De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De denk- en werkwijze voor passend onderwijs. 3 trainingen Dag 1: Schoolkwaliteit en leeropbrengsten Dag 2: Van leeropbrengsten naar de verbeteractie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De denk- en werkwijze voor passend onderwijs. 3 trainingen Dag 1: Schoolkwaliteit en leeropbrengsten Dag 2: Van leeropbrengsten naar de verbeteractie."— Transcript van de presentatie:

1 de denk- en werkwijze voor passend onderwijs

2 3 trainingen Dag 1: Schoolkwaliteit en leeropbrengsten Dag 2: Van leeropbrengsten naar de verbeteractie Dag 3: Meten en verbeteren van elementen uit het onderwijsleerproces (OLP)

3 Leeropbrengsten worden (mede)bepaald door: - instructiekwaliteit leerkracht - voldoende effectieve leertijd - juist gebruik van effectieve lesmethodes - gebruik van leerlingvolgsysteem - tijdig signaleren van potentiële uitvallers - effectieve maatregelen gericht op uitvallers - sterk, inhoudelijk leiderschap - schoolklimaat waarin leren belangrijk is - concrete, toetsbare leerdoelen in gedragstermen

4 1. Hoe organiseren we gedifferentieerd onderwijs, dat: - recht doet aan individuele verschillen; - uitvoerbaar is? 2. Hoe sturen we op leeropbrengsten binnen het kwaliteitsbeleid? (zie onderwijsverslag 2006-2007) 3. Hoe versterken we de samenwerking tussen scholen en tussen scholen en jeugdzorg? Vragen rond passend onderwijs

5 Inhoud van het Onderwijscontinuüm CED-Groep Onderwijsarrangementen

6 Inhoud van het Onderwijscontinuüm CED-Groep

7 intensiveren door "stapelen"

8 Inhoud van het Onderwijscontinuüm CED-Groep intensiveren door "stapelen" intensiveren en reduceren

9 Stel (per leergebied) standaarden vast

10 Hoe komen we aan leerstandaarden? Twee vragen

11 Onderwijsraad (1999): - voldoende standaard: wat moet 75% van de leerlingen kunnen? - minimum standaard: wat moeten ze minimaal kunnen (90%) Onderwijsraad (2007): - minimum standaard: haalt 90 % - voldoende standaard: haalt 75 % - gevorderde standaard: haalt 25 % - excellente standaard: haalt 5 -10 % Expertgroep doorlopende leerlijnen (2008): - referentieniveau fundamentele kwaliteit: haalt 75% - referentieniveau streefkwaliteit: haalt 50% Hoe komen we aan leerstandaarden?

12

13 Van leerlingzorg naar kwaliteitszorg

14 Cyclus: zorg op leerlingniveau

15

16

17 Zorg op leerlingniveau

18 Cyclus: van leerlingzorg naar kwaliteitszorg

19

20

21 Optimaliseer kwaliteitszorg op bovenschools niveau

22

23 Beoordeel de resultaten van het beleid 3 beleidscycli worden regelmatig doorlopen

24 Met het onderwijscontinuüm creëren we: 1.Gedifferentieerd onderwijs dat recht doet aan verschillen door onderwijsarrangementen passen te maken en op elkaar aan te laten sluiten 2.Mogelijkheden om te sturen op leeropbrengsten - leeropbrengsten sturend voor beleid - en opbrengsten bestuurbaar 3.Samenwerking tussen scholen door een eenduidig begrippenkader - werken met leerlijnen - werken met leerstandaarden Vragen rondom onderwijskwaliteit

25 Van landelijke norm naar schoolstandaard

26 Uitstroomperspectieven

27 Inhoud van het Onderwijscontinuüm CED-Groep Stellen van standaarden Groep  ABCDEF VSO 1 VSO 2 VSO 3 VS0 4 4-55-67-89-10 10- 11 11- 12 13- 14 15- 16 17- 18 19- 20 Gevorderd 235679101112 Basis 12456891011 Intensief 1234578999 Mondelinge taal

28 Cito-normResultaatAmbitie jaar 1 Gevorderd standaard (A) ≥ 6925%13% Voldoende standaard (B-C) 43 - 6850%15% Minimum standaard (D) 33-4215%30% < Minimum standaard (E) ≤ 3210%37%

29

30 Cito-normImpliciete schoolstandaard Ambitie jaar 1 Gevorderd standaard (A) ≥ 6925%≥ 6725%≥ 67 Voldoende standaard (B-C) ≥ 4350%≥ 3750%≥ 41 Minimum standaard (D) ≥ 3315%≥ 3015%≥ 33 < Minimum standaard (E) ≤ 3210%≤ 3010%≤ 32

31


Download ppt "De denk- en werkwijze voor passend onderwijs. 3 trainingen Dag 1: Schoolkwaliteit en leeropbrengsten Dag 2: Van leeropbrengsten naar de verbeteractie."

Verwante presentaties


Ads door Google