraad (2007): - minimum standaard : haalt 90 % - voldoende standaard : haalt 75 % - gevorderde standaard : haalt 25 % - excellente standaard : haalt % Expertgroep doorlopende leerlijnen (2008): - referentieniveau fundamentele kwaliteit: haalt 75% - referentieniveau streefkwaliteit: haalt 50%

12

13 Van leerlingzorg naar kwaliteitszorg
13

14 Cyclus: zorg op leerlingniveau
14

15 15

16 16

17 Zorg op leerlingniveau
17

18 Cyclus: van leerlingzorg naar kwaliteitszorg
18

19 19

20 20

21 Optimaliseer kwaliteitszorg op bovenschools niveau

22

23 Beoordeel de resultaten van het beleid
3 beleidscycli worden regelmatig doorlopen

24 Vragen rondom onderwijskwaliteit
Met het onderwijscontinuüm creëren we: Gedifferentieerd onderwijs dat recht doet aan verschillen door onderwijsarrangementen passen te maken en op elkaar aan te laten sluiten Mogelijkheden om te sturen op leeropbrengsten - leeropbrengsten sturend voor beleid - en opbrengsten bestuurbaar Samenwerking tussen scholen door een eenduidig begrippenkader - werken met leerlijnen - werken met leerstandaarden

25 Van landelijke norm naar schoolstandaard
25

26 Uitstroomperspectieven
26

27 Stellen van standaarden
Inhoud van het Onderwijscontinuüm CED-Groep Stellen van standaarden Mondelinge taal Groep  A B C D E F VSO1 VSO2 VSO3 VS04 4-5 5-6 7-8 9-10 10-11 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 Gevorderd 2 3 5 6 7 9 10 11 12 Basis 1 4 8 Intensief

28 Gevorderd standaard (A) ≥ 69 25% 13%
Cito-norm Resultaat Ambitie jaar 1 Gevorderd standaard (A) ≥ 69 25% 13% Voldoende standaard (B-C) 50% 15% Minimum standaard (D) 33-42 30% < Minimum standaard (E) ≤ 32 10% 37% 28

29 29

30 Impliciete schoolstandaard Ambitie jaar 1
Cito-norm Impliciete schoolstandaard Ambitie jaar 1 Gevorderd standaard (A) ≥ 69 25% ≥ 67 Voldoende standaard (B-C) ≥ 43 50% ≥ 37 ≥ 41 Minimum standaard (D) ≥ 33 15% ≥ 30 < Minimum standaard (E) ≤ 32 10% ≤ 30 30

31 31


Download ppt "de denk- en werkwijze voor passend onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google