De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het ontwikkelingsperspectief

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het ontwikkelingsperspectief"— Transcript van de presentatie:

1 Het ontwikkelingsperspectief
Lucas Rurup 31 januari 2013

2 Programma Het ontwikkelen van een passend en werkbaar ontwikkelingsperspectief Hoe integreert u het onderwijsaanbod voor een leerling met een ontwikkelingsperspectief in uw groepsplan? Voorspellen van leerrendementen met de OC-index Hoe betrek je ouders en leerlingen bij het OWPP

3 Een LOI cursus in de klas?

4 Rekenen van 9.00-10.00 1 2 3 OP Automatiseren Instructie
09.05 1 2 3 OP 09.10 09.15 09.20 09.25 09.30    09.35 09.40 09.45 09.50 09.55 10.00 Automatiseren Instructie Verlengde instructie Aan het werk zetten Zelfstandig werken Feedback Afsluiting Extra assistentie

5 Rekenen van 9.00-10.00 1 2 3 OP Automatiseren Instructie
09.05 1 2 3 OP 09.10 09.15 09.20 09.25 09.30    09.35 09.40 09.45 09.50 09.55 10.00 Automatiseren Instructie Verlengde instructie Aan het werk zetten Zelfstandig werken Feedback Afsluiting Extra assistentie

6 Intensiveren Tot DL 40 Zelfde leerstof Meer leertijd
Vanaf DL 40, perspectief staat vast Minder leerstof Zelfde leertijd Zo leer je kinderen rekenen.nl, Sikkes en Loe van der Leeuw

7 Leesarrangement DL 0-10 (groep 3)
Talent 1 ½ uur vrij lezen en 1 ½ uur leescoach Basis + 1 ½ uur vrij lezen Basisaanbod - Veilig leren lezen leertijd: 4 ½ uur per week - Leesweg leertijd: 4 ½ uur per week - Leestrapeze leertijd: 4 ½ uur per week Extra aandacht voor: Wacht Hint Prijs Breedteaanbod Analyse van de leesvaardigheid met de DTLAS Protocol leesvaardigheden (+ 1 uur leertijd): - niet geautomatiseerde letterkennis : flitsen - niet geautomatiseerde clusterrijen : Radslag (eindrijm) - Auditieve vaardigheidsprobleem : Curriculum schoolrijpheid Diepteaanbod (in samenwerking met SBO-leeskliniek) Extern georganiseerde 1-op-1 begeleiding. Aanpak:

8 Intensiveren Groep 6 Leerstofaanbod HAVO/VWO VMBO-TL/GL VMBO-KL/BBL PRO spellen woorden met de uitgang –teit (kwaliteit, universiteit) spellen woorden met de uitgang –heid (gezondheid, verkoudheid) leren een komma in een opsomming zetten (Ik eet brood, fruit en wat salade.) en tussen bijvoeglijk naamwoorden ( Ik heb een mooie, rode fiets.) spellen woorden waarin de /zj/ geschreven wordt als g (giraf, horloge)  Groep 7 vervoegen en spellen werkwoorden op den in de onvoltooid tegenwoordige tijd (wij vinden, ik vind, hij vindt) vervoegen en spellen werkwoorden met klankverandering in de onvoltooid verleden tijd (wij liepen, wij kochten, hij ging) Gerritse , M. en Machielsen A. ( 2010 ). Opbrengstgericht werken met de leerlijn spelling. Rotterdam: CED-Groep. Project STAP: SLO Tool Arrangementen Plannen. Project passende perspectieven

9 Leerlijnen Wit: alle doelen die leerlingen moeten beheersen die uitstromen naar Praktijkonderwijs (Pro) Paars: alle doelen die leerlingen moeten beheersen die uitstromen naar vmbo basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-BB) Blauw: alle doelen die leerlingen moeten beheersen die uitstromen naar vmbo theoretische leerweg (vmbo-t) Roze: alle doelen die leerlingen moeten beheersen die uitstromen naar havo en vwo. CEDGROEP: SLO:

10 Werkplan

11 Rekenen van 9.00-10.00 1 2 3 OP Automatiseren Instructie
09.05 1 2 3 OP 09.10 09.15 09.20 09.25 09.30    09.35 09.40 09.45 09.50 09.55 10.00 Automatiseren Instructie Verlengde instructie Aan het werk zetten Zelfstandig werken Feedback Afsluiting Extra assistentie

12 Specifieke onderwijsbehoeften
Welk soort instructie heeft deze leerling nodig? De leerling heeft behoefte aan: pre- teaching. verlengde instructie. herhaalde instructie. 1 strategie bij bv. Rekenen = Hierin niet variëren. Voorbeeldgedrag van de leerkracht in voor- en nadoen. Paymeijer. N., e.a. VPI, Vraagprofielinstrument

13 Koppeling met leerkrachtgedrag
Beschrijf het gedrag dat de specifieke onderwijsbehoefte van u als leerkracht vraagt. Zorgt voor een zg. wiebelkussen Controleert of ± 80% v.d. opdrachten goed gemaakt is Geeft korte instructies en bij iedere opdracht een nieuwe instructie Geeft een aanmoediging bij de start van iedere opdracht Zorgt dat de start van de opgave op beheersingsniveau is (leerling maakt de opgave zonder hulp goed) Houdt maandelijks overleg met ouders over wat en hoe er thuis het beste gewerkt zou kunnen worden

14 Vaardigheidskromme

15 Vaardigheidsgroei

16 Vaardigheidsgroei Vaardigheidsgroei: Hoog in de curve: weinig ruimte om te groeien in vs. Laag in de curve: veel ruimte om te groeien in vs. Verwachte vaardigheidsgroei hangt af van de plek in de curve. Gemiddelde vaardigheidsgroei is voor A+ leerlingen onhaalbaar en voor E-leerlingen te laag.

17 Leuke rekensommetjes Pien haar DL is 45. Ze heeft in 45 maanden onderwijs een vaardigheidsniveau van is gemiddeld bij leerlingen na 18 maanden onderwijs. 18/45*100%=40%

18 Leuke rekensommetjes Pien haar DL is 45. Ze heeft in 45 maanden onderwijs een vaardigheidsniveau van is gemiddeld bij leerlingen na 18 maanden onderwijs (net onder E4) 18/45*100%=40% 5 maanden later is haar DL is 50. Pien haalt een Vds van is gemiddeld bij leerlingen na 25 maanden onderwijs (M5) 25/50*100%=50%

19 Leuke rekensommetjes Pien laat in 5 maanden onderwijs, 7 maanden vooruit zien! 7/5*100%=140% Welk rendement is nu eerlijk om vanuit te gaan? 50% of 140%. Wat is er goed gegaan? Wat is er veranderd? Een Top-juf? Toeval? Achterstand ingehaald? Let op: de vaardigheidsscore zegt nog niets over de plek op de leerlijn (en dus het leerstofaanbod) Voor twee leerlingen met eenzelfde vaardigheidsscore, maar een andere leeftijd kan een ander leerstofaanbod gelden.

20 VS naar OC-index Pien laat in 5 maanden onderwijs, 7 maanden vooruit zien! 7/5*100%=140% Welk rendement is nu eerlijk om vanuit te gaan? 50% of 140%. Wat is er goed gegaan? Wat is er veranderd? Een Top-juf? Toeval? Achterstand ingehaald? Let op: de vaardigheidsscore zegt nog niets over de plek op de leerlijn (en dus het leerstofaanbod) Voor twee leerlingen met eenzelfde vaardigheidsscore, maar een andere leeftijd kan een ander leerstofaanbod gelden.

21 Onderwijscontinuüm Struiksma ©
03/02/2010 21

22 OC-index, CED-Groep 03/02/2010 22

23 Ouderroute in ontwikkeling
3 4 5 6 7 8 Start OWPP Uitstroom bestemming OWPP bespreking met ouders USB bespreking met ouders Bij aanname: uitleg van het schoolsysteem in totaal OWPP: Je legt een mogelijke handeling (waar mogelijk) 1 jaar eerder uit dan wanneer de handeling plaatsvindt

24 Betrokkenheid ouders/leerling
Niet bij 1e gesprek al een ingevuld exemplaar bespreken Met ouders bij intake de sterkte en aandachtspunten invullen Met ouders uitstroomgegevens invullen op basis van de feitelijke scores de discussie voeren (bij gevoel van verschil juist snel expliciteren) Laten kennis maken met PRO (groep 7) Verwachtingspatroon van school, ouders, leerling juist bij Ouders maken zelf een OWPP voorstel Per kind een leerdoel formuleren en daar kind enthousiast voor maken (“Mam, ik heb een leerdoel”)

25 Betrokkenheid leerling
Korte termijn doelen ipv. lange termijn doelen. We spreken met leerlingen voor een korte periode af wat zijn lesdoel is en dat staat op een los papiertje. We werken me smiley’s om dit tussentijds te belonen. Als een doel gehaald is, kan het papiertje doorgescheurd worden (Talenten) Verlengde vrijwillige schooldag voor kinderen vanaf groep 6 gedurende twee uur per week. Met de leerling wordt een afspraak gemaakt over de te behalen doelen. Er wordt altijd een gedragsdoel en een cognitief doel afgesproken (Wadden)

26 Betrokkenheid leerling
Gebruik een format voor een gesprek met kinderen over doelen, Kidskills. (De Ark) Leeg ontwikkelingsperspectief doorspreken met een kind (vanaf groep 7). Het formuleren van de leerdoelen is wel moeilijk (Albert Schweitzer) Bij rapportgesprek met de ouders kind ook aanwezig laten zijn

27 Dank u wel!!


Download ppt "Het ontwikkelingsperspectief"

Verwante presentaties


Ads door Google